Thái Cổ Kiếm Tôn

Sun, 23 Jul 2017 17:48:46 +0700

Thái Cổ Kiếm Tôn

Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converted by: Đàm Vấn Thiên

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 58509

Thái Cổ Kiếm Tôn Review Rating: 7.31 out of 10 based on 44 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thái Cổ Kiếm Tôn

Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ

Cũng chỉ thanh vân, khí thôn âm u. Đại đạo đan xen, kiếm giả độc tôn.

Đây là một người cùng một thanh kiếm cố sự!

Hồng trần ba ngàn trượng

Lưu ly nhiễm thiên hương.

Quần hùng cộng tranh giành

Kiếm tôn chưởng thương hoàng.

Kiếm chân lý, vạn năm bí mật, lấy huyết Hải Vô Nhai đúc lại đăng thiên con đường, lấy ngàn tỉ xương khô
lại luyện kiếm Đạo kinh thư.

Tất cả đều ở Thái cổ kiếm tôn.

5 Chương mới cập nhật truyện Thái Cổ Kiếm Tôn

Danh sách chương Thái Cổ Kiếm Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Màu vàng trái tim23/07/2017
2Chương 2Chương 2: Nhất Khí Kiếm23/07/2017
3Chương 3Chương 3: Luyện Khí Cảnh hai tầng ...23/07/2017
4Chương 4Chương 4: Cụt tay23/07/2017
5Chương 5Chương 5: Diệp Lâm sắc mặt23/07/2017
6Chương 6Chương 6: Hắc Phong sơn mạch23/07/2017
7Chương 7Chương 7: Hắc Linh Thảo23/07/2017
8Chương 8Chương 8: Giết ngược lại23/07/2017
9Chương 9Chương 9: Phá Chướng đan23/07/2017
10Chương 10Chương 10: Bắt đền23/07/2017
11Chương 11Chương 11: Ngoại môn thi đấu23/07/2017
12Chương 12Chương 12: Kim Quang Kiếm Pháp hiển ...23/07/2017
13Chương 13Chương 13: Kiếm chém Cuồng Đồ23/07/2017
14Chương 14Chương 14: Bại Lỗ Sơn23/07/2017
15Chương 15Chương 15: Có dám đánh một trận ...23/07/2017
16Chương 16Chương 16: Ngoại môn đệ nhất23/07/2017
17Chương 17Chương 17: Thưởng cho23/07/2017
18Chương 18Chương 18: Không gian giới chỉ23/07/2017
19Chương 19Chương 19: Lâm trận đột phá23/07/2017
20Chương 20Chương 20: Cấm chế bên trong23/07/2017
21Chương 21Chương 21: Tiến vào nội môn23/07/2017
22Chương 22Chương 22: Kim Lưu Vân23/07/2017
23Chương 23Chương 23: Mộ huyệt23/07/2017
24Chương 24Chương 24: Màu máu bộ xương23/07/2017
25Chương 25Chương 25: Cuộc chiến sinh tử23/07/2017
26Chương 26Chương 26: Lưu Tinh chỉ23/07/2017
27Chương 27Chương 27: Thượng Quan Bộ chết23/07/2017
28Chương 28Chương 28: Thân thế mẫu thân23/07/2017
29Chương 29Chương 29: Chính danh23/07/2017
30Chương 30Chương 30: Hôn ước23/07/2017
31Chương 31Chương 31: Khống tâm thuật23/07/2017
32Chương 32Chương 32: Đào tẩu23/07/2017
33Chương 33Chương 33: Kiếm thuật Thiên Thê23/07/2017
34Chương 34Chương 34: Đăng đỉnh23/07/2017
35Chương 35Chương 35: Khoái Kiếm23/07/2017
36Chương 36Chương 36: Khống chế23/07/2017
37Chương 37Chương 37: Đồng thời khiêu chiến23/07/2017
38Chương 38Chương 38: Danh tiếng vang xa23/07/2017
39Chương 39Chương 39: Giáo huấn Trương Nhất23/07/2017
40Chương 40Chương 40: Huyễn Linh Đan23/07/2017
41Chương 41Chương 41: Thanh Phong bí cảnh23/07/2017
42Chương 42Chương 42: Thanh Phong Hoa23/07/2017
43Chương 43Chương 43: Sa Khô đội trưởng23/07/2017
44Chương 44Chương 44: Cường lực con rối23/07/2017
45Chương 45Chương 45: Long Linh thạch23/07/2017
46Chương 46Chương 46: Tán thành23/07/2017
47Chương 47Chương 47: Kim Lang23/07/2017
48Chương 48Chương 48: Sát thủ thật giàu có ...23/07/2017
49Chương 49Chương 49: Thanh Vân thành23/07/2017
50Chương 50Chương 50: Đối chiến Đệ Nhị Thiên ...23/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng