Sáng Thủy Đạo Kỷ

Mon, 23 Apr 2018 19:36:42 +0700

Sáng Thủy Đạo Kỷ

Tác giả: Ám Chủ Tu Lan

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 726

Sáng Thủy Đạo Kỷ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hắn là tướng môn rác rưởi, bị kẻ địch đánh gãy tay chân, bị phụ thân lưu vong cấm địa ròng rã ba năm. Ba năm sau, hắn từ cấm địa trở về, Niết Bàn sống lại, thề muốn khuấy lên Phong Vân đoạt lại tất cả. Hắn là Lạc Thiên, thí thần đồ ma, cuối cùng cũng phải nghịch thiên! Hắc Nham

5 Chương mới cập nhật truyện Sáng Thủy Đạo Kỷ

Danh sách chương Sáng Thủy Đạo Kỷ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Rác rưởi trở về23/04/2018
2Chương 2Chính quyền thoải mái23/04/2018
3Chương 3Tứ Hải Vũ Các23/04/2018
4Chương 4Bàn Cổ Luân Hồi Quyết23/04/2018
5Chương 5Tử thị sát thủ23/04/2018
6Chương 6Hoang hồn23/04/2018
7Chương 7Hoa khôi23/04/2018
8Chương 8Cảnh còn người mất23/04/2018
9Chương 9Hoang hồn pháp chú23/04/2018
10Chương 10Quỷ diện đạo nhân23/04/2018
11Chương 11Lòng đất phố chợ23/04/2018
12Chương 12Thử đao23/04/2018
13Chương 13Hoang thú trứng23/04/2018
14Chương 14Lừa đảo23/04/2018
15Chương 15Âm Cửu23/04/2018
16Chương 16Màu đen chim muông23/04/2018
17Chương 17Tế thiên đại điển23/04/2018
18Chương 18Ngự lôi linh pháp23/04/2018
19Chương 19Đồng cấp tranh hùng23/04/2018
20Chương 20Tinh chế thiên phú23/04/2018
21Chương 21Sơn Quỷ Chi Thành thăm dò đội ...23/04/2018
22Chương 22Quỷ Cốt Giáo23/04/2018
23Chương 23Hồ lô diệu dụng23/04/2018
24Chương 24Tao ngộ hoang thú23/04/2018
25Chương 25Săn bắn23/04/2018
26Chương 26Giới tử nhẫn23/04/2018
27Chương 27Lẻn vào mật đạo23/04/2018
28Chương 28Vu tộc di tích23/04/2018
29Chương 29Hắc Thi23/04/2018
30Chương 30Hắc Lâm Huyết môn23/04/2018
31Chương 31Uống máu thành nhân23/04/2018
32Chương 32Vu phong tử nhiệm vụ23/04/2018
33Chương 33Ám sát đối tượng23/04/2018
34Chương 34Quỷ công tử23/04/2018
35Chương 35Bất hủ trái tim23/04/2018
36Chương 36Khuất nhục chi hỏa23/04/2018
37Chương 37Rơi vào điên cuồng23/04/2018
38Chương 38Khôn khéo yêu thương23/04/2018
39Chương 39Buôn bán chi đạo23/04/2018
40Chương 40Cute thiếu niên23/04/2018
41Chương 41Dưỡng hoang nơi —— Cổ Lận Viên ...23/04/2018
42Chương 42Hổ Tỳ bảo đao23/04/2018
43Chương 43vào cung23/04/2018
44Chương 44Cái nhìn đại cục23/04/2018
45Chương 45Thiếu hổ đối với thiên kiêu23/04/2018
46Chương 46Tư cách23/04/2018
47Chương 47Quốc sư uy hiếp23/04/2018
48Chương 48Khiêu chiến tam anh23/04/2018
49Chương 49Lấy một địch ba23/04/2018
50Chương 50Chứng minh chính mình23/04/2018