Số Liệu Hóa Võ Đạo

Tác giả: Phì ngư vô cùng mập

Chương 47: . Đưa về

Chủ kí sinh: Từ Dương (võ đạo tứ trọng)(Tinh Thần nhất giai)

Sinh mệnh giá trị: 136/ 250

Chân khí giá trị: 57/ 123

Niệm lực giá trị: 100/ 100

Tứ đại thuộc tính: Lực lượng 124, thể chất 125, nhanh nhẹn 100, tinh thần 50

Che giấu thuộc tính: Căn cốt 5, tư chất 3, ngộ tính 9, số mệnh 20

Chức nghiệp: Võ giả, tinh thần niệm sư

Võ giả kỹ năng: Bối Thứ, Thứ Cốt, Đón Đỡ

Tinh thần niệm sư kỹ năng: Liệt Hỏa Thuật

Công pháp: Tinh Hải minh tưởng pháp (tàn)

Giết chóc giá trị: 3032

Điểm kinh nghiệm EXP: 8

Từ Dương nhãn tình sáng lên, cự Hổ trọn vẹn mang đến cho hắn ba nghìn giết chóc giá trị, đây là Từ Dương tiến vào Thiên Thủy Sơn Lâm về sau, đánh chết con thứ nhất dã thú.

Cho dù cự Hổ thực lực rất mạnh, Từ Dương đối phó lên cũng không dễ dàng, nhưng Từ Dương cũng không phải là đều muốn tìm loại thực lực này dã thú. Hơi yếu điểm đấy, dù cho giết chóc giá trị so ra kém cự Hổ, nhưng góp gió thành bão, nhất định cũng là đại thu hoạch.

“Quả nhiên, lúc trước lựa chọn tăng thực lực lên là rất đúng, chỉ có trước đem thực lực tăng lên, mới có thể nhanh hơn thu hoạch giết chóc giá trị. “ Từ Dương ám đạo một tiếng, rất là thoả mãn.

Hừ!

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =