Quảng Trường Tử Vong

Sun, 13 May 2018 14:58:14 +0700

Quảng Trường Tử Vong

Tác giả: Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 501

Quảng Trường Tử Vong Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

kế khủng hoảng ba bộ khúc về sau, cười một tiếng quyển thứ năm linh dị tiểu thuyết 《 tử vong quảng trường 》 kinh dị đột kích!
Thi đại học thất bại, dự định từ bỏ đi học tần minh, lại ngoài ý muốn nhận được một trương đến từ trong nước học phủ cao nhất, hạ hoa đại học thư thông báo trúng tuyển.
Học tập trong lúc đó chẳng những
giảm miễn hết thảy phí tổn, càng còn hưởng thụ có lương học tập chờ phúc lợi.
Vốn cho rằng là chính mình lúc tới vận chuyển, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy...
tác giả chuyên viết truyên kinh dị nên bảo đảm đọc ổn
các truyện cùng tác giả :Tối cường khủng phố hệ thống, Ác linh quốc độ, Cực cụ khủng phố

5 Chương mới cập nhật truyện Quảng Trường Tử Vong

Danh sách chương Quảng Trường Tử Vong

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Thi rớt13/05/2018
2Chương 2Chương 2: Mất tích hành khách13/05/2018
3Chương 3Chương 3: Vui như lên trời13/05/2018
4Chương 4Chương 4: Nhập học13/05/2018
5Chương 5Chương 5: Hiệp nghị13/05/2018
6Chương 6Chương 6: Ngươi còn chưa ngủ a? ...13/05/2018
7Chương 7Chương 7: Phát giác13/05/2018
8Chương 8Chương 8: Mộng tỉnh13/05/2018
9Chương 9Chương 9: Sơn lâm13/05/2018
10Chương 10Chương 10: Dấu hiệu13/05/2018
11Chương 11Chương 11: Trong rừng phòng nhỏ13/05/2018
12Chương 12Chương 12: Nhiệt tình khoản đãi13/05/2018
13Chương 13Chương 13: Kinh hồn13/05/2018
14Chương 14Chương 14: Lao tù13/05/2018
15Chương 15Chương 15: Thoát khốn người13/05/2018
16Chương 16Chương 16: Lối rẽ13/05/2018
17Chương 17Chương 17: Cuối môn13/05/2018
18Chương 18Chương 18: Nghi nan13/05/2018
19Chương 19Chương 19: Chân tướng13/05/2018
20Chương 20Chương 20: Thông qua!13/05/2018
21Chương 21Chương 21: Vi não13/05/2018
22Chương 22Chương 22: Bài danh13/05/2018
23Chương 23Chương 23: Thuộc tính13/05/2018
24Chương 24Chương 24: Đồ vật chỗ13/05/2018
25Chương 25Chương 25: Điểm xuất phát13/05/2018
26Chương 26Chương 1: Tâm sợ13/05/2018
27Chương 27Chương 2: Vô danh ID13/05/2018
28Chương 28Chương 3: Đáp ứng13/05/2018
29Chương 29Chương 4: Về nhà13/05/2018
30Chương 30Chương 5: Bồn tắm lớn13/05/2018
31Chương 31Chương 6: Chuẩn bị13/05/2018
32Chương 32Chương 7: Cô độc13/05/2018
33Chương 33chương 8: Thành Dương tam trung13/05/2018
34Chương 34Chương 9: Thẻ học sinh13/05/2018
35Chương 35Tra14/05/2018
36Chương 36Gặp được14/05/2018
37Chương 37Tiếp cận14/05/2018
38Chương 38Đến nhà14/05/2018
39Chương 39Sợ14/05/2018
40Chương 40Người chết14/05/2018
41Chương 41Nhìn chăm chú14/05/2018
42Chương 42Khác thường14/05/2018
43Chương 43Cần phải trả14/05/2018
44Chương 44Diêm Đồ nhà14/05/2018
45Chương 45Không có gì14/05/2018
46Chương 46Lan tràn14/05/2018
47Chương 47Đột kích14/05/2018
48Chương 48Xuất hiện14/05/2018
49Chương 49Đầu nguồn14/05/2018
50Chương 50khốn thú chi đấu14/05/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng