Thần Huyễn

Mon, 23 Jul 2018 14:56:16 +0700

Thần Huyễn

Tác giả: Tân Ý

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 849

Thần Huyễn Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đốt sách chôn nho, đốt chính là gì sách, chôn lại là người nào? Vì sao muốn xây mười hai tượng đồng xây cung A phòng? Cung A phòng thật bị một mồi lửa thiêu hủy? Mười hai tượng đồng lại tung tích nơi nào? Phồn vinh chư tử bách gia vì cái gì bắt đầu yên lặng? Thủy Hoàng vì cái gì không để ý phản đối kiên trì Thái sơn phong thiện? Trường sinh thuật luyện đan, đến cùng có tồn tại hay không?

5 Chương mới cập nhật truyện Thần Huyễn

Danh sách chương Thần Huyễn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Hồ sơ cấp bậc 【 tuyệt ...23/07/2018
2Chương 2Cổ quái giả thiết23/07/2018
3Chương 3Lợi hại, của ta tiểu đồng nhân ...23/07/2018
4Chương 4Bão táp, không dừng được23/07/2018
5Chương 5Kinh thiên đại kịch biến23/07/2018
6Chương 6Lòng đất tế đàn23/07/2018
7Chương 7Không khoa học thế giới23/07/2018
8Chương 8Xin tiếp tục ngươi biểu diễn23/07/2018
9Chương 9Một đợt tặc lưu thao tác23/07/2018
10Chương 10Nguyệt hắc phong cao giết người đêm ...23/07/2018
11Chương 11Kinh biến, chúng ta không giống!23/07/2018
12Chương 12Lỗ sâu" cùng "Chân tướng "23/07/2018
13Chương 13Đột phá, năng lực hiện ra23/07/2018
14Chương 14Quang quái "Lục Ly "23/07/2018
15Chương 15Chân tướng, linh vụ tiên tung23/07/2018
16Chương 16Ngọn nến mở quan tài23/07/2018
17Chương 17Không thèm đếm xỉa, chơi một chút ...23/07/2018
18Chương 18Kiêu căng lên đi!23/07/2018
19Chương 19Không đứng đắn sơn trang23/07/2018
20Chương 20Người tuổi trẻ đặc biệt yêu thích ...23/07/2018
21Chương 21Quỷ cốc25/07/2018
22Chương 22Nhổ lông dê kế hoạch bắt đầu ...25/07/2018
23Chương 23Quỷ cốc ngọc bích25/07/2018
24Chương 24"Spider Man" lên sàn25/07/2018
25Chương 25Trắng bóng. . . Phong cảnh25/07/2018
26Chương 26Tứ tượng bát quái25/07/2018
27Chương 27Mặt trăng tím mê đoàn giải ra ...26/07/2018
28Chương 28Bốc lên lam hỏa Gatling đâu?26/07/2018
29Chương 29Cố định thế giới26/07/2018
30Chương 30Một ngày một trăm lần26/07/2018
31Chương 31Quỷ phiên30/07/2018
32Chương 32Gậy sắt gậy mài thành châm30/07/2018
33Chương 33Quả quyết mở oán giận30/07/2018
34Chương 34Vài tỷ làm ăn lớn30/07/2018
35Chương 35Cần cù "Tiểu ong mật "30/07/2018
36Chương 36Liều một phen30/07/2018
37Chương 37Kịch bản lớn đảo ngược31/07/2018
38Chương 38Loli biến thân, Kỳ Môn Cửu Độn ...31/07/2018
39Chương 39Mười tám năm trước "Chân tướng " ...31/07/2018
40Chương 40Nguy cơ cùng sáo lộ01/08/2018
41Chương 41Có thơ có tranh liền là không ...01/08/2018
42Chương 42Đoạt thi01/08/2018
43Chương 43Hơn trăm chó vườn quỳ xuống đất ...01/08/2018
44Chương 44Cột tóc lên xà nhà04/08/2018
45Chương 45Chùy đâm "Đùi "04/08/2018
46Chương 46Ngàn dặm tri kỷ, vạn dặm tâm ...04/08/2018
47Chương 47《 thông thiên bí đồ 》04/08/2018
48Chương 48Tử Mẫu Lưu Tinh05/08/2018
49Chương 49Lấy đạo của người, trả lại cho ...05/08/2018
50Chương 50Ba cái "Hồ ly" không có nước ...05/08/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng