Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Wed, 09 Aug 2017 10:37:55 +0700

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Tác giả: Dịch Tử Thất

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6651

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Quốc thuật thế giới bên trong, hắn thành tựu kim cương bất hoại, quyết chiến thiên hạ anh hào, vô địch thế gian ba mươi năm. . .

Ma cải trong Đại Đường, hắn trở thành Đại Tùy quốc sư, lật tay thành mây trở tay thành mưa, khuấy động thiên hạ phong vân. . .

Tan vỡ trong Phong Vân, hắn một người độc hành, kiến thức ngàn vạn cao thủ, trải
qua nhân thế tang thương. . .

. . .

Trong Già Thiên, hắn phong hào Vô Thủy, nghịch thiên thành đạo, một kiếm trảm tiên. . .

Tiên lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không!

. . .

Ngàn vạn thế giới đúc bất hủ thần tọa, đại đạo từ từ duy ta một người độc hành!

5 Chương mới cập nhật truyện Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Danh sách chương Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Chương 151: Cẩm Tú Nhân Gian09/08/2017
152Chương 152Chương 152: Bất Diệt Thánh Thể09/08/2017
153Chương 153Chương 153: Điên cuồng09/08/2017
154Chương 154Chương 154: Tam vị nhất thể09/08/2017
155Chương 155Chương 155: Thần Quỷ Bát Trận Đồ ...09/08/2017
156Chương 156Chương 156: Cực lạc tịnh thổ09/08/2017
157Chương 157Chương 157: Tài năng tuyệt thế09/08/2017
158Chương 158Chương 158: Trọc lệ09/08/2017
159Chương 159Chương 159: Giấc mộng Nam Kha09/08/2017
160Chương 160Chương 160: Hết thảy mới bắt đầu ...09/08/2017
161Chương 161Chương 161: Mười năm09/08/2017
162Chương 162Chương 162: Kim đan09/08/2017
163Chương 163Chương 163: Người trước hiển thánh09/08/2017
164Chương 164Chương 164: Võ Tổ09/08/2017
165Chương 165Chương 165: Thuần Dương Đạo Thai09/08/2017
166Chương 166Chương 166: Thanh liên09/08/2017
167Chương 167Chương 167: Quét ngang09/08/2017
168Chương 168Chương 168: Vô địch thế09/08/2017
169Chương 169Chương 169: Thế giới cực lạc09/08/2017
170Chương 170Chương 170: Vạn thế luân hồi09/08/2017
171Chương 171Chương 171: Hết thảy đều kết thúc ...09/08/2017
172Chương 172Chương 172: Thiên triều09/08/2017
173Chương 173Chương 173: Mời người09/08/2017
174Chương 174Chương 174: Võ Điển09/08/2017
175Chương 175Chương 175: Hoàng kim đại thế09/08/2017
176Chương 176Chương 176: Cửu Châu hồn09/08/2017
177Chương 177Chương 177: Thành đạo09/08/2017
178Chương 178Chương 178: Bất Diệt Kim Thân09/08/2017
179Chương 179Chương 179: Trường hà bản nguyên09/08/2017
180Chương 180Chương 180: Hoàn mỹ đạo thai09/08/2017
181Chương 181Chương 181: Không có người không phục ...09/08/2017
182Chương 182Chương 182: Thượng giới con đường (canh ...09/08/2017
183Chương 183Chương 183: Phạt sơn phá miếu09/08/2017
184Chương 184Chương 184: Địa cung09/08/2017
185Chương 185Chương 185: Giới ngoại09/08/2017
186Chương 186Chương 186: Thiện ác chi nguyên09/08/2017
187Chương 187Chương 187: Thiên đạo hoá sinh09/08/2017
188Chương 188Chương 188: Vô diện thần nhân09/08/2017
189Chương 189Chương 189: Trận chiến cuối cùng09/08/2017
190Chương 190Chương 190: Đại cục đã quyết định ...09/08/2017
191Chương 191Chương 191: Trở về09/08/2017
192Chương 192Chương 192: Thủy hỏa tẩy thể09/08/2017
193Chương 193Chương 193: Căn cơ thâm tàng09/08/2017
194Chương 194Chương 194: Vạn pháp vạn đạo09/08/2017
195Chương 195Chương 195: Tạo Hóa đan pháp09/08/2017
196Chương 196Chương 196: Hỗn Độn Thần Chu09/08/2017
197Chương 197Chương 197: Lượng tử u linh09/08/2017
198Chương 198Chương 198: Luyện khí09/08/2017
199Chương 199Chương 199: Tam hoa09/08/2017
200Chương 200Chương 200: Khí đạo chi diệu09/08/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng