Thần Ma Thuật Sư

Sun, 26 Nov 2017 10:29:24 +0700

Thần Ma Thuật Sư

Tác giả: Hạ Thiên Cật Tây Qua Ba

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2400

Thần Ma Thuật Sư Review Rating: 7.75 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Độc hỏa ma huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm Viêm Ma."

"Viêm Ma huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm Hỏa Ngục lãnh chúa."

"Hỏa Ngục lãnh chúa huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm dung nham bạo quân."

"Dung nham bạo quân huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm hủy diệt chi chủ."

". . ."

Seeger không ngừng thuần hóa huyết
mạch, từ một giới hèn mọn phàm nhân, từng bước một siêu việt Thần Ma, bước về phía chung cực.

Qua lại Chư Thiên Vạn Giới, chúa tể vô tận văn minh.

Hoan nghênh đi vào một cái khác biệt dĩ vãng hoàn toàn mới kỳ huyễn thế giới, nơi này sóng mây quỷ quyệt, từng bước sát cơ.

5 Chương mới cập nhật truyện Thần Ma Thuật Sư

Danh sách chương Thần Ma Thuật Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01+02Seeger + Thuần hóa26/11/2017
2Chương 03Northwind Bank26/11/2017
3Chương 04Chợ đen26/11/2017
4Chương 05Thần bí học26/11/2017
5Chương 06Huyết mạch26/11/2017
6Chương 07Tiểu Đao hội26/11/2017
7Chương 08Ác linh26/11/2017
8Chương 09Thôn phệ26/11/2017
9Chương 10Tiên hạ thủ vi cường26/11/2017
10Chương 11Luyện huyết thuật26/11/2017
11Chương 12Phản tổ26/11/2017
12Chương 13Kinh biến26/11/2017
13Chương 14Rời đi26/11/2017
14Chương 15Dung hợp26/11/2017
15Chương 16Hoa hồng đen26/11/2017
16Chương 17Tuần hoàn26/11/2017
17Chương 182 trọng huyễn thuật26/11/2017
18Chương 19Học phái26/11/2017
19Chương 20Đảng cách mạng26/11/2017
20Chương 21Phế phẩm26/11/2017
21Chương 22Nhiệm vụ26/11/2017
22Chương 23Kỳ quái trang viên26/11/2017
23Chương 24Mất tích tiểu William26/11/2017
24Chương 25Ngươi là ai26/11/2017
25Chương 26Tranh sơn dầu26/11/2017
26Chương 27Âm mưu26/11/2017
27Chương 28Thực sinh ma26/11/2017
28Chương 29Bạo thực thế giới26/11/2017
29Chương 30Người đã chết26/11/2017
30Chương 31Pahlavi26/11/2017
31Chương 32Liều mạng26/11/2017
32Chương 33Mập mạp26/11/2017
33Chương 34Rhiya26/11/2017
34Chương 35Thủ hộ kỵ sĩ26/11/2017
35Chương 36Nhiệm vụ mới26/11/2017
36Chương 37Hồng cầu đại học26/11/2017
37Chương 38Tình thế nguy hiểm26/11/2017
38Chương 39Hãm hại26/11/2017
39Chương 40Nguyên do26/11/2017
40Chương 41Nữ thi26/11/2017
41Chương 42Dược tề26/11/2017
42Chương 43Bình đẳng26/11/2017
43Chương 44Ta là ai?26/11/2017
44Chương 45Quan hệ26/11/2017
45Chương 46Đấu giá26/11/2017
46Chương 47Dưới trời chiều người yêu26/11/2017
47Chương 48Huyễn ma thạch26/11/2017
48Chương 49Trắng trợn cướp đoạt26/11/2017
49Chương 50Cũ lâu26/11/2017
50Chương 51Song trọng linh hồn26/11/2017