Phi Thiên

Thu, 30 Apr 2015 12:04:39 +0700

Phi Thiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 47211

Phi Thiên Review Rating: 7.27 out of 10 based on 22 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bộ truyện Phi Thiên của tác giả Dược Thiên Sầu khá hấp dẫn người đọc ngay từ những chương đầu tiên, với lối văn phong chặt chẽ, bố cuc khá logic. Theo cá nhân mình truyện rất đáng để đọc. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!
Lai lịch thần bí, phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ngoái đầu nhìn lại gian bễ nghễ thiên hạ, lại ở biến hoá kỳ
lạ khó lường 'Vạn trượng hồng trần' đại trận bên trong, thủ một chích kinh tâm động phách đàn đứt dây đàn cổ, tĩnh đợi người hữu duyên !
Tiểu tử ngộ, mới biết, thương khung dưới lòng người dễ thay đổi, yêu ma quỷ quái không địch lại nhân tình ấm lạnh!
Tiêm tiêm bàn tay, thanh mai trúc mã, mỹ nhân như ngọc, tiếc rằng thiên địa trong lúc đó kiếm khí như hồng!

5 Chương mới cập nhật truyện Phi Thiên

Danh sách chương Phi Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Vạn trượng hồng trần ( nhất ) ...01/05/2015
2Chương 2Vạn trượng hồng trần ( nhị ) ...01/05/2015
3Chương 3Vạn trượng hồng trần ( tam ) ...01/05/2015
4Chương 4Vạn trượng hồng trần ( tứ ) ...01/05/2015
5Chương 5Thư sinh ( nhất )01/05/2015
6Chương 6 Thư sinh [ nhị ]19/08/2015
7Chương 7 Thư sinh [ tam ]19/08/2015
8Chương Thứ 8 chương lão nhị lão tam Chương Thứ 8 chương lão nhị lão ...17/08/2015
9Chương Thứ 9 chương Hồng Trần tiên tử Chương Thứ 9 chương Hồng Trần tiên ...17/08/2015
10Chương Đệ 10 chương sấm ngôn như thế [ nhất ]Chương Đệ 10 chương sấm ngôn như ...17/08/2015
11Chương Đệ 11 chương sấm ngôn như thế [ nhị ]Chương Đệ 11 chương sấm ngôn như ...17/08/2015
12Chương Đệ 12 chương sấm ngôn như thế [ tam ]Chương Đệ 12 chương sấm ngôn như ...17/08/2015
13Chương Thứ 13 chương thoát đi Chương Thứ 13 chương thoát đi ...17/08/2015
14Chương Đệ 14 chương pháp không thể khinh truyền Chương Đệ 14 chương pháp không thể ...17/08/2015
15Chương Đệ 15 chương bích hải triều tâm [ nhất ]Chương Đệ 15 chương bích hải triều ...17/08/2015
16Chương Đệ 16 chương bích hải triều tâm [ nhị ]Chương Đệ 16 chương bích hải triều ...17/08/2015
17Chương Thứ 17 chương bích hải triều tâm [ tam ]Chương Thứ 17 chương bích hải triều ...17/08/2015
18Chương Đệ 18 chương bích hải triều tâm [ tứ ]Chương Đệ 18 chương bích hải triều ...17/08/2015
19Chương Đệ 19 chương dân chạy nạn [ nhất ] Chương Đệ 19 chương dân chạy nạn ...17/08/2015
20Chương Thứ 20 chương dân chạy nạn [ nhị ]Chương Thứ 20 chương dân chạy nạn ...17/08/2015
21Chương Thứ 21 chương mới ra đời [ nhất ]Chương Thứ 21 chương mới ra đời ...17/08/2015
22Chương Thứ 22 chương mới ra đời [ nhị ]Chương Thứ 22 chương mới ra đời ...17/08/2015
23Chương Thứ 23 chương mã thừa Chương Thứ 23 chương mã thừa ...17/08/2015
24Chương Thứ 24 chương Thập Hàng Chương Thứ 24 chương Thập Hàng ...17/08/2015
25Chương Thứ 25 chương tứ pháp chi cảnh Chương Thứ 25 chương tứ pháp chi ...17/08/2015
26Chương Thứ 26 chương hắc than Chương Thứ 26 chương hắc than ...17/08/2015
27Chương Thứ 27 chương nguyện lực châu Chương Thứ 27 chương nguyện lực châu ...17/08/2015
28Chương Thứ 28 chương Lý Tín chi kế Chương Thứ 28 chương Lý Tín chi ...17/08/2015
29Chương Thứ 29 chương La Trân dược mã Chương Thứ 29 chương La Trân dược ...17/08/2015
30Chương Đệ 30 chương mười một hàng Chương Đệ 30 chương mười một hàng ...17/08/2015
31Chương Đệ 31 chương thật là hổ tướng [ nhất ]Chương Đệ 31 chương thật là hổ ...17/08/2015
32Chương Đệ 32 chương thật là hổ tướng [ nhị ]Chương Đệ 32 chương thật là hổ ...17/08/2015
33Chương Đệ 33 chương hàng Chương Đệ 33 chương hàng 17/08/2015
34Chương Đệ 34 chương Trường Phong cố nhân Chương Đệ 34 chương Trường Phong cố ...17/08/2015
35Chương Đệ 35 chương hắc than gây họa [ nhất ] Chương Đệ 35 chương hắc than gây ...17/08/2015
36Chương Đệ 36 chương hắc than gây họa [ nhị ]Chương Đệ 36 chương hắc than gây ...17/08/2015
37Chương Đệ 37 chương Ngọa Long rời núi Chương Đệ 37 chương Ngọa Long rời ...17/08/2015
38Chương Đệ 38 chương một trận chiến định Nam Tuyên [ nhất ]Chương Đệ 38 chương một trận chiến ...17/08/2015
39Chương Đệ 39 chương một trận chiến định Nam Tuyên [ nhị ]Chương Đệ 39 chương một trận chiến ...17/08/2015
40Chương Thứ 40 chương một trận chiến định Nam Tuyên [ tam ]Chương Thứ 40 chương một trận chiến ...17/08/2015
41Chương Thứ 41 chương giọt thủy chi ân Chương Thứ 41 chương giọt thủy chi ...17/08/2015
42Chương Thứ 42 chương có người làm khó dễ [ nhất ]Chương Thứ 42 chương có người làm ...17/08/2015
43Chương Thứ 43 chương có người làm khó dễ [ nhị ]Chương Thứ 43 chương có người làm ...17/08/2015
44Chương Thứ 44 chương có người làm khó dễ [ tam ]Chương Thứ 44 chương có người làm ...17/08/2015
45Chương Thứ 45 chương có người làm khó dễ [ tứ ]Chương Thứ 45 chương có người làm ...17/08/2015
46Chương Thứ 46 chương Diệu Pháp tự [ nhất ]Chương Thứ 46 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
47Chương Thứ 47 chương Diệu Pháp tự [ nhị ]Chương Thứ 47 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
48Chương Thứ 48 chương Diệu Pháp tự [ tam ]Chương Thứ 48 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
49Chương Thứ 49 chương Diệu Pháp tự [ tứ ]Chương Thứ 49 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
50Chương Thứ 50 chương Diệu Pháp tự [ ngũ ]Chương Thứ 50 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng