Phúc Duyên Tiên Đồ

Tue, 24 Apr 2018 12:50:09 +0700

Phúc Duyên Tiên Đồ

Tác giả: Ái Du Giả

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1596

Phúc Duyên Tiên Đồ Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tiên lộ long đong, lại nhìn một người bình thường như thế nào trải qua gian nan tu thành chính quả Tu Tiên kiếm trường sinh, nhiệt huyết nhâm tiêu dao, đạp liên dắt sóng rửa Kiếm Cốt, bằng hư cưỡi gió tố Thánh hồn!

5 Chương mới cập nhật truyện Phúc Duyên Tiên Đồ

Danh sách chương Phúc Duyên Tiên Đồ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Nhạn Nam thành24/04/2018
2Chương 2Linh Triều24/04/2018
3Chương 3Trường Sinh kinh24/04/2018
4Chương 4Tiên tịch bí mật24/04/2018
5Chương 5Bắt đầu tu hành24/04/2018
6Chương 6Giết người24/04/2018
7Chương 7Trốn đi24/04/2018
8Chương 8Đoạn hậu24/04/2018
9Chương 9Mai phục24/04/2018
10Chương 10Tập kích24/04/2018
11Chương 11Trong núi Mộ Dung thị24/04/2018
12Chương 12Thôi Ninh đả hổ24/04/2018
13Chương 13Chứa linh khí trái cây24/04/2018
14Chương 14Hằng Dương thành bên ngoài24/04/2018
15Chương 15Tiêu đạo sĩ24/04/2018
16Chương 16Vãng Sinh quả cùng Hoàng Tuyền tử ...24/04/2018
17Chương 17Cực Nhạc tiên khí24/04/2018
18Chương 18Trúng tà nam nhân24/04/2018
19Chương 19Trúng độc vẫn là trúng tà24/04/2018
20Chương 20Hồi Quang Tố Ảnh thuật24/04/2018
21Chương 21Tào gia ngoại viện24/04/2018
22Chương 22Thiên Sư đạo cùng Thượng Thanh phái ...24/04/2018
23Chương 23Lại gặp Lục tiểu thư24/04/2018
24Chương 24Mở thiên nhãn24/04/2018
25Chương 25Hậu viện bí ẩn24/04/2018
26Chương 26Ngũ Âm Tỏa Dương trận24/04/2018
27Chương 27Thiện Ác Âm Dương kính24/04/2018
28Chương 28Thứ 2 nữ quỷ24/04/2018
29Chương 29Tào gia bí sự24/04/2018
30Chương 30Cáo biệt24/04/2018
31Chương 31Khảo hạch24/04/2018
32Chương 32Dự bị hộ vệ24/04/2018
33Chương 33Lại có thể tu luyện24/04/2018
34Chương 34Tứ đại huyết mạch24/04/2018
35Chương 35Hằng Dương Tuấn Tú bảng24/04/2018
36Chương 36Lẫn vào người Đường gia24/04/2018
37Chương 37Mê Tâm kính24/04/2018
38Chương 38Tặng ấn24/04/2018
39Chương 39Huyết mạch cùng bản mệnh24/04/2018
40Chương 40Huyết mạch truyền thừa khuyết điểm24/04/2018
41Chương 41Lão đạo sĩ hòm gỗ24/04/2018
42Chương 42Ngụy Phong Nhận Thuật24/04/2018
43Chương 43Hồi phủ bị tập kích24/04/2018
44Chương 44Phục binh thân phận24/04/2018
45Chương 45Thành chủ nghị sự thượng24/04/2018
46Chương 46Thành chủ nghị sự hạ24/04/2018
47Chương 47Kính Cốc quan 124/04/2018
48Chương 48Kính Cốc quan 224/04/2018
49Chương 49Kính Cốc quan 324/04/2018
50Chương 50Kính Cốc quan 424/04/2018