Phi Thiên

Thu, 30 Apr 2015 12:04:39 +0700

Phi Thiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 43590

Phi Thiên Review Rating: 7.14 out of 10 based on 21 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bộ truyện Phi Thiên của tác giả Dược Thiên Sầu khá hấp dẫn người đọc ngay từ những chương đầu tiên, với lối văn phong chặt chẽ, bố cuc khá logic. Theo cá nhân mình truyện rất đáng để đọc. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!
Lai lịch thần bí, phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ngoái đầu nhìn lại gian bễ nghễ thiên hạ, lại ở biến hoá kỳ
lạ khó lường 'Vạn trượng hồng trần' đại trận bên trong, thủ một chích kinh tâm động phách đàn đứt dây đàn cổ, tĩnh đợi người hữu duyên !
Tiểu tử ngộ, mới biết, thương khung dưới lòng người dễ thay đổi, yêu ma quỷ quái không địch lại nhân tình ấm lạnh!
Tiêm tiêm bàn tay, thanh mai trúc mã, mỹ nhân như ngọc, tiếc rằng thiên địa trong lúc đó kiếm khí như hồng!

5 Chương mới cập nhật truyện Phi Thiên

Danh sách chương Phi Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương Thứ 51 chương Diệu Pháp tự [ lục ]Chương Thứ 51 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
52Chương Thứ 52 chương Diệu Pháp tự [ thất ]Chương Thứ 52 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
53Chương Thứ 53 chương Diệu Pháp tự [ bát ]Chương Thứ 53 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
54Chương Thứ 54 chương Diệu Pháp tự [ cửu ]Chương Thứ 54 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
55Chương Thứ 55 chương Diệu Pháp tự [ mười ]Chương Thứ 55 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
56Chương Thứ 56 chương Diệu Pháp tự [ mười một ]Chương Thứ 56 chương Diệu Pháp tự ...17/08/2015
57Chương Thứ 57 chương hạ lưu Chương Thứ 57 chương hạ lưu ...17/08/2015
58Chương Thứ 58 chương tiêu sái lão Bạch [ nhất ]Chương Thứ 58 chương tiêu sái lão ...17/08/2015
59Chương Thứ 59 chương tiêu sái lão Bạch [ nhị ]Chương Thứ 59 chương tiêu sái lão ...17/08/2015
60Chương Thứ 60 chương tiêu sái lão Bạch [ tam ]Chương Thứ 60 chương tiêu sái lão ...17/08/2015
61Chương Thứ 61 chương giải quyết xong khúc mắc [ nhất ]Chương Thứ 61 chương giải quyết xong ...17/08/2015
62Chương Thứ 62 chương giải quyết xong khúc mắc [ nhị ]Chương Thứ 62 chương giải quyết xong ...17/08/2015
63Chương Thứ 63 chương Đông Lai động chủ [ nhất ]Chương Thứ 63 chương Đông Lai động ...17/08/2015
64Chương Thứ 64 chương Đông Lai động chủ [ nhị ]Chương Thứ 64 chương Đông Lai động ...17/08/2015
65Chương Thứ 65 chương Đông Lai động chủ [ tam ]Chương Thứ 65 chương Đông Lai động ...17/08/2015
66Chương Thứ 66 chương Đông Lai động chủ [ tứ ]Chương Thứ 66 chương Đông Lai động ...17/08/2015
67Chương Thứ 67 chương Đông Lai động chủ [ ngũ ]Chương Thứ 67 chương Đông Lai động ...17/08/2015
68Chương Thứ 68 chương Đông Lai động chủ [ lục ]Chương Thứ 68 chương Đông Lai động ...17/08/2015
69Chương Thứ 69 chương Đông Lai động chủ [ thất ]Chương Thứ 69 chương Đông Lai động ...17/08/2015
70Chương Thứ 70 chương Đông Lai động chủ [ bát ]Chương Thứ 70 chương Đông Lai động ...17/08/2015
71Chương Thứ 71 chương Đông Lai động chủ [ cửu ]Chương Thứ 71 chương Đông Lai động ...17/08/2015
72Chương Thứ 72 chương Đông Lai động chủ [ mười ]Chương Thứ 72 chương Đông Lai động ...17/08/2015
73Chương Thứ 73 chương Đông Lai động chủ [ mười một ]Chương Thứ 73 chương Đông Lai động ...17/08/2015
74Chương Thứ 74 chương Đông Lai động chủ [ mười hai ]Chương Thứ 74 chương Đông Lai động ...17/08/2015
75Chương Thứ 75 chương Thiên Nhi Tuyết Nhi Chương Thứ 75 chương Thiên Nhi Tuyết ...17/08/2015
76Chương Thứ 76 chương Tần Vi Vi hỗn độn [ nhất ]Chương Thứ 76 chương Tần Vi Vi ...17/08/2015
77Chương Thứ 77 chương Tần Vi Vi hỗn độn [ nhị ]Chương Thứ 77 chương Tần Vi Vi ...17/08/2015
78Chương Thứ 78 chương Tần Vi Vi hỗn độn [ tam ]Chương Thứ 78 chương Tần Vi Vi ...17/08/2015
79Chương Thứ 79 chương Tần Vi Vi hỗn độn [ tứ ]Chương Thứ 79 chương Tần Vi Vi ...17/08/2015
80Chương Thứ 80 chương kéo đi ra ngoài chém Chương Thứ 80 chương kéo đi ra ...17/08/2015
81Chương Thứ 81 chương chiêu Chương Thứ 81 chương chiêu 17/08/2015
82Chương Thứ 82 chương động chủ anh minh Chương Thứ 82 chương động chủ anh ...17/08/2015
83Chương Thứ 83 chương không đáy [ nhất ]Chương Thứ 83 chương không đáy [ ...17/08/2015
84Chương Thứ 84 chương không đáy [ nhị ]Chương Thứ 84 chương không đáy [ ...17/08/2015
85Chương Thứ 85 chương không đáy [ tam ]Chương Thứ 85 chương không đáy [ ...17/08/2015
86Chương Thứ 86 chương không đáy [ tứ ]Chương Thứ 86 chương không đáy [ ...17/08/2015
87Chương Thứ 87 chương không đáy [ ngũ ] Chương Thứ 87 chương không đáy [ ...17/08/2015
88Chương Thứ 88 chương ấp trứng minh trứng [ nhất ]Chương Thứ 88 chương ấp trứng minh ...17/08/2015
89Chương Thứ 89 chương ấp trứng minh trứng [ nhị ]Chương Thứ 89 chương ấp trứng minh ...17/08/2015
90Chương Thứ 90 chương ấp trứng minh trứng [ tam ]Chương Thứ 90 chương ấp trứng minh ...17/08/2015
91Chương Thứ 91 chương ấp trứng minh trứng [ tứ ]Chương Thứ 91 chương ấp trứng minh ...17/08/2015
92Chương Thứ 92 chương tiểu tử kia xuất thế [ nhất ]Chương Thứ 92 chương tiểu tử kia ...17/08/2015
93Chương Thứ 93 chương tiểu tử kia xuất thế [ nhị ]Chương Thứ 93 chương tiểu tử kia ...17/08/2015
94Chương Thứ 94 chương tiểu tử kia xuất thế [ tam ]Chương Thứ 94 chương tiểu tử kia ...17/08/2015
95Chương Thứ 95 chương phong tuyết Nam Tuyên [ nhất ]Chương Thứ 95 chương phong tuyết Nam ...17/08/2015
96Chương Thứ 96 chương phong tuyết Nam Tuyên [ nhị ]Chương Thứ 96 chương phong tuyết Nam ...17/08/2015
97Chương Thứ 97 chương phong tuyết Nam Tuyên [ tam ]Chương Thứ 97 chương phong tuyết Nam ...17/08/2015
98Chương Thứ 98 chương phong tuyết Nam Tuyên [ tứ ]Chương Thứ 98 chương phong tuyết Nam ...17/08/2015
99Chương Thứ 99 chương phong tuyết Nam Tuyên [ ngũ ]Chương Thứ 99 chương phong tuyết Nam ...17/08/2015
100Chương Thứ 100 chương phong tuyết Nam Tuyên [ lục ]Chương Thứ 100 chương phong tuyết Nam ...17/08/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng