Thái Thượng Bảo Triện

Tue, 13 Mar 2018 19:21:29 +0700

Thái Thượng Bảo Triện

Tác giả: Nhất Khí Hóa Tam Thanh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 174

Thái Thượng Bảo Triện Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thái thượng người, đại đạo người thống trị, chí cao chi Đạo Tổ, vạn giáo chi tông nguyên, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, chung hồ không có cuối cùng, cùng hồ vô tận người. Bắt nguồn từ mạt pháp thế giới, cầm trong tay thần bí ngọc phù, giáng lâm Cửu Châu hạo thổ, thiếu niên truy đuổi thái thượng vị nghiệp con đường tu hành

5 Chương mới cập nhật truyện Thái Thượng Bảo Triện

Danh sách chương Thái Thượng Bảo Triện

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Đạo tâm duy vi13/03/2018
52Chương 52cửu chuyển tẩy thân13/03/2018
53Chương 53Thái Nguyên đạo thể13/03/2018
54Chương 54Cuối cùng vào Thái Âm13/03/2018
55Chương 55Chư Thiên Vạn Giới13/03/2018
56Chương 56Thái Hư Thần Triện13/03/2018
57Chương 57lưỡng tướng đạo thai13/03/2018
58Chương 58cửu khí diệu cảnh13/03/2018
59Chương 59Thái Âm hạ viện13/03/2018
60Chương 60Thủy Nguyệt ép Tam Dương13/03/2018
61Chương 61Nhật nguyệt tranh phong13/03/2018
62Chương 62Thái Nguyên huyền nhất13/03/2018
63Chương 63Mỗi tuần 1 thi13/03/2018
64Chương 64Thực chiến mô phỏng13/03/2018
65Chương 65Minh Kiệt Tử Mặc13/03/2018
66Chương 66Khảo hạch kết thúc13/03/2018
67Chương 67thất kiếm bát núi13/03/2018
68Chương 68Địa cấp thiên địa13/03/2018
69Chương 69Thái Nguyên Chư Tử13/03/2018
70Chương 70nhất giận khởi tranh phong13/03/2018
71Chương 71Mao Sơn đạo thuật13/03/2018
72Chương 72Chỉnh lý đoạt được13/03/2018
73Chương 73cửu châu thiên địa 13/03/2018
74Chương 74Thứ 2 Nguyên Thần13/03/2018
75Chương 75Minh Nguyệt Tố Thư 13/03/2018
76Chương 769 châu Thiên Đình13/03/2018
77Chương 77Thiên Đế dương mưu 13/03/2018
78Chương 77Thiên Đế dương mưu 13/03/2018
79Chương 78Ngọc Lan động thiên13/03/2018
80Chương 80Sơn Hà Xã Tắc Tông 13/03/2018
81Chương 81Động thiên cửa vào 13/03/2018
82Chương 82Khác 1 con đường13/03/2018
83Chương 83Vương gia phụ tử13/03/2018
84Chương 84Địa Tiên khảo nghiệm13/03/2018
85Chương 85Ngũ hành kiếp số13/03/2018
86Chương 86Địa Thủy Hỏa Phong13/03/2018
87Chương 87Thái Âm chuyện xưa13/03/2018
88Chương 88Liền qua 2 quan13/03/2018
89Chương 89Địa Tiên ý nghĩ13/03/2018
90Chương 90Sau cùng khảo nghiệm13/03/2018
91Chương 91Phúc địa 3 yếu13/03/2018
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng