Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Mon, 25 Apr 2016 15:42:11 +0700

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converted by: trung421

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 11310

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Review Rating: 7.13 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Convert của tác giả Nhất Tịch Yên Vũ luôn luôn đi tìm những vũ khí lợi hại nhất, Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính.

Ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc
này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang vẫn trông chờ.

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Danh sách chương Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 103Phu tử25/04/2016
102Chương 104Cái kia một vệt đỏ sẫm25/04/2016
103Chương 105Tri Mệnh25/04/2016
104Chương 106Hạ Hoàng chi bi25/04/2016
105Chương 107Hạ Hoàng băng hà25/04/2016
106Chương 108Lên phía bắc25/04/2016
107Chương 109Quen biết hai người25/04/2016
108Chương 110Đối chọi gay gắt25/04/2016
109Chương 111Dưới trăng người tới25/04/2016
110Chương 112Ngoài ý muốn nhất người25/04/2016
111Chương 113Tin dữ25/04/2016
112Chương 114Đại Hạ nguy cơ25/04/2016
113Chương 115Xuôi nam25/04/2016
114Chương 116Mượn đường25/04/2016
115Chương 117Nhân gian phật25/04/2016
116Chương 118Trên núi tượng Phật25/04/2016
117Chương 119Độc phật25/04/2016
118Chương 120Diệt phật25/04/2016
119Chương 121Cấm chế25/04/2016
120Chương 122Đưa ma25/04/2016
121Chương 123Đoản kiếm25/04/2016
122Chương 124Cột máu25/04/2016
123Chương 125Khó nhất cuộc chiến25/04/2016
124Chương 126Bất ngờ hai người25/04/2016
125Chương 127Bên trong ưu25/04/2016
126Chương 128Vũ Hầu25/04/2016
127Chương 129Lôi kéo25/04/2016
128Chương 130Tiệc mừng thọ25/04/2016
129Chương 131Thái lý ti chủ25/04/2016
130Chương 132Hạ Tử Y25/04/2016
131Chương 133Thiên Dụ Điện bên trong cãi vã ...25/04/2016
132Chương 134Cường thế25/04/2016
133Chương 135Tam hoàng tử25/04/2016
134Chương 136Thanh, hồng25/04/2016
135Chương 137Tam vương gia kiếm25/04/2016
136Chương 138Tố Phi Yên25/04/2016
137Chương 139Tám tuổi25/04/2016
138Chương 140Trưởng Tôn tự thân tới25/04/2016
139Chương 141Hoa khôi đại hội25/04/2016
140Chương 142Vượt ải25/04/2016
141Chương 143Thích khách25/04/2016
142Chương 144Quỷ nữ tái hiện25/04/2016
143Chương 145Thân phận của Tố Phi Yên25/04/2016
144Chương 146Mưu bên trong mưu25/04/2016
145Chương 147Sinh bệnh tiểu tổ tông25/04/2016
146Chương 148Giết người đêm25/04/2016
147Chương 149Diệt trại25/04/2016
148Chương 150Một vai gánh vác vạn phu chỉ ...25/04/2016
149Chương 151Cửu Diệu ly hợp hoa25/04/2016
150Chương 152Mượn kiếm25/04/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng