Thái Sơ

Thu, 17 Jan 2019 16:04:12 +0700

Thái Sơ

Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 15369

Thái Sơ Review Rating: 4.50 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một cây sinh vạn đóa hoa, thiên hạ Đạo môn là một nhà.

Pháp thuật muôn vàn biến hóa, nhân tâm lại tuyên cổ không thay đổi.

5 Chương mới cập nhật truyện Thái Sơ

Danh sách chương Thái Sơ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Đại Điền Kim Lân Nguyên Thần ra ...17/01/2019
2Chương 2Trong núi Thần Tiên tuyển tiên mầm ...17/01/2019
3Chương 3Chí Thượng Tiên Tôn Chân Ất Thái ...17/01/2019
4Chương 4Thái Sơ Sơn trong Tuyệt Độc Cốc ...17/01/2019
5Chương 5Hiển Linh đài bên trên Giám Tiên ...17/01/2019
6Chương 6Tử Khí Đông Lai kinh tiên giám ...17/01/2019
7Chương 7Lạnh nhạt minh giám đạo sơ tâm ...17/01/2019
8Chương 8Linh điền trong cốc dẫn linh chủng ...17/01/2019
9Chương 9Đạo tâm cố đến một nén nhang ...17/01/2019
10Chương 10Trong sách đều có Hoàng Kim Ốc ...17/01/2019
11Chương 11Chưa học đan đạo cường nuốt sống ...17/01/2019
12Chương 12Viên Sơn có hổ bài sơn lực ...17/01/2019
13Chương 13Bá Vương Bài Sơn trợ Kim Liên ...17/01/2019
14Chương 14Thần thức tự lộ ra sơ triển ...17/01/2019
15Chương 15Thị phi hắc bạch há điên đảo ...17/01/2019
16Chương 16Ba tím giằng co tất cả đánh ...17/01/2019
17Chương 17Nham tương hầm tốt tu hành17/01/2019
18Chương 18Ngục Trung Bá Vương tự tại thân ...17/01/2019
19Chương 19Hừng đông tiên lộ khấu tiên môn ...17/01/2019
20Chương 20Ngươi vừa xướng xong ta đăng tràng ...17/01/2019
21Chương 21Cho tới bây giờ không ai mãi ...17/01/2019
22Chương 22Môn quy chỗ hóa sự ngu dại ...17/01/2019
23Chương 23Thiện ác đến cùng cuối cùng có ...17/01/2019
24Chương 24Thiếu niên tâm tính thực thiếu niên ...17/01/2019
25Chương 25Tâm trọng tư dây dưa nữa tiên ...17/01/2019
26Chương 26Tu hành trên đường nhiều nhấp nhô ...17/01/2019
27Chương 27Trong núi tu hành tất cả phát ...17/01/2019
28Chương 28Nấu đậu sao đốt nhau ác liệt ...17/01/2019
29Chương 29Đạo bất đồng tại sao vi mưu ...17/01/2019
30Chương 30Ngộ nhập lạc lối than đáng tiếc ...17/01/2019
31Chương 31Ý xấu tính toán phản trợ hiến ...17/01/2019
32Chương 32Tu tiên vấn đạo cuốc đạo điền ...17/01/2019
33Chương 33Thần thức kim quang dò xét linh ...17/01/2019
34Chương 34Đồi hoang đất nhỏ tàng linh tuyền ...17/01/2019
35Chương 35Loại linh địa tu tiên tâm17/01/2019
36Chương 36Đạo tâm kỳ duyên Tiên chủng biến ...17/01/2019
37Chương 37Tính toán mưu mô tiên ma chủng ...17/01/2019
38Chương 38Từ xưa hoài ngọc tất tội khác ...17/01/2019
39Chương 39Cho tới bây giờ hoạn nạn giao ...17/01/2019
40Chương 40Mất chi đông ngẫu thu những năm ...17/01/2019
41Chương 41Thế nhân đều không phải mắt trợn ...17/01/2019
42Chương 42Vết sẹo tốt rồi quên mất đau ...17/01/2019
43Chương 43Chó cậy gần nhà, gà cậy gần ...17/01/2019
44Chương 44Ngươi truy ta đuổi đấu nảy mầm ...17/01/2019
45Chương 45Tựu sườn núi hạ con lừa lòng ...17/01/2019
46Chương 46Làm nhiều việc ác hiện thế báo ...17/01/2019
47Chương 47Kẻ gây tai hoạ đông dẫn tên ...17/01/2019
48Chương 48Thái Sơ tự nhiên kết lương duyên ...17/01/2019
49Chương 49Cho tới bây giờ người ngoan thoại ...17/01/2019
50Chương 50Trong núi sống qua ngày ra tiên ...17/01/2019

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng