Sủng Vật Thiên Vương

Thu, 20 Jul 2017 21:56:44 +0700

Sủng Vật Thiên Vương

Tác giả: Giai Phá

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Converted by: Convert by Whistle

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3417

Sủng Vật Thiên Vương Review Rating: 7.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

(1. Download nhất khoản khả nghi trò chơi )

(2. Bắt giữ vài con thần kỳ sủng vật khi (làm) đồng bọn )

(3. Đang thoải mái thú vị hằng ngày bên trong, dẫn dắt cửa hàng thú cưng đi tới quật khởi con đường )

Truyện Top 1 bảng truyện mới bên Qidian

Truyện theo kiểu nhẹ nhàng , không giết chóc , không yy , không não tàn, không chính trị , không
hậu cung .

Truyện này na na giống game Pokemon Go . Thấy nó cũng hay hay nên làm thử .

5 Chương mới cập nhật truyện Sủng Vật Thiên Vương

Danh sách chương Sủng Vật Thiên Vương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Thiết không tính thâu20/07/2017
52Chương 52Chương 52: 2 đến nơi sâu xa ...20/07/2017
53Chương 53Chương 53: Độc thân cẩu20/07/2017
54Chương 54Chương 54: Hữu tận!20/07/2017
55Chương 55Chương 55: Nước suối, ta chỉ uống ...20/07/2017
56Chương 56Chương 56: Cá nướng20/07/2017
57Chương 57Chương 57: Người không bằng miêu20/07/2017
58Chương 58Chương 58: Lưu cẩu Kim thúc thúc ...20/07/2017
59Chương 59Chương 59: Tất cẩu20/07/2017
60Chương 60Chương 60: Trướng tư thế20/07/2017
61Chương 61Chương 61: Bệnh nghề nghiệp20/07/2017
62Chương 62Chương 62: Mô phạm khách hàng20/07/2017
63Chương 63Chương 63: Tô Mẫn lựa chọn20/07/2017
64Chương 64Chương 64: Bỏ qua 1 cái ức! ...20/07/2017
65Chương 65Chương 65: Đêm qua lại tu tiên ...20/07/2017
66Chương 66Chương 66: Lóe sáng đồ vật20/07/2017
67Chương 67Chương 67: Thích chiếm tiện nghi Lưu ...20/07/2017
68Chương 68Chương 68: Tự trợ tẩy miêu20/07/2017
69Chương 69Chương 69: Cô độc sáp họa gia ...20/07/2017
70Chương 70Chương 70: Giá trị quan20/07/2017
71Chương 71Chương 71: Rửa ráy20/07/2017
72Chương 72Chương 72: Cơ trí Lưu Di20/07/2017
73Chương 73Chương 73: Vấn đề hôn nhân20/07/2017
74Chương 74Chương 74: Sơ ngộ Phồn Tinh20/07/2017
75Chương 75Chương 75: Thành thị sáo lộ thâm ...20/07/2017
76Chương 76Chương 76: Chặn lại20/07/2017
77Chương 77Chương 77: Thị trường số lượng vấn ...20/07/2017
78Chương 78Chương 78: Ta muốn duy quyền20/07/2017
79Chương 79Chương 79: Hai đám mở tổ, đến ...20/07/2017
80Chương 80Chương 80: Đại Suất Bỉ20/07/2017
81Chương 81Chương 81: Chưa từng gặp như vậy ...20/07/2017
82Chương 82Chương 82: Tẩy miêu lung (thượng)20/07/2017
83Chương 83Chương 83: Tẩy miêu lung (hạ)20/07/2017
84Chương 84Chương 84: Anh quốc nữ vương cùng ...20/07/2017
85Chương 85Chương 85: Cho đến tử vong đem ...20/07/2017
86Chương 86Chương 86: Bất hủ Thần Quốc Thủ ...20/07/2017
87Chương 87Chương 87: Khách hàng quen vấn đề ...20/07/2017
88Chương 88Chương 88: Phương hướng mới20/07/2017
89Chương 89Chương 89: 1 mộng năm 200020/07/2017
90Chương 90Chương 90: Chiến tranh kèn lệnh20/07/2017
91Chương 91Chương 91: Hợp tác đề nghị20/07/2017
92Chương 92Chương 92: Victoria secret20/07/2017
93Chương 93Chương 93: Mở lớn dao động20/07/2017
94Chương 94Chương 94: Đệ 3 con Tinh Linh ...20/07/2017
95Chương 95Chương 95: Xảo ngộ người quen20/07/2017
96Chương 96Chương 96: Mà lại hành mà lại ...20/07/2017
97Chương 97Chương 97: Vụ Ẩn Trà Lâu20/07/2017
98Chương 98Chương 98: Nhân nghĩa miêu20/07/2017
99Chương 99Chương 99: Bạch thủy thêm băng20/07/2017
100Chương 100Chương 100: Đánh chết cái này tinh ...20/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Đô Thị Đề Cử

Truyện Đô Thị mới đăng