Phi Kiếm Vấn Đạo

Sun, 22 Oct 2017 21:21:33 +0700

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4776

Phi Kiếm Vấn Đạo Review Rating: 5.40 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh.

Chúng tu hành giả,

Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái.

Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch.

Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

...

Tần phủ nhị công tử 'Tần Vân ', là một vị người tu hành...

5 Chương mới cập nhật truyện Phi Kiếm Vấn Đạo

Danh sách chương Phi Kiếm Vấn Đạo

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Ngươi trốn không thoát đâu!22/10/2017
52Chương 52Cùng đồ mạt lộ?22/10/2017
53Chương 53Tiên Thiên Thực Đan cảnh22/10/2017
54Chương 54Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương ...22/10/2017
55Chương 55Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương ...22/10/2017
56Chương 56Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương ...22/10/2017
57Chương 57Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương ...22/10/2017
58Chương 58Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương ...22/10/2017
59Chương 59Tuần Thiên Sứ - Chương 01: Gặp ...22/10/2017
60Chương 60Tuần Thiên Sứ - Chương 02: Giao ...22/10/2017
61Chương 61Tuần Thiên Sứ - Chương 03: Mưa ...22/10/2017
62Chương 62Hồng Gia Lão Cửu22/10/2017
63Chương 63Đắc tội không nổi22/10/2017
64Chương 64Địch nhân tập kích22/10/2017
65Chương 65Tuần Thiên Sứ - Chương 07: Hồng ...22/10/2017
66Chương 66Bái thiếp22/10/2017
67Chương 67TUẦN THIÊN SỨ - Chương 9 - ...23/10/2017
68Chương 68Uy hiếp?24/10/2017
69Chương 69TUẦN THIÊN SỨ - Chương 11 - ...24/10/2017
70Chương 70Chia lìa24/10/2017
71Chương 71TUẦN THIÊN SỨ - Chương 13 - ...25/10/2017
72Chương 72Tuần Thiên Sứ - Chương 14: Tân ...26/10/2017
73Chương 73TUẦN THIÊN SỨ - Chương 15 - ...26/10/2017
74Chương 74Tuần Thiên Sứ - Chương 16: Kim ...27/10/2017
75Chương 75TUẦN THIÊN SỨ - Chương 17 - ...27/10/2017
76Chương 76Đối phó Tần Vân27/10/2017
77Chương 77Điều binh khiển tướng28/10/2017
78Chương 78Tuần Thiên Sứ - Chương 20: Mắt ...28/10/2017
79Chương 79Tuần Thiên Sứ - Chương 21: Toàn ...29/10/2017
80Chương 80Tần Vân công tử nhân từ29/10/2017
81Chương 81Thu xếp30/10/2017
82Chương 82Viết thư30/10/2017
83Chương 83TUẦN THIÊN SỨ - Chương 25 - ...31/10/2017
84Chương 84Ngũ chuyển Huyền Mộc đại trận01/11/2017
85Chương 85NGƯƠI THẬT TÀN NHẪN01/11/2017
86Chương 86Dò xét sơ sơ quận trưởng phủ ...02/11/2017
87Chương 87Dâng thư triều đình (canh ba hoàn ...02/11/2017
88Chương 88TUẦN THIÊN SỨ - Chương 30 - ...02/11/2017
89Chương 89Bước vào Tiên Thiên (thượng)03/11/2017
90Chương 90Tuần Thiên Sứ - Chương 32: Bước ...03/11/2017
91Chương 91Tuần Thiên Sứ - Chương 33: Phi ...04/11/2017
92Chương 92Tuần Thiên Sứ - Chương 34: Công ...04/11/2017
93Chương 93Tuần Thiên Sứ - Chương 35: Công ...04/11/2017
94Chương 94Yêu Ma!06/11/2017
95Chương 95Kiếm quang hóa cầu vồng06/11/2017
96Chương 96Tần Vân muốn giết ta!06/11/2017
97Chương 97Tuần Thiên Sứ - Chương 39: Thoát ...06/11/2017
98Chương 98Tuần Thiên Sứ - Chương 40: Đuổi ...07/11/2017
99Chương 99Trốn không thoát08/11/2017
100Chương 100Tuần Thiên Minh08/11/2017