Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Mon, 25 Apr 2016 15:42:11 +0700

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converted by: trung421

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 11331

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Review Rating: 7.13 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Convert của tác giả Nhất Tịch Yên Vũ luôn luôn đi tìm những vũ khí lợi hại nhất, Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính.

Ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc
này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang vẫn trông chờ.

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Danh sách chương Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 153Đỉnh cao cuộc chiến25/04/2016
152Chương 154Nữ nhân giác quan thứ sáu25/04/2016
153Chương 155Kỳ Lân các25/04/2016
154Chương 156Thiên hỏa chi thề25/04/2016
155Chương 157Phong vân loạn25/04/2016
156Chương 158Ngạn vũ vong25/04/2016
157Chương 159Biến bên trong biến25/04/2016
158Chương 160Thiên hỏa đốt người25/04/2016
159Chương 161Bắc Mông động25/04/2016
160Chương 162Hắn còn sống sót25/04/2016
161Chương 163Binh bại như núi đổ25/04/2016
162Chương 164Thiên thư tái hiện25/04/2016
163Chương 165Âm phần25/04/2016
164Chương 166Bảy toà cửa lớn25/04/2016
165Chương 167Tin tức kinh người25/04/2016
166Chương 168Đại Hạ cáo nguy25/04/2016
167Chương 169Hồi phủ25/04/2016
168Chương 170Vũ hóa cốc25/04/2016
169Chương 171Phượng huyết25/04/2016
170Chương 172Lại xông Âm phần25/04/2016
171Chương 173Cổ hiền giả25/04/2016
172Chương 174Hai quân giao phong25/04/2016
173Chương 175A Man, Yến thân vương25/04/2016
174Chương 176Song cường hội25/04/2016
175Chương 177Xán lạn cuộc chiến25/04/2016
176Chương 178Ninh Thần ra25/04/2016
177Chương 179Kiếm25/04/2016
178Chương 180Mạnh nhất Phàm Linh Nguyệt25/04/2016
179Chương 181Tịnh nghiệp thái sơ25/04/2016
180Chương 182Ngọn lửa chiến tranh25/04/2016
181Chương 183Sinh biến25/04/2016
182Chương 184Huyết chiến25/04/2016
183Chương 185Kiếm trên kiếm25/04/2016
184Chương 186Người trên người25/04/2016
185Chương 187Đông Lâm Vương gia25/04/2016
186Chương 188Vương gia Lão tổ25/04/2016
187Chương 189Thiên hỏa kiếp25/04/2016
188Chương 190Vong tình, vô tình, có tình25/04/2016
189Chương 191Nguy Lâu25/04/2016
190Chương 192Ý người ngoại lai25/04/2016
191Chương 193Thất vọng, tuyệt vọng25/04/2016
192Chương 194Giết chóc một đêm25/04/2016
193Chương 195Tiên Thiên cuộc chiến25/04/2016
194Chương 196Kiếm Nhất, Kiếm Nhị25/04/2016
195Chương 197Cầu y25/04/2016
196Chương 198Xa cách sơn25/04/2016
197Chương 199Quái vật25/04/2016
198Chương 200Đệ nhất thiên hạ25/04/2016
199Chương 201Phe thứ ba thế lực25/04/2016
200Chương 202Loạn Chi Quyển25/04/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp mới đăng