Siêu Cấp Tang Thi Công Xưởng

Sat, 31 Mar 2018 18:55:11 +0700

Siêu Cấp Tang Thi Công Xưởng

Tác giả: Vũ Thủy

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2235

Siêu Cấp Tang Thi Công Xưởng Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ngoài ý muốn đạt được một nhà Zombie nhà xưởng, nhà xưởng sản phẩm có chút nghe rợn cả người. Sản phẩm rực rỡ muôn màu: Zombie, Thiểm Thực Giả, Địa Ngục Khuyển, Bạo quân, Truy Kích Giả, Bạo quân T002 hình, Nhục Thuẫn, Tài Quyết Giả, cơ thể mẹ... Đem Zombie, Địa Ngục Khuyển, Thiểm Thực Giả, Bạo quân... Từ từ chế tạo ra, chỉ huy chúng nó, cho ngươi công thành chiếm đất, đem Mạt Thế trong của cải biến thành của ngươi Tiểu Kim kho? Hoàng kim, kim cương, đồ cổ. Khan hiếm tài nguyên. Vô số khoa học kỹ thuật tư liệu. Tất cả đều là của ngươi. Không phục? Từng nhóm Zombie, chúng nó võ trang đầy đủ, giống như quân đội giống nhau xuất hiện tại trước mặt ngươi thì nếu ngươi là kẻ sống sót, mắt của ngươi châu muốn hay không trừng đến rơi xuống? Ôm hỏa thần pháo Bạo quân, cả người quấn đầy viên đạn, tùy thời mang đến một trận cuồng phong như mưa rào kim chúc phong bạo. Liền hỏi ngươi, có phục hay không. Buông ra suy nghĩ của các ngươi, bởi vì trong sách không chỗ nào mà không bao lấy, đem ngươi muốn hết thảy tất cả đều bày ra.

5 Chương mới cập nhật truyện Siêu Cấp Tang Thi Công Xưởng

Danh sách chương Siêu Cấp Tang Thi Công Xưởng

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Bất tử chi uy03/04/2018
202Chương 202Rõ ràng hán khu03/04/2018
203Chương 203Nhiễu tự quyết03/04/2018
204Chương 204Số hiệu thức mệnh lệnh03/04/2018
205Chương 205Hừng hực đại hỏa03/04/2018
206Chương 206Vác gạch03/04/2018
207Chương 207Nhà kho đàn03/04/2018
208Chương 208Ổn định03/04/2018
209Chương 209Zombie kiến trúc công03/04/2018
210Chương 210Giả thuyết kỹ thuật03/04/2018
211Chương 211Nhiệt huyết sôi trào tiền cảnh03/04/2018
212Chương 212Thứ tám khối03/04/2018
213Chương 213Trốn tránh03/04/2018
214Chương 214Giải tỏa Thiểm Thực Giả03/04/2018
215Chương 215Sinh hóa binh khí03/04/2018
216Chương 216Giết chóc máy móc03/04/2018
217Chương 217Nuôi nhốt03/04/2018
218Chương 218Bản tính biểu diễn03/04/2018
219Chương 219Tiếp nhận03/04/2018
220Chương 220Tiền lương bay vùn vụt, lấy an ...03/04/2018
221Chương 221Cường hóa Thiểm Thực Giả03/04/2018
222Chương 222Địa Ngục Khuyển đàn03/04/2018
223Chương 223Cao nhất Zombie gặt hái03/04/2018
224Chương 224Nhất thi canh giữ cửa ngõ03/04/2018
225Chương 225Không tăng trái lại hàng03/04/2018
226Chương 226Màu trắng cự lang03/04/2018
227Chương 227Đầu xuân03/04/2018
228Chương 228Chụp một cái video ngắn03/04/2018
229Chương 229Trăm sông đổ về một biển03/04/2018
230Chương 230Chuyện lớn03/04/2018
231Chương 231Quan hệ03/04/2018
232Chương 232Mùi thúi03/04/2018
233Chương 233Vào chỗ chết cắn03/04/2018
234Chương 234Lại một cái call video03/04/2018
235Chương 235Chiến thuật03/04/2018
236Chương 236Bạo quân thực lực chân chính03/04/2018
237Chương 237Hai đầu03/04/2018
238Chương 238Cấp năm dị hoá03/04/2018
239Chương 239Thần phục hoặc chết03/04/2018
240Chương 240Tằm ăn lên03/04/2018
241Chương 241Phát hiện mới03/04/2018
242Chương 242Lấy không hết03/04/2018
243Chương 243Lăng Vân phòng làm việc03/04/2018
244Chương 244Thần khúc03/04/2018
245Chương 245Bảnh bao03/04/2018
246Chương 246Người da trắng bảo tiêu03/04/2018
247Chương 247Ngân dạng sáp đầu thương03/04/2018
248Chương 248Coi trọng03/04/2018
249Chương 249Huyệt động03/04/2018
250Chương 250Cụ trang Địa Ngục Khuyển03/04/2018