Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Wed, 30 Sep 2015 03:13:37 +0700

Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Tác giả: Hổ Báo kỵ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Ngưng

Lượt xem: 81295

Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư Review Rating: 7.36 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Câu chuyện lấy bối cảnh Tam Quốc với các nhân vật quen thuộc với bạn đọc Việt Nam như: Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố, Tào Tháo,...

Điểm nhấn của Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư nằm ở hệ thống thú cưỡi vô cùng sáng tạo và phong phú: Công Tôn Toản cưỡi Bạch Mã, Thào Tháo thì cưỡi Viêm Báo, Lữ Bố thay vì cưỡi ngựa Xích Thố nay cho cưỡi
Sát Bạch Lang tung hoành tam quốc.

Câu chuyện tam quốc dần hé mở, hào kiệt anh hùng dần dần xuất hiện!

5 Chương mới cập nhật truyện Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Danh sách chương Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Đại Tuần Thú sư 30/09/2015
2Chương 2:Đại Kiều Tiểu Kiều30/09/2015
3Chương 3Ra ngoài phủ30/09/2015
4Chương 4Khăn vàng30/09/2015
5Chương 5Mãnh hổ30/09/2015
6Chương 6Hai chân mãnh hổ30/09/2015
7Chương 7Thu phục dũng tướng30/09/2015
8Chương 8Lần đầu gặp gỡ tào viên30/09/2015
9Chương 9Kết giao30/09/2015
10Chương 10Ép duyên30/09/2015
11Chương 11Đợi ta tóc dài cùng eo, thiếu ...30/09/2015
12Chương 12Điển Vi đến30/09/2015
13Chương 13Nỗi nhớ nhà30/09/2015
14Chương 14Bệ hạ triệu kiến30/09/2015
15Chương 15Vào cung gặp vua30/09/2015
16Chương 16Hà tiến tìm cớ30/09/2015
17Chương 17Vị Ương Cứu Lệnh30/09/2015
18Chương 18Bái sư Lô Thực30/09/2015
19Chương 19Đi nhậm chức30/09/2015
20Chương 20Thu hoạch30/09/2015
21Chương 21Biến hóa30/09/2015
22Chương 22Đỏ thẫm tiểu mã30/09/2015
23Chương 23Xích huyết30/09/2015
24Chương 24Anh vũ30/09/2015
25Chương 25Hồng anh30/09/2015
26Chương 26Tuyên truyền30/09/2015
27Chương 27Đánh ra danh tiếng30/09/2015
28Chương 28Mục đích30/09/2015
29Chương 29Lấy lòng?30/09/2015
30Chương 30Đánh cờ30/09/2015
31Chương 31Phượng tiên lâu30/09/2015
32Chương 32Tuân Du30/09/2015
33Chương 33Kinh hỉ30/09/2015
34Chương 34Anh vũ phú30/09/2015
35Chương 35200 kim30/09/2015
36Chương 36Viên Thiệu VS Viên Thuật30/09/2015
37Chương 37 Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc ...30/09/2015
38Chương 3810 tháng sau30/09/2015
39Chương 39Mưu tính30/09/2015
40Chương 40Đường Chu30/09/2015
41Chương 41Mật báo30/09/2015
42Chương 42Tập nã30/09/2015
43Chương 43Linh đế nộ30/09/2015
44Chương 44Kỵ Đô úy30/09/2015
45Chương 45Sắp xếp30/09/2015
46Chương 46Mời30/09/2015
47Chương 47Vũ Lâm kỵ30/09/2015
48Chương 48Lập uy30/09/2015
49Chương 49Cà rốt và cây gậy30/09/2015
50Chương 50Mai phục30/09/2015

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng