Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Mon, 25 Apr 2016 15:42:11 +0700

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converted by: trung421

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 11313

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Review Rating: 7.13 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Convert của tác giả Nhất Tịch Yên Vũ luôn luôn đi tìm những vũ khí lợi hại nhất, Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính.

Ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc
này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang vẫn trông chờ.

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Danh sách chương Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 203Xương Lê ngoài thành25/04/2016
202Chương 204Mộ Bạch25/04/2016
203Chương 205Kiếm đạo25/04/2016
204Chương 206Tái ngộ con trai của Thần25/04/2016
205Chương 207Nguy cơ25/04/2016
206Chương 208Ninh Thần xuất quan25/04/2016
207Chương 209Bước cuối cùng25/04/2016
208Chương 210Nho môn chưởng lệnh25/04/2016
209Chương 211Phá địch25/04/2016
210Chương 212Huyết y rời khỏi sàn diễn25/04/2016
211Chương 213Đưa lê25/04/2016
212Chương 214Nho phật cuộc chiến25/04/2016
213Chương 215Minh Nguyệt đại hôn25/04/2016
214Chương 216Cuối cùng cuối cùng25/04/2016
215Chương 217La Sát có lệ25/04/2016
216Chương 218Cửu Tiêu tiên sơn25/04/2016
217Chương 219Sơn biến25/04/2016
218Chương 220Lao tù25/04/2016
219Chương 221Đại điển bái sư25/04/2016
220Chương 222Trường Sinh Điện25/04/2016
221Chương 223Tâm tư25/04/2016
222Chương 224Loạn Phong Trần25/04/2016
223Chương 225Kinh biến25/04/2016
224Chương 226Kết minh25/04/2016
225Chương 227Thánh Địa sứ giả25/04/2016
226Chương 228Bảy ngày chi duyên25/04/2016
227Chương 229Bọ ngựa bắt ve25/04/2016
228Chương 230Cầu kiếm25/04/2016
229Chương 231Kiếm thành25/04/2016
230Chương 232Ly Hỏa vương triều25/04/2016
231Chương 233Lý Ấu Vi25/04/2016
232Chương 234Song Vương hội25/04/2016
233Chương 235Ninh Thần sư phụ25/04/2016
234Chương 236Song kiếm chi tranh25/04/2016
235Chương 237Tin tức kinh người25/04/2016
236Chương 238Không rõ phong tình25/04/2016
237Chương 239Huyền Linh các25/04/2016
238Chương 240Phượng Tê Sơn25/04/2016
239Chương 241Phượng Hoàng25/04/2016
240Chương 242Trường Sinh trì25/04/2016
241Chương 243Chiến Họa Vương25/04/2016
242Chương 244Đổi trắng thay đen25/04/2016
243Chương 245Tương Tâm25/04/2016
244Chương 246Truyền đạo25/04/2016
245Chương 247Tứ Cực Cảnh chủ25/04/2016
246Chương 248Tiên Thiên đệ tam kiếp25/04/2016
247Chương 249Lửa giận ngập trời25/04/2016
248Chương 250Đỉnh cao chiến25/04/2016
249Chương 251Thánh Địa vây giết25/04/2016
250Chương 252Kế tạm thời25/04/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng