Pháp Sư Adam

Wed, 25 Apr 2018 13:12:56 +0700

Pháp Sư Adam

Tác giả: Lưu Lệ Đích Ti Tửu

Thể loại: Huyền Ảo

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2433

Pháp Sư Adam Review Rating: 9.00 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thời không song song bên trong sinh mệnh là như thế ngu muội, ham thu hoạch vô tận tri thức cùng năng lượng, nhưng mà tri thức tràn ngập hoang ngôn, năng lượng là thời không hủy diệt căn nguyên, các pháp sư đã nắm giữ vượt qua thời không ảo diệu, chúng ta chiến vô bất thắng, đem ức vạn thế giới hóa thành bụi bặm, các ngươi những này chỉ là sâu kiến, cuối cùng rồi sẽ hôi phi yên diệt. —— pháp sư Adam. Nói đơn giản, đây là một cái trí tuệ nhân tạo xuyên qua trở thành pháp sư cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Pháp Sư Adam

Danh sách chương Pháp Sư Adam

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 125/04/2018
2Chương 2Tân sinh25/04/2018
3Chương 3Siêu phàm lực lượng25/04/2018
4Chương 4Sau khi hôn mê25/04/2018
5Chương 5Mới gặp thế giới25/04/2018
6Chương 6Mưu cầu năng lượng25/04/2018
7Chương 7Học đồ tư chất25/04/2018
8Chương 8Phù văn25/04/2018
9Chương 9Linh hồn khuynh hướng25/04/2018
10Chương 10Sắp xuất phát25/04/2018
11Chương 11Nam bộ hải cảng thành25/04/2018
12Chương 12Trước khi lên đường25/04/2018
13Chương 13Mới nhìn qua ma pháp25/04/2018
14Chương 14Liên quan tới tinh thần lực ứng ...25/04/2018
15Chương 15Hỏa Cầu Thuật25/04/2018
16Chương 16Ma thú đột kích25/04/2018
17Chương 17Ma thú (hai)25/04/2018
18Chương 18Ma thú (ba)25/04/2018
19Chương 19Ma thú (bốn)25/04/2018
20Chương 20Xung đột25/04/2018
21Chương 21Xung đột (hai)25/04/2018
22Chương 22Đến25/04/2018
23Chương 23Nhìn thấy Karachi cảng25/04/2018
24Chương 24Pháp sư học viện25/04/2018
25Chương 25Lớp đầu tiên25/04/2018
26Chương 26Pháp sư chi giáp25/04/2018
27Chương 27Nguyên tố25/04/2018
28Chương 28Nguyên tố (hai)25/04/2018
29Chương 29Trợ thủ25/04/2018
30Chương 30Kiểu mới minh tưởng pháp chứng minh ...25/04/2018
31Chương 31Quyết đấu25/04/2018
32Chương 32Quyết đấu (hai)25/04/2018
33Chương 33Giết chết25/04/2018
34Chương 34Phi hành25/04/2018
35Chương 35Niệm động lực minh tưởng pháp25/04/2018
36Chương 36Hạng mục phê duyệt25/04/2018
37Chương 37Máy móc thân thể25/04/2018
38Chương 38Máy móc thân thể (hai)25/04/2018
39Chương 39Đến tiếp sau ban thưởng25/04/2018
40Chương 40Trứng25/04/2018
41Chương 41Giải phẫu25/04/2018
42Chương 42Ra ngoài đi một chút25/04/2018
43Chương 43Pháp sư địch25/04/2018
44Chương 44Enemy pháp sư (hai)25/04/2018
45Chương 45Enemy pháp sư (ba)25/04/2018
46Chương 46Enemy pháp sư (bốn)25/04/2018
47Chương 47Enemy pháp sư (năm)25/04/2018
48Chương 48Enemy pháp sư (xong)25/04/2018
49Chương 49ấp25/04/2018
50Chương 50ma quỷ25/04/2018

Truyện Huyền Ảo Đề Cử

Truyện Huyền Ảo mới đăng