Thân Thể Của Ta Có Bug

Thu, 20 Jul 2017 22:43:50 +0700

Thân Thể Của Ta Có Bug

Tác giả: Bất Thị Phù Vân

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3465

Thân Thể Của Ta Có Bug Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Có nghĩ tới không tại võ hiệp trong trò chơi dùng ma pháp, tây huyễn trong trò chơi dùng võ công, thạch khí trong trò chơi mở diệt tinh chiến hạm?

« Gia Viên » là một cái bao quát hết thảy trò chơi, người chơi nhưng từ Gia Viên tiến vào từng cái một khác nhau trò chơi, thể nghiệm khác nhau trò chơi đồng thời, từ đó thu hoạch được
đủ loại hi hữu đạo cụ cùng kỹ năng, thông qua Gia Viên đưa đến cái khác trong trò chơi trở thành trò chơi cao thủ, quát tháo phong vân!

Trần Binh đối với Gia Viên trò chơi lên hứng thú, chỉ là không bao lâu hắn liền phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ từ mang bug, mỗi tiến vào một cái mới trò chơi, cái kia trò chơi liền về xảy ra vấn đề, máy phục vụ tiếp đó sụp đổ xong đời.

Thời gian quay lại?

Lần thứ năm dẫn đến trò chơi máy phục vụ sụp đổ, Trần Binh bỗng nhiên phát hiện trên thân hắn nhiều một cái nghịch thiên kỹ năng!

5 Chương mới cập nhật truyện Thân Thể Của Ta Có Bug

Danh sách chương Thân Thể Của Ta Có Bug

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
451Chương 160Chương 160: Màu sắc nguy hiểm ...23/01/2018
452Chương 161Chương 161: Doạ người tổ hợp13/02/2018
453Chương 162Chương 162: Không chỗ nào trốn chạy ...13/02/2018
454Chương 163Chương 163: Ban thưởng13/02/2018
455Chương 164Chương 164: Thế giới kẻ cướp đoạt ...13/02/2018
456Chương 165Chương 165: Vô Địch chi thư13/02/2018
457Chương 166Chương 166: Gia hỏa này còn biết ...13/02/2018
458Chương 167Chương 167: Giết ngươi chỉ là tiện ...13/02/2018
459Chương 168Chương 168: Cảm nhiễm xâm chiếm13/02/2018
460Chương 169Chương 169: Đại quân đột kích13/02/2018
461Chương 170Chương 170: Giây nhanh thông quan13/02/2018
462Chương 171Chương 171: Nghịch thiên kỹ năng!13/02/2018
463Chương 172Chương 172: Khởi nguyên chìa khoá13/02/2018
464Chương 173Chương 173: Manh mối13/02/2018
465Chương 174Chương 174: Sở nghiên cứu13/02/2018
466Chương 175Chương 175: Lại lần nữa giao chiến ...13/02/2018
467Chương 176Chương 176: Tan tác mà chạy13/02/2018
468Chương 177Chương 177: Hắc ám Nữ vương13/02/2018
469Chương 178Chương 178: Khởi nguyên13/02/2018
470Chương 179Chương 179: Liên thủ chặn đường13/02/2018
471Chương 180Chương 180: Bị cướp13/02/2018
472Chương 181Chương 181: Thần bí Slime13/02/2018
473Chương 182Chương 182: Hủy Thiên Diệt Địa công ...13/02/2018
474Chương 183Chương 183: Nhị Trọng dung hợp sinh ...13/02/2018
475Chương 184Chương 184: Ta một mực hoài nghi ...13/02/2018
476Chương 185Chương 185: Thụ ngược đãi thể chất ...13/02/2018
477Chương 186Chương 186: Slime hình bóng quá khứ ...13/02/2018
478Chương 187Chương 187: Giao dịch13/02/2018
479Chương 188Chương 188: Tư duy cụ hiện13/02/2018
480Chương 189Chương 189: Cưỡng chế cụ hiện!13/02/2018
481Chương 190Chương 190: Từ bỏ?13/02/2018
482Chương 191Chương 191: Huyết sắc thời gian13/02/2018
483Chương 192Chương 192: Rời đi13/02/2018
484Chương 193Chương 193: Hối đoái ban thưởng13/02/2018
485Chương 194Chương 194: Hư vô người13/02/2018
486Chương 195Chương 195: Nguy cơ đột nhiên phát ...13/02/2018
487Chương 196Chương 196: Bị ép ứng chiến13/02/2018
488Chương 197Chương 197: Yếu, chính là Nguyên Tội! ...13/02/2018
489Chương 198Chương 198: Phản sát13/02/2018
490Chương 199Chương 199: Nhạc viên người quản lý ...13/02/2018
491Chương 200Chương 200: Kết toán ban thưởng13/02/2018
492Chương 201Chương 201: Cực phẩm bảo rương!13/02/2018
493Chương 202Chương 202: Hố cha quyển trục13/02/2018
494Chương 203Chương 203: Khác biệt đãi ngộ13/02/2018
495Chương 204Chương 204: Vĩnh Hằng phân thân13/02/2018
496Chương 205Chương 205: Tinh Linh thụ trái cây ...17/02/2018
497Chương 206Chương 206: Xuyên quốc gia Server tin ...17/02/2018
498Chương 207Chương 207: Tinh thần lực biến hóa ...17/02/2018
499Chương 208Chương 208: Trùng hợp17/02/2018
500Chương 209Chương 209: Phân thân trở về17/02/2018
xsmn