Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tue, 15 Dec 2015 17:28:32 +0700

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tác giả: Tô Tiểu Noãn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 344167

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư Review Rating: 7.80 out of 10 based on 454 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Câu chuyện được viết rất hấp dẫn khi câu chuyện được kể đến một Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư nàng ở thế kỉ 21 nàng là một người thông minh mưu trí và có một kim bài sát thủ trong người.

Quay quanh câu chuyện nàng là một sát thủ gê gớm lòng dạ đen tối lúc nào cũng cho mình là lên nhất trong triều , lãnh mốc tà mị
thế bá đạo khắp vùng .

Các phế nhân trong triều gọi nàng là một nữ phế vật, tùy lúc ăn hiếp người khác làm lâm nhục tất cả mọi người.

5 Chương mới cập nhật truyện Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Danh sách chương Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
6351Chương 6351Điên cuồng mua mua mua 5+608/10/2017
6352Chương 6352Cửu hoàng thúc 1+210/10/2017
6353Chương 6353Cửu hoàng thúc 3+410/10/2017
6354Chương 6354Cửu hoàng thúc 5+610/10/2017
6355Chương 6355Kỳ Lân Vương 1+210/10/2017
6356Chương 6356Kỳ Lân Vương 3+410/10/2017
6357Chương 6357Kỳ Lân Vương 5+610/10/2017
6358Chương 6358Lưỡng Vương tranh đoạt 1+212/10/2017
6359Chương 6359Lưỡng Vương tranh đoạt 3+412/10/2017
6360Chương 6360Lưỡng Vương tranh đoạt 5+612/10/2017
6361Chương 6361Sắc đẹp rung động 1+212/10/2017
6362Chương 6362Sắc đẹp rung động 3+412/10/2017
6363Chương 6363Sắc đẹp rung động 5+612/10/2017
6364Chương 6364Nguy cơ 1+213/10/2017
6365Chương 6365Nguy cơ 3+413/10/2017
6366Chương 6366Nguy cơ 5+613/10/2017
6367Chương 6367Thái Tử 1+215/10/2017
6368Chương 6368Thái Tử 3+415/10/2017
6369Chương 6369Thái Tử 5+615/10/2017
6370Chương 6370Tốt hung hăng càn quấy nha đầu ...15/10/2017
6371Chương 6371Tốt hung hăng càn quấy nha đầu ...15/10/2017
6372Chương 6372Tốt hung hăng càn quấy nha đầu ...15/10/2017
6373Chương 6373Ngất 1+218/10/2017
6374Chương 6374Tấn chức 1+218/10/2017
6375Chương 6375Tấn chức 3 + yết kiến 1 ...20/10/2017
6376Chương 6376Yết kiến 2+320/10/2017
6377Chương 6377Yết kiến 4+520/10/2017
6378Chương 6378Trong nội cung 1+220/10/2017
6379Chương 6379Trong nội cung 3+420/10/2017
6380Chương 6380Trong nội cung 5+620/10/2017
6381Chương 6381Nam Cung Lưu Vân 1+221/10/2017
6382Chương 6382Nam Cung Lưu Vân 3+ xung đột ...21/10/2017
6383Chương 6383Xung đột 2+321/10/2017
6384Chương 6384Ám triều khởi động 1+223/10/2017
6385Chương 6385Ám triều khởi động 3+423/10/2017
6386Chương 6386Ám triều khởi động 5+623/10/2017
6387Chương 6387Đột nhập Thiên Lao 1+223/10/2017
6388Chương 6388Đột nhập Thiên Lao 3+423/10/2017
6389Chương 6389Đột nhập Thiên Lao 5+623/10/2017
6390Chương 6390Xét nhà 1+224/10/2017
6391Chương 6391Xét nhà 3+424/10/2017
6392Chương 6392Xét nhà 5+624/10/2017
6393Chương 6393Chủ thần thú con 1+225/10/2017
6394Chương 6394Chủ thần thú con 3+425/10/2017
6395Chương 6395Chủ thần thú con 5+625/10/2017
6396Chương 6396Tạc Đạn Phiến 1+226/10/2017
6397Chương 6397Tạc Đạn Phiến 3 + chân tướng ...26/10/2017
6398Chương 6398Chân tướng 2+326/10/2017
6399Chương 6399Tranh Vương vị bắt đầu 1+227/10/2017
6400Chương 6400Tranh Vương vị bắt đầu 3+427/10/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử