Thái Cổ Đan Tôn

Thu, 28 Jun 2018 19:31:33 +0700

Thái Cổ Đan Tôn

Tác giả: Hồ Ngôn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8973

Thái Cổ Đan Tôn Review Rating: 7.38 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một đời Đan Đế bị tình cảm chân thành phản bội bất hạnh ngã xuống. . . Trăm năm sau, trọng sinh ở tại Thần Hoang đại lục cùng tên trên người thiếu niên! Nghìn năm đế công, người mang Thần huyết, lại cháy đấu thần chi lộ. Chém cừu địch, đoạt Thần Vị, vạn cổ chư thiên, duy ngã bất diệt! . . . Chính là ta, toàn bộ cầm lại! Nợ ta, chuẩn bị cho tốt trả sao. . .
( Tu luyện đẳng cấp: Thối Thể, Tụ Nguyên, Nguyên Sư, Nguyên Tông, Nguyên Thánh, Nguyên Vương, Nguyên Tôn, Nguyên Hoàng, Nguyên Đế, Thần Ma cảnh )

5 Chương mới cập nhật truyện Thái Cổ Đan Tôn

Danh sách chương Thái Cổ Đan Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Đại lão tập hợp29/06/2018
52Chương 52Kẻ có tiền29/06/2018
53Chương 53Nhiều tiền tùy hứng04/07/2018
54Chương 54Cho chó dùng04/07/2018
55Chương 55Tình thế bắt buộc04/07/2018
56Chương 56Thân phận bại lộ04/07/2018
57Chương 57Cừu khắp thiên hạ làm sao sợ ...04/07/2018
58Chương 58Máu nhuộm trang viên04/07/2018
59Chương 59Máu nhuộm trang viên04/07/2018
60Chương 60Nhi tử chết sớm04/07/2018
61Chương 61Cổn uy lực04/07/2018
62Chương 62Đại khai sát giới04/07/2018
63Chương 63Cứu mạng một đao04/07/2018
64Chương 64Tiêu Hàm nguy hiểm04/07/2018
65Chương 65Háo Tử dược04/07/2018
66Chương 66Liên tiếp ngạc nhiên04/07/2018
67Chương 67Giết ngươi chỉ cần một kiếm04/07/2018
68Chương 68Từ trên trời rơi xuống đại mỹ ...04/07/2018
69Chương 69Tiểu sinh một giới câm điếc04/07/2018
70Chương 70Ta cõng ngươi xuống núi04/07/2018
71Chương 71Ngươi chạy cái gì a04/07/2018
72Chương 72Hướng Qua đệ cáo biệt04/07/2018
73Chương 73Cưỡi Lão Đầu đi lao nhanh04/07/2018
74Chương 74Đánh chính là ngươi04/07/2018
75Chương 75Ngươi lấy cái gì so với ta ...04/07/2018
76Chương 76Ngươi không còn là Phượng Ly cung ...04/07/2018
77Chương 77Các ngươi muốn giết ta04/07/2018
78Chương 78Dám uy hiếp đồ đệ của ta ...04/07/2018
79Chương 79Niên thí thi đấu04/07/2018
80Chương 80Nhất phẩm Đan sư04/07/2018
81Chương 81Đan Đạo bại hoại04/07/2018
82Chương 82Sớm muộn diệt ngươi tông môn04/07/2018
83Chương 83Tẩy Tủy đan04/07/2018
84Chương 84Mạnh cùng càng mạnh04/07/2018
85Chương 85Tỷ đấu quy tắc04/07/2018
86Chương 86Có thể nguyện chiến04/07/2018
87Chương 87Có đúng hay không gọi ta bỉ ...04/07/2018
88Chương 88Tiếp ta một kiếm04/07/2018
89Chương 89Không phục04/07/2018
90Chương 90Tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt ...04/07/2018
91Chương 91Sát khí khắp bầu trời04/07/2018
92Chương 92Phế nhân04/07/2018
93Chương 93Cao hứng quá sớm04/07/2018
94Chương 94Lão phu cùng tới04/07/2018
95Chương 95Ta phải thêm một trận04/07/2018
96Chương 96Có tiếng không có miếng04/07/2018
97Chương 97Thất truyền Hồi Hỏa thuật04/07/2018
98Chương 98Tuyệt phẩm Tẩy Tủy đan04/07/2018
99Chương 99Ngoại tôn nữ04/07/2018
100Chương 100Mạng hắn, cô nãi nãi bảo04/07/2018