Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tue, 15 Dec 2015 17:28:32 +0700

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tác giả: Tô Tiểu Noãn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 387136

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư Review Rating: 7.77 out of 10 based on 481 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Câu chuyện được viết rất hấp dẫn khi câu chuyện được kể đến một Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư nàng ở thế kỉ 21 nàng là một người thông minh mưu trí và có một kim bài sát thủ trong người.

Quay quanh câu chuyện nàng là một sát thủ gê gớm lòng dạ đen tối lúc nào cũng cho mình là lên nhất trong triều , lãnh mốc tà mị
thế bá đạo khắp vùng .

Các phế nhân trong triều gọi nàng là một nữ phế vật, tùy lúc ăn hiếp người khác làm lâm nhục tất cả mọi người.

5 Chương mới cập nhật truyện Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Danh sách chương Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201 Cuối cùng chân tướng (6)15/12/2015
202Chương 202 Khởi đầu mới (1)15/12/2015
203Chương 203 Khởi đầu mới (2)15/12/2015
204Chương 204 Khởi đầu mới (3)15/12/2015
205Chương 205 Khởi đầu mới (4)15/12/2015
206Chương 205 Khởi đầu mới (5)15/12/2015
207Chương 207 Vận khí tăng vọt (1)15/12/2015
208Chương 208 Vận khí tăng vọt (2)15/12/2015
209Chương 209 Vận khí tăng vọt (3)15/12/2015
210Chương 210 Vận khí tăng vọt (4)15/12/2015
211Chương 211 Vận khí tăng vọt (5)15/12/2015
212Chương 212 Đổ thạch hiện trường15/12/2015
213Chương 213Chọc ghẹo quần là áo lượt (1) ...15/12/2015
214Chương 214 Chọc ghẹo quần là áo lượt (2) ...15/12/2015
215Chương 215 Chọc ghẹo quần là áo lượt (3) ...15/12/2015
216Chương 216 Chọc ghẹo quần là áo lượt (4) ...15/12/2015
217Chương 217 Chọc ghẹo quần là áo lượt (5) ...15/12/2015
218Chương 218 Chọc ghẹo quần là áo lượt (6) ...15/12/2015
219Chương 219 Chọc ghẹo quần là áo lượt (7) ...15/12/2015
220Chương 220 Chọc ghẹo quần là áo lượt (8) ...15/12/2015
221Chương 221 Chọc ghẹo quần là áo lượt (9) ...15/12/2015
222Chương 222 Chọc ghẹo quần là áo lượt (10) ...15/12/2015
223Chương 223 Chọc ghẹo quần là áo lượt (11) ...15/12/2015
224Chương 224 Chọc ghẹo quần là áo lượt (12) ...15/12/2015
225Chương 225 Chọc ghẹo quần là áo lượt (13) ...15/12/2015
226Chương 226 Chọc ghẹo quần là áo lượt (14) ...15/12/2015
227Chương 227 Chọc ghẹo quần là áo lượt (15) ...15/12/2015
228Chương 228 Tại chỗ hóa đá (1)15/12/2015
229Chương 229 Tại chỗ hóa đá (2)15/12/2015
230Chương 230 Tại chỗ hóa đá (3)15/12/2015
231Chương 231 Tại chỗ hóa đá (4)15/12/2015
232Chương 232 Tại chỗ hóa đá (5)15/12/2015
233Chương 233 Tại chỗ hóa đá (6)15/12/2015
234Chương 234 Tại chỗ hóa đá (7)15/12/2015
235Chương 235 Tại chỗ hóa đá (8)15/12/2015
236Chương 236 Tại chỗ hóa đá (9)15/12/2015
237Chương 237 Tại chỗ hóa đá (10)15/12/2015
238Chương 238 Tại chỗ hóa đá (11)15/12/2015
239Chương 239 Tại chỗ hóa đá (12)15/12/2015
240Chương 240 Tại chỗ hóa đá (13)15/12/2015
241Chương 241 Tại chỗ hóa đá (14)15/12/2015
242Chương 241 Phố xá sầm uất trốn chết (1) ...15/12/2015
243Chương 243 Phố xá sầm uất trốn chết (2) ...15/12/2015
244Chương 244 Phố xá sầm uất trốn chết (3) ...15/12/2015
245Chương 245 Phố xá sầm uất trốn chết (4) ...15/12/2015
246Chương 246 Phố xá sầm uất trốn chết (5) ...15/12/2015
247Chương 247 Phố xá sầm uất trốn chết (6) ...15/12/2015
248Chương 248 Phố xá sầm uất trốn chết (7) ...15/12/2015
249Chương 249 Phố xá sầm uất trốn chết (8) ...15/12/2015
250Chương 250 Tấn vương phủ (1)15/12/2015