Thần Huyết Chiến Sĩ

Mon, 22 Oct 2018 15:16:22 +0700

Thần Huyết Chiến Sĩ

Tác giả: Ngân Sương Kỵ Sĩ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2697

Thần Huyết Chiến Sĩ Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại lục Huyết Thú, là một mảnh bí cảnh khổng lồ, từ thời xưa đến nay Huyết thú bừa bãi tàn phá, lấy người làm huyết thực. Tới một ngày con người bắt đầu tìm ra được cách đem trồng vào cơ thể Huyết thú huyết mạch tinh hoa trở thành Huyết chiến sĩ, từ đây cuộc chiến mới có phần biến chuyển và vô số các gia tộc tương xứng với các Huyết thú khác nhau ra đời
Xuyên qua, bất ngờ thu được dùng Huyết thú máu tươi, từ đó thu lấy được các bản gốc năng lực của muôn thú. Từ đây một huyền thoại ra đời.

5 Chương mới cập nhật truyện Thần Huyết Chiến Sĩ

Danh sách chương Thần Huyết Chiến Sĩ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Vui Mừng22/10/2018
52Chương 52Giải Thích22/10/2018
53Chương 53Tàng Bảo Đồ22/10/2018
54Chương 54Lại Biến22/10/2018
55Chương 55Biến Hóa22/10/2018
56Chương 56Đặc Tính Cường Độ22/10/2018
57Chương 57Gia Tộc Locke Tính Toán22/10/2018
58Chương 58Đối Chiến Mời22/10/2018
59Chương 59Xích Huyết Mã22/10/2018
60Chương 60Lại Thăm Dò22/10/2018
61Chương 61Tiến Vào22/10/2018
62Chương 62Ảnh Xà22/10/2018
63Chương 63Đến22/10/2018
64Chương 64Một Chỗ Di Tích22/10/2018
65Chương 65Phù Văn Khôi Lỗi22/10/2018
66Chương 66Thu Hoạch22/10/2018
67Chương 67Trở Về22/10/2018
68Chương 68Vương Cấp Hi Vọng22/10/2018
69Chương 69Hai Tháng22/10/2018
70Chương 70Đi Tới Hầu Tước Pháo Đài22/10/2018
71Chương 71Ở Tạm Gia Tộc Hades22/10/2018
72Chương 72Bị Chỉnh22/10/2018
73Chương 73Quá Tiết Kiệm22/10/2018
74Chương 74Thành Sidney22/10/2018
75Chương 75Saroyan22/10/2018
76Chương 76Hầu Tước Nhắc Nhở22/10/2018
77Chương 77Olivier Khiêu Chiến22/10/2018
78Chương 78Cọ Rửa Cùng Chứng Minh22/10/2018
79Chương 79Không Kém Tại Người22/10/2018
80Chương 80Bất Ngờ Lên Đài22/10/2018
81Chương 81Chiến Đấu Thiên Phú?22/10/2018
82Chương 82Gia Tộc Locke Cơ Hội22/10/2018
83Chương 83Locke VS Bessemer22/10/2018
84Chương 84Bessemer Bại22/10/2018
85Chương 85Gia Tộc Ricas Ước Chiến22/10/2018
86Chương 86Liên Tiếp Bại22/10/2018
87Chương 87Nghịch Chuyển22/10/2018
88Chương 88Trung Vị Huyết Chiến Sĩ?22/10/2018
89Chương 89Bại Gia Tộc Ricas22/10/2018
90Chương 90Thắng Lợi Nắm Chắc?22/10/2018
91Chương 91Chiến Gia Tộc Locke22/10/2018
92Chương 92Giao Thủ Lần Nữa22/10/2018
93Chương 93Lần Thứ Hai Đánh Bại22/10/2018
94Chương 94Lớn Nhất Bất Ngờ22/10/2018
95Chương 95Hầu Tước Triệu Kiến22/10/2018
96Chương 96Được Mùa22/10/2018
97Chương 97Hầu Tước Sinh Nhật Yến22/10/2018
98Chương 98Drew Đại Sư22/10/2018
99Chương 99Trở Về22/10/2018
100Chương 100Băng Thiên Tuyết Địa22/10/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng