Nhũ Tử Xuân Thu

Thu, 12 Jul 2018 21:53:20 +0700

Nhũ Tử Xuân Thu

Tác giả: Thiên Thành Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1158

Nhũ Tử Xuân Thu Review Rating: 7.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thanh xuân đã chết, nhưng tình cảm bất diệt!
Xem xích tử chi tâm nam nhân cùng các tiên hiền so chiêu...
"Quốc học đại sư" đào mộ thì lại bất ngờ phát hiện Tề Cảnh Công con yêu Lã Đồ chi mộ, mừng rỡ bên dưới bất ngờ phát sinh, mộ sụp xà ngang nện xuống, hắn bị che ở Lã Đồ trong quan tài, chờ hắn lại khi tỉnh lại, phát
hiện đã trở lại Xuân Thu những năm cuối, trở thành Tề Cảnh Công con yêu, Lã Đồ, cái kia năm tuổi em bé! Hai mươi năm sau hắn sẽ bị ca ca Dương Sinh giết chết, lại quá hai mươi năm sau, Tề quốc đại loạn, bọn họ Lã gia sẽ bị diệt tộc, cuối cùng "Điền thị Đại Tề" . . . Nhưng là bây giờ Lã Đồ còn có thể để tất cả những thứ này phát sinh sao?
(《 trẻ con Xuân Thu 》 tuyệt đối là một quyển tăng trưởng hiểu biết, dẫn dắt trí tuệ sách, ngươi đọc bên dưới tuyệt đối sẽ cảm giác mới mẻ, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, qq quần hiệu 559873369, bái tạ)

5 Chương mới cập nhật truyện Nhũ Tử Xuân Thu

Danh sách chương Nhũ Tử Xuân Thu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Lã Đồ12/07/2018
2Chương 2Khổng Khâu12/07/2018
3Chương 3Huyền Chương12/07/2018
4Chương 4Lương Khâu Cư12/07/2018
5Chương 5Cao Trương12/07/2018
6Chương 6Quốc Hạ12/07/2018
7Chương 7Yến Anh12/07/2018
8Chương 8Điền Khất12/07/2018
9Chương 9Công Du Ban12/07/2018
10Chương 10Phạm Lãi12/07/2018
11Chương 11Điền Hằng12/07/2018
12Chương 12Tôn Vũ12/07/2018
13Chương 13Lã Lam12/07/2018
14Chương 14Yến Ngữ12/07/2018
15Chương 15Trang Giả12/07/2018
16Chương 16Ngải Khổng12/07/2018
17Chương 17Trọng Do12/07/2018
18Chương 18Liệt Ngự Khấu12/07/2018
19Chương 19Lão Tử12/07/2018
20Chương 20Tế Dư12/07/2018
21Chương 19Lão Tử15/07/2018
22Chương 20Tế Dư15/07/2018
23Chương 21Khổng môn thập triết30/07/2018
24Chương 21Cao Sài30/07/2018
25Chương 22Trương Mạnh Đàm30/07/2018
26Chương 23Công Tôn Thanh30/07/2018
27Chương 24Điền Báo30/07/2018
28Chương 25Lã Xử Cữu30/07/2018
29Chương 26Điền Khai Cương30/07/2018
30Chương 27Tôn Thư30/07/2018
31Chương 28Điền Nhương Tư30/07/2018
32Chương 29Tôn Bằng30/07/2018
33Chương 30Huyền Thi30/07/2018
34Chương 31Bào Tức30/07/2018
35Chương 32Quốc Phạm30/07/2018
36Chương 33Cao Chí30/07/2018
37Chương 34Cổ Dã Tử30/07/2018
38Chương 35Lão Lai30/07/2018
39Chương 37Mẫn Tổn30/07/2018
40Chương 38Triệu Vũ30/07/2018
41Chương 39Thúc Lương Hột30/07/2018
42Chương 40Đoan Mộc Tứ30/07/2018
43Chương 41Ân Trụ30/07/2018
44Chương 42Bào Mục30/07/2018
45Chương 43Nhiễm Cầu30/07/2018
46Chương 44Hoàn Công30/07/2018
47Chương 45Dương Sinh30/07/2018
48Chương 36Công Tôn Tiếp30/07/2018
49Chương 46Đỗ Quýnh30/07/2018
50Chương 47Ngũ Tử Tư30/07/2018

Truyện Tiên Hiệp mới đăng