Phục Thiên Thị

Mon, 15 Jan 2018 18:54:38 +0700

Phục Thiên Thị

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2943

Phục Thiên Thị Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đông Phương thần châu, có Nhân Hoàng lập đạo thống, có thánh hiền tông môn truyền đạo, có chư hầu hùng cứ một phương vương quốc, các cường giả san sát, Thần Châu náo động ngàn vạn năm, chấp này thời điểm, một đời thiên kiêu Diệp Thanh đế cùng Đông Hoàng đại đế hoành không xuất thế, trảm Nhân Hoàng, ngự thánh hiền, chư hầu thần phục, Đông Phương thần châu nhất thống! Nhưng, Diệp Thanh đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thế gian pho tượng tất cả đều bị hủy, tại thế gian xoá tên, biến thành cấm kỵ; từ đây Thần Châu duy Đông Hoàng đại đế độc tôn! Mười lăm năm về sau, Đông Hải Thanh Châu thành, một cái tên là Diệp Phục Thiên thiếu niên, mở ra hắn truyền kỳ con đường. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Phục Thiên Thị

Danh sách chương Phục Thiên Thị

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
451Chương 451Quét ngang05/08/2018
452Chương 452Cố Vân Hi chi nói09/08/2018
453Chương 453Long Mục lời nói09/08/2018
454Chương 454Thành danh09/08/2018
455Chương 455Hạ thủ nhẹ một chút09/08/2018
456Chương 456Võ vận chiến trường09/08/2018
457Chương 457Tam đại viện đều tới09/08/2018
458Chương 458Chiến trường trong09/08/2018
459Chương 459Cướp đoạt võ vận09/08/2018
460Chương 460Võ vận chân ý10/08/2018
461Chương 461Chiếu cố?10/08/2018
462Chương 462Đục nước béo cò14/08/2018
463Chương 463Cướp đoạt14/08/2018
464Chương 464Xung đột bộc phát14/08/2018
465Chương 465Bái ta như bái thần14/08/2018
466Chương 466Chung Cực chi địa14/08/2018
467Chương 467Sụp xuống14/08/2018
468Chương 468Tra người14/08/2018
469Chương 469Thánh Quang14/08/2018
470Chương 470Thừa nhận21/08/2018
471Chương 471Đến đỡ21/08/2018
472Chương 472Ngươi, có thể làm được ư21/08/2018
473Chương 473Tạo thánh21/08/2018
474Chương 474Thỉnh Thánh Tử21/08/2018
475Chương 475Không phục21/08/2018
476Chương 476Nghiền áp21/08/2018
477Chương 477Đương hoành áp một đời21/08/2018
478Chương 478Chiến Thiên vị chi đỉnh21/08/2018
479Chương 479Quen thuộc sáo lộ21/08/2018
480Chương 480Việc vui23/08/2018
481Chương 481Pháp khí diệt khung23/08/2018
482Chương 482Trích Tinh phủ23/08/2018
483Chương 483Chúc thọ23/08/2018
484Chương 484Mái vòm pháp khí23/08/2018
485Chương 485Ai dám tranh phong24/08/2018
486Chương 486Đáng tiếc24/08/2018
487Chương 487Chỉ hỏi một câu24/08/2018
488Chương 488Trận chiến mở màn Vương hầu24/08/2018
489Chương 489Mang đi24/08/2018
490Chương 490Đem cửa trông tốt27/08/2018
491Chương 491Mạch nước ngầm27/08/2018
492Chương 492Mối thù giết con27/08/2018
493Chương 493Không thấy phía sau màn27/08/2018
494Chương 494Nhắc nhở27/08/2018
495Chương 495Bắt người27/08/2018
496Chương 496Không chịu giao người27/08/2018
497Chương 497Sóng to gió lớn29/08/2018
498Chương 498Uy áp Cửu Tiêu Cung29/08/2018
499Chương 499Chim sẻ núp đằng sau29/08/2018
500Chương 500Ăn nói lung tung29/08/2018