Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Wed, 09 Aug 2017 10:37:55 +0700

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Tác giả: Dịch Tử Thất

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 11022

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Quốc thuật thế giới bên trong, hắn thành tựu kim cương bất hoại, quyết chiến thiên hạ anh hào, vô địch thế gian ba mươi năm. . .

Ma cải trong Đại Đường, hắn trở thành Đại Tùy quốc sư, lật tay thành mây trở tay thành mưa, khuấy động thiên hạ phong vân. . .

Tan vỡ trong Phong Vân, hắn một người độc hành, kiến thức ngàn vạn cao thủ, trải
qua nhân thế tang thương. . .

. . .

Trong Già Thiên, hắn phong hào Vô Thủy, nghịch thiên thành đạo, một kiếm trảm tiên. . .

Tiên lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không!

. . .

Ngàn vạn thế giới đúc bất hủ thần tọa, đại đạo từ từ duy ta một người độc hành!

5 Chương mới cập nhật truyện Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Danh sách chương Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Đả phá hư không, kiến ...09/08/2017
2Chương 02Chương 02: Tiên thiên cương khí09/08/2017
3Chương 03Chương 03: Kiếm khí tung hoành09/08/2017
4Chương 04Chương 04: Bát Cực Ấn09/08/2017
5Chương 05Chương 05: Cảnh giới võ đạo09/08/2017
6Chương 06Chương 06: Nghe kình09/08/2017
7Chương 07Chương 07: Quán đỉnh09/08/2017
8Chương 08Chương 08: Thiên Ấn09/08/2017
9Chương 09Chương 09: Phong thuỷ09/08/2017
10Chương 10Chương 10: Tiệt Đạo Cửu Chuyển Quán ...09/08/2017
11Chương 11Chương 11: Hỏa Lý Chủng Kim Liên ...09/08/2017
12Chương 12Chương 12: Đạp cương bộ đấu09/08/2017
13Chương 13Chương 13: Ngàn dặm tỏa hồn09/08/2017
14Chương 14Chương 14: Tu hành09/08/2017
15Chương 15Chương 15: Kim cương bất hoại09/08/2017
16Chương 16Chương 16: Tinh thần lạc ấn09/08/2017
17Chương 17Chương 17: Ý hợp tâm đầu09/08/2017
18Chương 18Chương 18: Lòng người khó đoán09/08/2017
19Chương 19Chương 19: Thổi chén thành phấn09/08/2017
20Chương 20Chương 20: Thoát thai hoán cốt09/08/2017
21Chương 21Chương 21: Vạn Lý Trường Thành09/08/2017
22Chương 22Chương 22: Đêm trung thu09/08/2017
23Chương 23Chương 23: 12 kim nhân09/08/2017
24Chương 24Chương 24: Trường sinh bất tử09/08/2017
25Chương 25Chương 25: Hỗn Độn Ấn09/08/2017
26Chương 26Chương 26: Thanh Liên Kiếm Tiên09/08/2017
27Chương 27Chương 27: Tiên hiền võ đạo09/08/2017
28Chương 28Chương 28: Năm tháng vội vàng09/08/2017
29Chương 29Chương 29: Thiên Nguyên giới09/08/2017
30Chương 30Chương 30: Huyền Vũ Trụ09/08/2017
31Chương 31Chương 31: Nghịch thiên cải mệnh09/08/2017
32Chương 32Chương 32: Mộng Võng09/08/2017
33Chương 33Chương 33: Đế Lưu Tương09/08/2017
34Chương 34Chương 34: Vọng Nguyệt lâu09/08/2017
35Chương 35Chương 35: Giương cung bắn đại điêu ...09/08/2017
36Chương 36Chương 36: Vô Thượng Đại Tông Sư ...09/08/2017
37Chương 37Chương 37: Trảm hồn09/08/2017
38Chương 38Chương 38: Dương Quảng09/08/2017
39Chương 39Chương 39: Tiên thai09/08/2017
40Chương 40Chương 40: Tịnh Niệm Thiền Viện09/08/2017
41Chương 41Chương 41: Khô Thiền09/08/2017
42Chương 42Chương 42: Nguyên Thủy Thiên Ma09/08/2017
43Chương 43Chương 43: Ma Đao09/08/2017
44Chương 44Chương 44: Đế Hận09/08/2017
45Chương 45Chương 45: Thánh đạo chi kiếm09/08/2017
46Chương 46Chương 46: Ám Hỗn Độn09/08/2017
47Chương 47Chương 47: Đánh cờ09/08/2017
48Chương 48Chương 48: Man hoang09/08/2017
49Chương 49Chương 49: Mười mặt trời diệu dương ...09/08/2017
50Chương 50Chương 50: Phá Hư Không09/08/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng