Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Fri, 18 May 2018 20:18:47 +0700

Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Tác giả: Bao Tô Đông

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9219

Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống Review Rating: 7.62 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một lần bất ngờ, để otaku Tần Thiếu Phong xuyên qua sống lại đến dị thế, trở thành liền ương quốc lam giang thành Tần gia đại thiếu. Tu vi gì bị phế? Đan điền cũng không cách nào chữa trị? Không sợ, ta có một cái cấp thần tu luyện hệ thống, phá hoại nghiêm trọng đến đâu đan điền cũng có thể chữa trị! Hệ thống tại tay, công pháp vô tận mặc ta có! Đạt ma lão tổ Dịch cân kinh. . . Tề Thiên Đại Thánh hỏa nhãn kim tinh. . . Lý Tầm Hoan Tiểu Lý phi đao. . . Mỹ hảo thế giới, ta Tần Thiếu Phong đến rồi!

5 Chương mới cập nhật truyện Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Danh sách chương Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Xuyên qua?18/05/2018
2Chương 02Sống lại18/05/2018
3Chương 03Hệ thống xuất hiện18/05/2018
4Chương 04Dịch Cân Kinh cùng Hỏa Nhãn Kim ...18/05/2018
5Chương 05Giết quái lên cấp (thượng)18/05/2018
6Chương 06Giết quái lên cấp (hạ)18/05/2018
7Chương 7Giết quái lên cấp (hạ -2)18/05/2018
8Chương 08Trương Lăng Vân18/05/2018
9Chương 09Đấu thú (thượng)18/05/2018
10Chương 10Đấu thú (trung)18/05/2018
11Chương 11Đấu thú (hạ)18/05/2018
12Chương 12Bách Linh Yêu Hồ18/05/2018
13Chương 13Nhẹ nhõm chiến thắng18/05/2018
14Chương 14Tà công?18/05/2018
15Chương 15Trương gia phụ tử18/05/2018
16Chương 16Nhiệm vụ hệ thống mở ra18/05/2018
17Chương 17Tình huống nguy cấp18/05/2018
18Chương 18Giết người thăng cấp18/05/2018
19Chương 19Rút thưởng hệ thống mở ra18/05/2018
20Chương 20Ba cuộc hai thắng18/05/2018
21Chương 21Một quyền quật ngã18/05/2018
22Chương 22Kia một đao ngân quang18/05/2018
23Chương 23Tranh đoạt thi đấu xuất hiện nguyên ...18/05/2018
24Chương 24Hắc giác sơn mạch thăng cấp bắt ...18/05/2018
25Chương 25Dị giới bản cày quái18/05/2018
26Chương 26Lân Giáp Thủy Tích18/05/2018
27Chương 27Hắc thủ đồ tể Ngô Tam Tài ...18/05/2018
28Chương 28Hệ thống cửa hàng mở ra18/05/2018
29Chương 29Nguy cơ nhiệm vụ18/05/2018
30Chương 30Tần An chiến Ngô Tam Tài18/05/2018
31Chương 31Nhiệm vụ hoàn thành thăng liền hai ...18/05/2018
32Chương 32Trở về18/05/2018
33Chương 33Đặc thù rút thưởng luyện đan thuật? ...18/05/2018
34Chương 34Luyện đan? Nấu cỏ?18/05/2018
35Chương 35Kim Vũ Điêu thanh niên18/05/2018
36Chương 36Liên Thành Hạo18/05/2018
37Chương 37Áo trắng thiếu nữ18/05/2018
38Chương 38Không thể tưởng tượng nổi thiếu niên ...18/05/2018
39Chương 39Đến liên ương học viện18/05/2018
40Chương 42Bạo động18/05/2018
41Chương 43Chính thức khảo hạch18/05/2018
42Chương 44Làm cho hư làm bộ cùng súng ...18/05/2018
43Chương 45Tần Thiếu Phong xông cửa18/05/2018
44Chương 46Mười quan toàn bộ qua18/05/2018
45Chương 47Chấn động!18/05/2018
46Chương 48Tên thứ nhất đến tay!18/05/2018
47Chương 49Rút thưởng cùng trang bị hệ thống ...18/05/2018
48Chương 50Tìm tới cửa khiêu chiến18/05/2018
49Chương 51Có phục hay không? Có nhận thua ...18/05/2018
50Chương 52Nhổ cỏ?18/05/2018

Truyện Tiên Hiệp mới đăng