Phi Thiên

Thu, 30 Apr 2015 12:04:39 +0700

Phi Thiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 43587

Phi Thiên Review Rating: 7.14 out of 10 based on 21 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bộ truyện Phi Thiên của tác giả Dược Thiên Sầu khá hấp dẫn người đọc ngay từ những chương đầu tiên, với lối văn phong chặt chẽ, bố cuc khá logic. Theo cá nhân mình truyện rất đáng để đọc. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!
Lai lịch thần bí, phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ngoái đầu nhìn lại gian bễ nghễ thiên hạ, lại ở biến hoá kỳ
lạ khó lường 'Vạn trượng hồng trần' đại trận bên trong, thủ một chích kinh tâm động phách đàn đứt dây đàn cổ, tĩnh đợi người hữu duyên !
Tiểu tử ngộ, mới biết, thương khung dưới lòng người dễ thay đổi, yêu ma quỷ quái không địch lại nhân tình ấm lạnh!
Tiêm tiêm bàn tay, thanh mai trúc mã, mỹ nhân như ngọc, tiếc rằng thiên địa trong lúc đó kiếm khí như hồng!

5 Chương mới cập nhật truyện Phi Thiên

Danh sách chương Phi Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương Thứ 151 chương luyện bảo [ bát ]Chương Thứ 151 chương luyện bảo [ ...17/08/2015
152Chương Thứ 152 chương luyện bảo [ cửu ]Chương Thứ 152 chương luyện bảo [ ...17/08/2015
153Chương Thứ 153 chương luyện bảo [ mười ]Chương Thứ 153 chương luyện bảo [ ...17/08/2015
154Chương Thứ 154 chương nhân sinh nơi nào không phân phùng [ nhất ]Chương Thứ 154 chương nhân sinh nơi ...17/08/2015
155Chương Thứ 155 chương nhân sinh nơi nào không phân phùng [ nhị ]Chương Thứ 155 chương nhân sinh nơi ...17/08/2015
156Chương Thứ 156 chương Dương Khánh gặp nạn Chương Thứ 156 chương Dương Khánh gặp ...17/08/2015
157Chương Thứ 157 chương chiến giáp của hắc than Chương Thứ 157 chương chiến giáp của ...17/08/2015
158Chương Thứ 158 chương hứa hẹn khó thực hiện [ nhất ]Chương Thứ 158 chương hứa hẹn khó ...17/08/2015
159Chương Thứ 159 chương hứa hẹn khó thực hiện [ nhị ]Chương Thứ 159 chương hứa hẹn khó ...17/08/2015
160Chương Thứ 160 chương sóng ngầm bắt đầu khởi động [ nhất ]Chương Thứ 160 chương sóng ngầm bắt ...17/08/2015
161Chương Thứ 161 chương sóng ngầm bắt đầu khởi động [ nhị ]Chương Thứ 161 chương sóng ngầm bắt ...17/08/2015
162Chương Thứ 162 chương nguy ở sớm tối [ nhất ]Chương Thứ 162 chương nguy ở sớm ...17/08/2015
163Chương Thứ 163 chương nguy ở sớm tối [ nhị ]Chương Thứ 163 chương nguy ở sớm ...17/08/2015
164Chương Thứ 164 chương nguy ở sớm tối [ tam ]Chương Thứ 164 chương nguy ở sớm ...17/08/2015
165Chương Thứ 165 chương nguy ở sớm tối [ tứ ]Chương Thứ 165 chương nguy ở sớm ...17/08/2015
166Chương Thứ 166 chương nguy ở sớm tối [ ngũ ]Chương Thứ 166 chương nguy ở sớm ...17/08/2015
167Chương Thứ 167 chương tuyết đầu mùa [ nhất ]Chương Thứ 167 chương tuyết đầu mùa ...17/08/2015
168Chương Thứ 168 chương tuyết đầu mùa [ nhị ]Chương Thứ 168 chương tuyết đầu mùa ...17/08/2015
169Chương Thứ 169 chương tuyết đầu mùa [ tam ]Chương Thứ 169 chương tuyết đầu mùa ...17/08/2015
170Chương Thứ 170 chương tuyết đầu mùa [ tứ ]Chương Thứ 170 chương tuyết đầu mùa ...17/08/2015
171Chương Thứ 171 chương tuyết đầu mùa [ ngũ ]Chương Thứ 171 chương tuyết đầu mùa ...17/08/2015
172Chương Thứ 172 chương nghịch chuyển [ nhất ]Chương Thứ 172 chương nghịch chuyển [ ...17/08/2015
173Chương Thứ 173 chương nghịch chuyển [ nhị ]Chương Thứ 173 chương nghịch chuyển [ ...17/08/2015
174Chương Thứ 174 chương nghịch chuyển [ tam ]Chương Thứ 174 chương nghịch chuyển [ ...17/08/2015
175Chương Thứ 175 chương nghịch chuyển [ tứ ]Chương Thứ 175 chương nghịch chuyển [ ...17/08/2015
176Chương Thứ 176 chương nghịch chuyển [ ngũ ]Chương Thứ 176 chương nghịch chuyển [ ...17/08/2015
177Chương Thứ 177 chương nghịch chuyển [ lục ]Chương Thứ 177 chương nghịch chuyển [ ...17/08/2015
178Chương Thứ 178 chương chiêu binh mãi mã [ nhất ]Chương Thứ 178 chương chiêu binh mãi ...17/08/2015
179Chương Thứ 179 chương chiêu binh mãi mã [ nhị ]Chương Thứ 179 chương chiêu binh mãi ...17/08/2015
180Chương Thứ 180 chương chiêu binh mãi mã [ tam ]Chương Thứ 180 chương chiêu binh mãi ...17/08/2015
181Chương Thứ 181 chương chiêu binh mãi mã [ tứ ]Chương Thứ 181 chương chiêu binh mãi ...17/08/2015
182Chương Thứ 182 chương chiêu binh mãi mã [ ngũ ]Chương Thứ 182 chương chiêu binh mãi ...17/08/2015
183Chương Thứ 183 chương công chiếm Thường Bình phủ Chương Thứ 183 chương công chiếm Thường ...17/08/2015
184Chương Thứ 184 chương điện chủ lọt mắt xanh [ nhất ]Chương Thứ 184 chương điện chủ lọt ...17/08/2015
185Chương Thứ 185 chương điện chủ lọt mắt xanh [ nhị ]Chương Thứ 185 chương điện chủ lọt ...17/08/2015
186Chương Thứ 186 chương oan gia nên kết không nên giải [ nhất ]Chương Thứ 186 chương oan gia nên ...17/08/2015
187Chương Thứ 187 chương oan gia nên kết không nên giải [ nhị ]Chương Thứ 187 chương oan gia nên ...17/08/2015
188Chương Thứ 188 chương oan gia nên kết không nên giải [ tam ]Chương Thứ 188 chương oan gia nên ...17/08/2015
189Chương Thứ 189 chương cô thần Chương Thứ 189 chương cô thần ...17/08/2015
190Chương Thứ 190 chương lại một mã thừa Chương Thứ 190 chương lại một mã ...17/08/2015
191Chương Thứ 191 chương mai viên kết bái Chương Thứ 191 chương mai viên kết ...17/08/2015
192Chương Thứ 192 chương người thành thật Chương Thứ 192 chương người thành thật ...17/08/2015
193Chương Thứ 193 chương gõ Chương Thứ 193 chương gõ 17/08/2015
194Chương Thứ 194 chương nhiệm vụ của Hồng Miên Chương Thứ 194 chương nhiệm vụ của ...17/08/2015
195Chương Thứ 195 chương phục mệnh Chương Thứ 195 chương phục mệnh ...17/08/2015
196Chương Thứ 196 chương bắt tới Chương Thứ 196 chương bắt tới ...17/08/2015
197Chương Thứ 197 chương lột sống Chương Thứ 197 chương lột sống ...17/08/2015
198Chương Thứ 198 chương tra án Chương Thứ 198 chương tra án ...17/08/2015
199Chương Thứ 199 chương đón gió Chương Thứ 199 chương đón gió ...17/08/2015
200Chương Thứ 200 chương lại là che mặt Chương Thứ 200 chương lại là che ...17/08/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng