Phóng Khai Na Cá Nữ Vu

Fri, 15 Sep 2017 16:05:25 +0700

Phóng Khai Na Cá Nữ Vu

Tác giả: Nhị Mục

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5943

Phóng Khai Na Cá Nữ Vu Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trình Nham nguyên lai tưởng rằng xuyên việt đến châu Âu trung thế kỷ, đã trở thành một vị quang vinh vương tử. Nhưng thế giới này tựa hồ cùng tự mình nghĩ không cùng một dạng? Phù thủy chân thật tồn tại, mà vẫn còn thực có ma lực?

Phù thủy làm ruộng văn, đem làm ruộng tiến hành rốt cuộc.

5 Chương mới cập nhật truyện Phóng Khai Na Cá Nữ Vu

Danh sách chương Phóng Khai Na Cá Nữ Vu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 11 : Từ hôm nay trở đi ...15/09/2017
2Chương 22 : Phù thủy Anna (trên)15/09/2017
3Chương 33 : Phù thủy Anna (hạ)15/09/2017
4Chương 44 : Hỏa diễm15/09/2017
5Chương 55 : Lý do15/09/2017
6Chương 66 : Huấn luyện (trên)15/09/2017
7Chương 7Huấn luyện (hạ)15/09/2017
8Chương 8Tà nguyệt (trên)15/09/2017
9Chương 9Tà nguyệt (hạ)15/09/2017
10Chương 10Thợ đá15/09/2017
11Chương 113 vương nữ15/09/2017
12Chương 12Đốt chế15/09/2017
13Chương 13Tường thành15/09/2017
14Chương 14Năng lực15/09/2017
15Chương 15Tự cho là15/09/2017
16Chương 16Con đường phía trước15/09/2017
17Chương 17Sứ giả (trên)15/09/2017
18Chương 18Sứ giả (hạ)15/09/2017
19Chương 19Giảng bài15/09/2017
20Chương 20Dạ Oanh15/09/2017
21Chương 21Ngươi chỗ hy vọng15/09/2017
22Chương 22Tuyên ngôn15/09/2017
23Chương 23Động lực chi nguyên15/09/2017
24Chương 24Phát triển kế hoạch15/09/2017
25Chương 25Dân binh đội15/09/2017
26Chương 26Lịch sử kinh nghiệm15/09/2017
27Chương 27Quá khứ15/09/2017
28Chương 28Hung sẹo15/09/2017
29Chương 29Lửa giận15/09/2017
30Chương 30Đến từ sương mù15/09/2017
31Chương 31"Chúng ta" bằng hữu15/09/2017
32Chương 32Kỵ sĩ15/09/2017
33Chương 33Hỏa dược15/09/2017
34Chương 34Thử bạo15/09/2017
35Chương 35Quy túc15/09/2017
36Chương 36Đàm phán15/09/2017
37Chương 37Gia tộc sử15/09/2017
38Chương 38Vũ khí nóng thời đại15/09/2017
39Chương 39Vãn đông15/09/2017
40Chương 40Thư nhà15/09/2017
41Chương 41Tà thú sơ hiện15/09/2017
42Chương 42Tai nạn lao động sự cố15/09/2017
43Chương 43Kiên cường15/09/2017
44Chương 44Che dấu đáp án15/09/2017
45Chương 45Âm mưu (trên)15/09/2017
46Chương 46Âm mưu (hạ)15/09/2017
47Chương 47Thị trường cùng tuần hoàn15/09/2017
48Chương 48Tập kết số15/09/2017
49Chương 49Hỗn hợp chủng15/09/2017
50Chương 50Diễm tường15/09/2017