Nhất Phù Phong Tiên

Sat, 16 Jun 2018 09:49:48 +0700

Nhất Phù Phong Tiên

Tác giả: Tiêu Thập Nhất Mạc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4998

Nhất Phù Phong Tiên Review Rating: 8.20 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nhất kiếm chém yêu ma, nhất pháp đãng càn khôn, nhất đan nghịch thiên mệnh, nhất phù phong chư tiên.

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Phù Phong Tiên

Danh sách chương Nhất Phù Phong Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Vương Trường Sinh16/06/2018
2Chương 2Thụ Nghiệp đường16/06/2018
3Chương 3Phường thị16/06/2018
4Chương 4Hắc Lang bút16/06/2018
5Chương 5Phù triện chi thuật16/06/2018
6Chương 6Trong mộng dị biến16/06/2018
7Chương 7Chấp Sự đường phong ba16/06/2018
8Chương 8Mạch nước ngầm16/06/2018
9Chương 9Luyện Khí năm tầng16/06/2018
10Chương 10Bức thoái vị16/06/2018
11Chương 11Phụ thân chấn kinh16/06/2018
12Chương 12Hắc Y vệ16/06/2018
13Chương 13Tán tu Lý Phú Quý16/06/2018
14Chương 14Chuyện cũ16/06/2018
15Chương 15Song Đầu mãng16/06/2018
16Chương 16Có chút danh tiếng16/06/2018
17Chương 17Lý gia chú ý16/06/2018
18Chương 18Tụ Bảo các16/06/2018
19Chương 19Tống gia song kiều16/06/2018
20Chương 20Giải vây16/06/2018
21Chương 21Thịnh hội16/06/2018
22Chương 22Ám nghị16/06/2018
23Chương 23Phù triện nhiệt tiêu16/06/2018
24Chương 24Hắc Lân mãng16/06/2018
25Chương 25Thiên Sơn lĩnh Hàn gia16/06/2018
26Chương 26Mua sắm pháp khí16/06/2018
27Chương 27Kim Nguyệt kiếm16/06/2018
28Chương 28Đấu giá hội16/06/2018
29Chương 29Lừa dối16/06/2018
30Chương 30Phù Hỏa lô16/06/2018
31Chương 31Phù bảo16/06/2018
32Chương 32Trúc Cơ linh dược16/06/2018
33Chương 33Bại lộ16/06/2018
34Chương 34Kim La châu16/06/2018
35Chương 35Về nhà16/06/2018
36Chương 36Tuyển chọn16/06/2018
37Chương 37Bạo tẩu Lý gia đại tiểu thư ...16/06/2018
38Chương 38Đại tỷ thỉnh cầu16/06/2018
39Chương 39Sơn động16/06/2018
40Chương 40Bích Hàn chu16/06/2018
41Chương 41Đài Sơn Tứ Ác16/06/2018
42Chương 42Ngăn địch16/06/2018
43Chương 43Kịch chiến16/06/2018
44Chương 44Diệt địch16/06/2018
45Chương 45Thu hoạch16/06/2018
46Chương 46Phụ thân hỏi thăm16/06/2018
47Chương 47Chỉ điểm16/06/2018
48Chương 48Tề tụ nhất đường16/06/2018
49Chương 49Tộc bỉ (nhất)16/06/2018
50Chương 50Tộc bỉ (2)16/06/2018