Siêu Cấp Bộ Khoái Hệ Thống

Thu, 12 Oct 2017 23:46:05 +0700

Siêu Cấp Bộ Khoái Hệ Thống

Tác giả: Hổ Việt

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 7380

Siêu Cấp Bộ Khoái Hệ Thống Review Rating: 10.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta . . . chờ một chút, hệ thống này vì cái gì còn có nhiệm vụ? Kết thúc không thành sẽ chết, cái này gọi cái gì hệ thống? !

Thiên Bộ hệ thống, Đại thiên tuần bộ, thưởng thiện phạt ác! Ông trời đền bù cho người cần cù , nhiệm vụ nhiều hơn, ban thưởng nhiều hơn, hối đoái nhiều hơn! Thiên Đạo
vô tình , nhiệm vụ thất bại, tức thời gạt bỏ!

Thế là, Lộ Tuấn đau nhức cũng khoái hoạt lấy, bắt đầu truy bắt thiên hạ hành trình. . .

Đã có hoàn tất tác phẩm: 《 Chí Cường Chưởng Môn 》(2 triệu), 《 Mạt Thế Sinh Tồn 》(131 vạn), 《 Tối Cường Tiến Hóa Giả 》(1 Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta . . . chờ một chút, hệ thống này vì cái gì còn có nhiệm vụ? Kết thúc không thành sẽ chết, cái này gọi cái gì hệ thống? !

Thiên Bộ hệ thống, Đại thiên tuần bộ, thưởng thiện phạt ác! Ông trời đền bù cho người cần cù , nhiệm vụ nhiều hơn, ban thưởng nhiều hơn, hối đoái nhiều hơn! Thiên Đạo vô tình , nhiệm vụ thất bại, tức thời gạt bỏ!

Thế là, Lộ Tuấn đau nhức cũng khoái hoạt lấy, bắt đầu truy bắt thiên hạ hành trình. . .

Đã có hoàn tất tác phẩm: 《 Chí Cường Chưởng Môn 》(2 triệu), 《 Mạt Thế Sinh Tồn 》(131 vạn), 《 Tối Cường Tiến Hóa Giả 》(1 100 ngàn), 《 Nghịch Chiến Chi Sát Xuất Sinh Thiên 》(ngắn), bản hoàn tất cam đoan, an tâm đọc.100 ngàn), 《 Nghịch Chiến Chi Sát Xuất Sinh Thiên 》(ngắn), bản hoàn tất cam đoan, an tâm đọc.

5 Chương mới cập nhật truyện Siêu Cấp Bộ Khoái Hệ Thống

Danh sách chương Siêu Cấp Bộ Khoái Hệ Thống

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Thực tập bộ khoái12/10/2017
2Chương 2Chương 2: Thiên Bộ hệ thống12/10/2017
3Chương 3Chương 3: Võ lâm Phong Vân bảng ...12/10/2017
4Chương 4Chương 4: Có thể chọn nhiệm vụ ...12/10/2017
5Chương 5Chương 5: Ẩn tàng nhiệm vụ12/10/2017
6Chương 6Chương 6: Cưỡng chế nhiệm vụ12/10/2017
7Chương 7Chương 7: Điều binh khiển tướng12/10/2017
8Chương 8Chương 8: Kinh thiên đại án12/10/2017
9Chương 9Chương 9: Tàng Kiếm Sơn Trang12/10/2017
10Chương 10Chương 10: Nghe danh không bằng gặp ...12/10/2017
11Chương 11Chương 11: Một lời cúi đầu12/10/2017
12Chương 12Chương 12: Tri sự truyền kỹ12/10/2017
13Chương 13Chương 13: Phá giải ám ngữ12/10/2017
14Chương 14Chương 14: Cần lập công đầu12/10/2017
15Chương 15Chương 15: Thiên Khuynh Tây Bắc12/10/2017
16Chương 16Chương 16: Mang thù nhân12/10/2017
17Chương 17Chương 17: Vụ án tạm dừng12/10/2017
18Chương 18Chương 18: Lấy một địch tám12/10/2017
19Chương 19Chương 19: Nhất định phải ăn sạch ...12/10/2017
20Chương 20Chương 20: Thiên lý ở đâu12/10/2017
21Chương 21Chương 21: Làm giả hoá thật12/10/2017
22Chương 22Chương 22: Nội ứng12/10/2017
23Chương 23Chương 23: Chủ động đưa tới cửa ...12/10/2017
24Chương 24Chương 24: Ta không nói12/10/2017
25Chương 25Chương 25: Đổ thần12/10/2017
26Chương 26Chương 26: Đuôi cáo lộ ra rồi ...12/10/2017
27Chương 27Chương 27: Cố lộng huyền hư12/10/2017
28Chương 28Chương 28: Hạn lúc tiêu diệt12/10/2017
29Chương 29Chương 29: Đoàn diệt12/10/2017
30Chương 30Chương 30: Thần bộ giá lâm12/10/2017
31Chương 31Chương 31: Thiết diện12/10/2017
32Chương 32Chương 32: Cổ hiệp phong phạm12/10/2017
33Chương 33Chương 33: Đánh sai bàn tính12/10/2017
34Chương 34Chương 34: Điên cuồng hối đoái12/10/2017
35Chương 35Chương 35: Cố nhân trùng phùng12/10/2017
36Chương 36Chương 36: Thần bí Sở Mộ Phong ...12/10/2017
37Chương 37Chương 37: Thật là lớn Ô Long ...12/10/2017
38Chương 38Chương 38: Thế tội12/10/2017
39Chương 39Chương 39: Lộ chuyển phong hồi ...12/10/2017
40Chương 40Chương 40: Lòng người khó lường12/10/2017
41Chương 41Chương 41: Chân ái12/10/2017
42Chương 42Chương 42: Ân tình12/10/2017
43Chương 43Chương 43: Sòng bạc đắc ý, chiến ...12/10/2017
44Chương 44Chương 44: Nhiệm vụ mới12/10/2017
45Chương 45Chương 45: Hắc Phong trại12/10/2017
46Chương 46Chương 46: Ngộ phục12/10/2017
47Chương 47Chương 47: Định Phong Ba12/10/2017
48Chương 48Chương 48: Mộng bà bà12/10/2017
49Chương 49Chương 49: Cường địch12/10/2017
50Chương 50Chương 50: Thiên đạo chúc phúc12/10/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng