Thần Kỳ Thiết Tượng Phô

Sun, 26 Nov 2017 10:38:06 +0700

Thần Kỳ Thiết Tượng Phô

Tác giả: Thời Gian Hải Tảo

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1935

Thần Kỳ Thiết Tượng Phô Review Rating: 9.75 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tu Chân Giới, có một nhà thần kỳ hàng rèn, nó mỗi kiện tác phẩm, đều có thể gây nên toàn thế giới truy đuổi...

Các tu sĩ quanh năm suốt tháng chờ đợi ở bên ngoài, chỉ cầu hàng rèn lần sau ném rác rưởi thời điểm năng lực đánh đến bọn họ trên đầu...

"Ha ha, xếp hàng mười năm, hắn cuối cùng cũng coi như đáp ứng cho ta chế
tạo Pháp Bảo rồi!" Nào đó Đạo Môn lão tổ hỉ cực mà điên, trần truồng mà chạy toàn Tu Chân Giới...

"Thả xuống hàng rèn, lập tức thành Phật Đà!" Nào đó Phật Môn đại năng đang phát triển giáo đồ thời gian nói như thế...

P/s: Truyện đã được test, hiện tại hơn 180c, gồm 3 nữ mà hiện tại chẳng con nào ở cạnh nam, 1 đứa là tông chủ (có bí ẩn), 1 đứa là giáo chủ ma giáo thống nhất Tây Vực, 1 đứa là Yêu Thánh ở Yêu Giới, có gái nhưng sắc ít, chủ yếu là buồn cười. Truyện hài là chính.

5 Chương mới cập nhật truyện Thần Kỳ Thiết Tượng Phô

Danh sách chương Thần Kỳ Thiết Tượng Phô

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Rèn đúc hệ thống26/11/2017
2Chương 2Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ...26/11/2017
3Chương 3Nhất phi trùng thiên26/11/2017
4Chương 4Nguyện thua cuộc26/11/2017
5Chương 5Lôi kích mộc26/11/2017
6Chương 6Có oan đại đầu26/11/2017
7Chương 7Hoàn thành nhiệm vụ26/11/2017
8Chương 8Khách hàng đầu tiên26/11/2017
9Chương 9Phi kiếm thăng phẩm26/11/2017
10Chương 10Đường Đường luyện kiếm26/11/2017
11Chương 11Lổ thủng khen thưởng26/11/2017
12Chương 12Lai giả bất thiện26/11/2017
13Chương 13Giờ chết sắp tới26/11/2017
14Chương 14Ông chủ có thai26/11/2017
15Chương 15Đi chợ kiếm lậu26/11/2017
16Chương 16Tuyệt thế thần binh26/11/2017
17Chương 17Dị bảo giáng thế?26/11/2017
18Chương 18Kim Ô bác lôi26/11/2017
19Chương 19Vàng chói lọi26/11/2017
20Chương 20Trưởng lão sắp xếp26/11/2017
21Chương 21Minh Giới chiêu hồn26/11/2017
22Chương 22Nhân viên cửa hàng ở đâu?26/11/2017
23Chương 23Rất thương yêu26/11/2017
24Chương 24Điền kỵ đua ngựa26/11/2017
25Chương 25Ta là nhân viên cửa hàng26/11/2017
26Chương 26Cửa hàng quy định mới26/11/2017
27Chương 27Trước cửa có thể giăng lưới bắt ...26/11/2017
28Chương 28Kim Đan đại năng26/11/2017
29Chương 29Ta không xác định!26/11/2017
30Chương 30Kỳ khai đắc thắng26/11/2017
31Chương 31Tiểu thâu đến thăm26/11/2017
32Chương 32Trương Dã đi dạo phố26/11/2017
33Chương 33Thiên Ngoại Phi Tiên26/11/2017
34Chương 34Không có ý gây rối26/11/2017
35Chương 35Thiên binh tới cửa26/11/2017
36Chương 36Ngươi lại tới nữa rồi?26/11/2017
37Chương 37Đánh cược phi kiếm26/11/2017
38Chương 38Thiên Công tạo vật26/11/2017
39Chương 39Lượng mù mắt chó26/11/2017
40Chương 40Kiếm như tên!26/11/2017
41Chương 41Treo lên đánh thiên binh26/11/2017
42Chương 42Lựa chọn đường26/11/2017
43Chương 43Có tình? Vô tình?26/11/2017
44Chương 44Thiếu nữ mặc áo xanh26/11/2017
45Chương 45Giao Long quái cơm26/11/2017
46Chương 46Thần binh kết giới26/11/2017
47Chương 47Có việc muốn nhờ26/11/2017
48Chương 48Thừa dịp cháy nhà hôi của26/11/2017
49Chương 49Không để ý khuyên can26/11/2017
50Chương 49.1Linh khí, Pháp khí (tác giả đánh ...26/11/2017