Tam Giới Tấn Lôi Tư Nguyên Quần

Thu, 27 Jul 2017 22:07:16 +0700

Tam Giới Tấn Lôi Tư Nguyên Quần

Tác giả: Lang Gia Nhất Hào

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1524

Tam Giới Tấn Lôi Tư Nguyên Quần Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiên Địa Nhân tam giới, Tiên Yêu Ma cùng tồn tại!

Một cái điện thoại trên tay, thiên hạ ta có, đoạt tận các lộ yêu ma thần tiên bảo bối!

Tiên tử, cầu đừng sợ! Không đoạt ngươi! Liền mời ngươi cùng một chỗ thưởng phong hoa tuyết nguyệt. . .

Không đáp ứng, có tin ta hay không cướp ngươi ngay cả bên trong cũng sẽ không lưu lại! ! !

Một bộ
biến dị 24K hợp kim titan điện thoại! Một cái thần kỳ tư nguyên quần! Một cái nghịch thiên sét đánh phần mềm! Vận mệnh luân bàn chuyển động, cải biến bình thường thanh niên Lục Du một đời!

"Đinh, chúc mừng ngươi download hoàn thành Thái Thượng Lão Quân tài nguyên một phần, thu hoạch được Cửu Chuyển Sinh Tử Đan một cái!"

"Đinh, chúc mừng ngươi download hoàn thành Hằng Nga Tiên Tử tài nguyên một phần, thu hoạch được Tuyết Long Tàm Ti bên trong một bộ. . ."

"Đinh, chúc mừng ngươi download hoàn thành Tần Quảng Vương tài nguyên một phần, thu hoạch được Sinh Tử Bộ quyển thượng. . ."

"Tích tích! Lục soát Thông Thiên giáo chủ tài nguyên một phần, thật có lỗi! Ngài tốc độ đường truyền yếu, bỏ lỡ cơ duyên, đã bị người khác download! !"

5 Chương mới cập nhật truyện Tam Giới Tấn Lôi Tư Nguyên Quần

Danh sách chương Tam Giới Tấn Lôi Tư Nguyên Quần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Tam Giới Tấn Lôi tư ...27/07/2017
2Chương 02Chương 02: Đến từ Tề Thiên Đại ...27/07/2017
3Chương 03Chương 03: Nghịch thiên Tấn Lôi27/07/2017
4Chương 04Chương 04: Bạn gái27/07/2017
5Chương 05Chương 05: Nặng nề lễ hỏi27/07/2017
6Chương 06Chương 06: Tới cửa cầu hôn27/07/2017
7Chương 7Chương 7: Nhục nhã27/07/2017
8Chương 08Chương 08: Như ý kim mao —— ...27/07/2017
9Chương 09Chương 09: Thụ thương Vương Lực Quân ...27/07/2017
10Chương 10Chương 10: Hạo Thiên Khuyển thức ăn ...27/07/2017
11Chương 11Chương 11: Cường đại Yêu Long Vương ...27/07/2017
12Chương 12Chương 12: Tần Vũ Nhu27/07/2017
13Chương 13Chương 13: Heo mẹ sinh con non ...27/07/2017
14Chương 14Chương 14: Tăng thêm Hạo Thiên Khuyển ...27/07/2017
15Chương 15Chương 15: Yêu Long Vương xương cốt ...27/07/2017
16Chương 16Chương 16: Lê lão tam cùng lợn ...27/07/2017
17Chương 17Chương 17: Lê lão tam cùng lợn ...27/07/2017
18Chương 18Chương 18: Kế hoạch27/07/2017
19Chương 19Chương 19: Na Tra ba huynh đệ ...27/07/2017
20Chương 20Chương 20: Thái Thượng Lão Quân tài ...27/07/2017
21Chương 21Chương 21: Thái Ất Chân Kinh vs ...27/07/2017
22Chương 22Chương 22: Thoát thai hoán cốt27/07/2017
23Chương 23Chương 23: Ngươi tốt, bạn gái cũ! ...27/07/2017
24Chương 24Chương 24: Mãnh thú hình người27/07/2017
25Chương 25Chương 25: Lũ heo đực!27/07/2017
26Chương 26Chương 26: Na Tra thỉnh cầu thêm ...27/07/2017
27Chương 27Chương 27: Bại hoại27/07/2017
28Chương 28Chương 28: Khởi công kiến thiết27/07/2017
29Chương 29Chương 29: Đầu nhập vận hành27/07/2017
30Chương 30Chương 30: Không cẩn thận hôn Tần ...27/07/2017
31Chương 31Chương 31: Hao Thiên, ngươi đường đến ...27/07/2017
32Chương 32Chương 32: Đào được nhân sâm núi ...27/07/2017
33Chương 33Chương 33: Khổn Yêu Thằng cùng đặc ...27/07/2017
34Chương 34Chương 34: Vào thành bán thuốc27/07/2017
35Chương 35Chương 35: Huynh đệ Hạ Hiên27/07/2017
36Chương 36Chương 36: Hồng Tụ đao Tiền Tứ ...27/07/2017
37Chương 37Chương 37: Đùa lửa!27/07/2017
38Chương 38Chương 38: Ấm áp một đêm27/07/2017
39Chương 39Chương 39: Mướn người ngắt lấy27/07/2017
40Chương 40Chương 40: Toàn thôn ngắt lấy Thạch ...27/07/2017
41Chương 41Chương 41: Một ngàn năm trăm cân! ...27/07/2017
42Chương 42Chương 42: Mới cơ hội buôn bán ...27/07/2017
43Chương 43Chương 43: Nhận thầu Ngật Đáp sơn ...27/07/2017
44Chương 44Chương 44: Đến từ Ngao Bính tài ...27/07/2017
45Chương 45Chương 45: Thủy Linh Châu!27/07/2017
46Chương 46Chương 46: Cá chép? Cá nheo cùng ...27/07/2017
47Chương 47Chương 47: Mua sắm nuôi cá trại ...27/07/2017
48Chương 48Chương 48: Áp chế Hạo Thiên Khuyển ...27/07/2017
49Chương 49Chương 49: Cường đại Ngọc Cơ Tu ...27/07/2017
50Chương 50Chương 50: Đi nội thành mua sắm ...27/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử