Quỷ Tam Quốc

Tue, 13 Mar 2018 19:23:31 +0700

Quỷ Tam Quốc

Tác giả: Mã Nguyệt Hầu Niên

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 10188

Quỷ Tam Quốc Review Rating: 9.17 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một cái viên chức nhỏ xuyên qua, không tài không quyền không thế, là như thế nào tại Tam Quốc các lộ ngưu nhân ở giữa đi ra con đường của mình? Kiêu hùng vẫn là anh hùng, mỹ nữ vẫn là giang sơn, âm mưu vẫn là dương mưu, vương đạo vẫn là bá đạo? Chậm rãi một đường đi Tam Quốc, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật Tào Tháo không có làm hiến đao, Lưu Bị không riêng sẽ khóc, Tôn Quyền cân bằng có thuật, cùng đi gặp một lần Lữ Bố Quan Vũ võ nghệ... --------------------------------------------- Giới thiệu của tui: Sau khi đọc hơn 900 chương của truyện này mình phát hiện đây là 1 bộ truyện về TQ khá mới lạ, tiết tấu không nhanh như những truyện Tam Quốc gần đây, các bạn muốn đọc thể loại NVC đi đường lượm Điển Vi hay Triệu Vân, uống rượu lượm Quách Gia càng không có. Truyện kể về Phỉ Tiềm - tất nhiên như giới thiệu đã xuyên qua, chậm rãi bước từng bước một để thoát vũng bùn do Đổng Trác nhào nặn ở Lạc Dương, làm thế nào để giành giựt địa bàn chỉ với 800 quân, làm thế nào Đánh Hung Nộ, Tiên Ti. Truyện tới 900 chương NVC chỉ có mỗi Từ Hoàng, Từ Thứ,... ------------------------------------------------

5 Chương mới cập nhật truyện Quỷ Tam Quốc

Danh sách chương Quỷ Tam Quốc

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Kỳ thật đông Hán Mạt năm liền ...13/03/2018
2Chương 2Kỳ thật cổ nhân không đơn giản ...13/03/2018
3Chương 3Mỗi người đều có riêng mục đích ...13/03/2018
4Chương 4Đường muốn đi làm sao???13/03/2018
5Chương 5Ăn là có điều kiện13/03/2018
6Chương 6bàng chi cùng chủ gia13/03/2018
7Chương 7Đại tướng quân trước của nhiều thị ...13/03/2018
8Chương 8Đại tướng quân quyết đoán13/03/2018
9Chương 9Kỳ thủ hay là quân cờ???13/03/2018
10Chương 10Sĩ tộc pháp tắc13/03/2018
11Chương 11Bắc Mang Sơn cố sự13/03/2018
12Chương 12Lịch sử làm giàu của Đổng Trác ...13/03/2018
13Chương 13Mỗi người tự đánh cờ13/03/2018
14Chương 14Quý hiếm Hoàng Đế13/03/2018
15Chương 15Đổng Trác vào kinh13/03/2018
16Chương 16Trò đùa của lịch sử13/03/2018
17Chương 17Lạc Dương Cố nhân13/03/2018
18Chương 18Hướng về trước mà đi13/03/2018
19Chương 19Ký danh đệ tử13/03/2018
20Chương 20Cổ đại viết linh tinh phong hiểm ...13/03/2018
21Chương 21Tiệc rượu13/03/2018
22Chương 22Nữ thần13/03/2018
23Chương 23Chiến thần13/03/2018
24Chương 24Lần đầu gặp Tào Tháo13/03/2018
25Chương 25Lần đầu gặp Thái Diễm13/03/2018
26Chương 26Mê mang tương lai13/03/2018
27Chương 27Cán bút cùng cán thương13/03/2018
28Chương 28Tiệc không tốt tiệc13/03/2018
29Chương 29Danh vọng13/03/2018
30Chương 30Cố nhân đến thăm13/03/2018
31Chương 31Đinh Nguyên chi thương13/03/2018
32Chương 32Ảnh hưởng13/03/2018
33Chương 33Tính toán13/03/2018
34Chương 34Viên Thiệu dã vọng13/03/2018
35Chương 35Sau này còn gặp lại13/03/2018
36Chương 36Lưu Hồng khoe khoang13/03/2018
37Chương 37Phiền não mới13/03/2018
38Chương 37Phiền não mới13/03/2018
39Chương 39Bái sư trước khi giao dịch13/03/2018
40Chương 40Viên Thuật kế hoạch13/03/2018
41Chương 41Tào Tháo tính toán13/03/2018
42Chương 42Nữa ngày rãnh rỗi13/03/2018
43Chương 43Tiếng đàn du dương13/03/2018
44Chương 44Phế đế13/03/2018
45Chương 45Bái kiến Lý Nho13/03/2018
46Chương 46Lần đầu gặp Lữ Bố13/03/2018
47Chương 47Một chén lại thêm 1 chén13/03/2018
48Chương 48Phương Thiên Họa Kích13/03/2018
49Chương 49Cái kia bay tới đầu thương ...13/03/2018
50Chương 50Trung Bình một thương13/03/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng