Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tue, 15 Dec 2015 17:28:32 +0700

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tác giả: Tô Tiểu Noãn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 387133

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư Review Rating: 7.77 out of 10 based on 481 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Câu chuyện được viết rất hấp dẫn khi câu chuyện được kể đến một Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư nàng ở thế kỉ 21 nàng là một người thông minh mưu trí và có một kim bài sát thủ trong người.

Quay quanh câu chuyện nàng là một sát thủ gê gớm lòng dạ đen tối lúc nào cũng cho mình là lên nhất trong triều , lãnh mốc tà mị
thế bá đạo khắp vùng .

Các phế nhân trong triều gọi nàng là một nữ phế vật, tùy lúc ăn hiếp người khác làm lâm nhục tất cả mọi người.

5 Chương mới cập nhật truyện Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Danh sách chương Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151 Bí mật tiết lộ (3)15/12/2015
152Chương 152 Bí mật tiết lộ (4)15/12/2015
153Chương 153 Bí mật tiết lộ (5)15/12/2015
154Chương 154 Bí mật tiết lộ (6)15/12/2015
155Chương 155 Bí mật tiết lộ (7)15/12/2015
156Chương 156 Bí mật tiết lộ (8)15/12/2015
157Chương 157 Bí mật tiết lộ (9)15/12/2015
158Chương 158 Bí mật tiết lộ (10)15/12/2015
159Chương 159 cuối cùng điên cuồng (1)15/12/2015
160Chương 160 Cuối cùng điên cuồng (2)15/12/2015
161Chương 161 Cuối cùng điên cuồng (3)15/12/2015
162Chương 162 cuối cùng điên cuồng (4)15/12/2015
163Chương 163 Cuối cùng điên cuồng (5)15/12/2015
164Chương 164 Cuối cùng điên cuồng (6)15/12/2015
165Chương 165 Cuối cùng điên cuồng (7)15/12/2015
166Chương 166 Cuối cùng điên cuồng (8)15/12/2015
167Chương 167 Cuối cùng điên cuồng (9)15/12/2015
168Chương 168 Cuối cùng điên cuồng (10)15/12/2015
169Chương 169 Kế trong có kế (1)15/12/2015
170Chương 170 Kế trong có kế (2)15/12/2015
171Chương 171 Kế trong có kế (3)15/12/2015
172Chương 172 Kế trong có kế (4)15/12/2015
173Chương 173 Kế trong có kế (5)15/12/2015
174Chương 174Kế trong có kế (6)15/12/2015
175Chương 175kế trong có kế (7)15/12/2015
176Chương 176 Bằng chứng như núi15/12/2015
177Chương 177 Hết đường chối cãi (1)15/12/2015
178Chương 178 Hết đường chối cãi (2)15/12/2015
179Chương 179 Hết đường chối cãi (3)15/12/2015
180Chương 180 Hết đường chối cãi (4)15/12/2015
181Chương 181 Hết đường chối cãi (5)15/12/2015
182Chương 182 Hết đường chối cãi (6)15/12/2015
183Chương 183 Hết đường chối cãi (7)15/12/2015
184Chương 184 Tại chỗ giằng co (1)15/12/2015
185Chương 185 tại chỗ giằng co (2)15/12/2015
186Chương 186 tại chỗ giằng co (3)15/12/2015
187Chương 187 tại chỗ giằng co (4)15/12/2015
188Chương 188 Tại chỗ giằng co (5)15/12/2015
189Chương 189 Tại chỗ giằng co (6)15/12/2015
190Chương 190 Tại chỗ giằng co (7)15/12/2015
191Chương 191 Ngoài dự đoán mọi người (1)15/12/2015
192Chương 192 Ngoài dự đoán mọi người (2)15/12/2015
193Chương 193 Ngoài dự đoán mọi người (3)15/12/2015
194Chương 194 Ngoài dự đoán mọi người (4)15/12/2015
195Chương 195 Ngoài dự đoán mọi người (5)15/12/2015
196Chương 196 Cuối cùng chân tướng (1)15/12/2015
197Chương 197 Cuối cùng chân tướng (2)15/12/2015
198Chương 198 Cuối cùng chân tướng (3)15/12/2015
199Chương 199 Cuối cùng chân tướng (4)15/12/2015
200Chương 200 Cuối cùng chân tướng (5)15/12/2015