Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm

Tue, 04 Sep 2018 21:26:45 +0700

Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 531

Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Vĩnh Hán nguyên niên, Đổng Trác vào kinh thành, quyền nghiêng triều chính.
Tào Tháo ám sát Đổng Trác thất bại thoát đi Lạc Dương, lại khiến cho vợ con rơi vào tay địch.
Vì bảo vệ a tỷ cùng cháu trai Tào Ngang, Đinh Thần không thể không ủy khuất cầu toàn, cùng Đổng Trác Lữ Bố bọn người quần nhau.
Thế nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện, Đổng Trác sau lưng
hình như có một đôi bàn tay vô hình điều khiển , khiến cho thế cục trở nên khó bề phân biệt...

5 Chương mới cập nhật truyện Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm

Danh sách chương Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 0Phần đệm04/09/2018
2Chương 1Hãm lạc04/09/2018
3Chương 2Ôn Hầu04/09/2018
4Chương 3Quy hàng04/09/2018
5Chương 4Mãnh tướng04/09/2018
6Chương 5Tử tù04/09/2018
7Chương 6Cao Thuận04/09/2018
8Chương 7Bí ẩn04/09/2018
9Chương 8Giác để (Đấu vật)04/09/2018
10Chương 9Nghi hoặc04/09/2018
11Chương 10Hoằng Nông vương04/09/2018
12Chương 11Trương Tú (thượng)04/09/2018
13Chương 11Trương Tú (hạ)04/09/2018
14Chương 12Hãm Trận04/09/2018
15Chương 13Uỷ thác04/09/2018
16Chương 14Ngọc Tỷ04/09/2018
17Chương 15Thất Bảo đao04/09/2018
18Chương 16Kinh biến04/09/2018
19Chương 17Tử chiến04/09/2018
20Chương 18Đại Kích sĩ04/09/2018
21Chương 19Giam cầm04/09/2018
22Chương 20Nhập đội04/09/2018
23Chương 21Vây giết04/09/2018
24Chương 22Giết chóc04/09/2018
25Chương 23Gió nổi lên04/09/2018
26Chương 24Chư hầu06/09/2018
27Chương 25Khởi binh06/09/2018
28Chương 26Cơ hội06/09/2018
29Chương 27Hãm Trận (1)06/09/2018
30Chương 27Hãm Trận (2)06/09/2018
31Chương 28Xuất chinh (một)06/09/2018
32Chương 28Xuất chinh (hai)06/09/2018
33Chương 29Hỗ Thành đình10/09/2018
34Chương 30Sư nhi10/09/2018
35Chương 31Phục sát10/09/2018
36Chương 32Hạ Hầu Đôn19/09/2018
37Chương 33Thương sinh19/09/2018
38Chương 34Trùng phùng19/09/2018
39Chương 35Quyết liệt19/09/2018
40Chương 36Cắt bào19/09/2018
41Chương 37Cướp trại23/09/2018
42Chương 38Kế trong kế23/09/2018
43Chương 39Quỷ tài23/09/2018
44Chương 40Độc sĩ23/09/2018
45Chương 41Dời đô (thượng)23/09/2018
46Chương 41Dời đô (hạ)23/09/2018
47Chương 42Tin dữ23/09/2018
48Chương 43Tình thế nguy hiểm24/09/2018
49Chương 44Dạ tập (thượng)24/09/2018
50Chương 44Dạ tập (hạ)24/09/2018