Thần Y Tiểu Hòa Thượng

Wed, 08 Nov 2017 22:46:34 +0700

Thần Y Tiểu Hòa Thượng

Tác giả: Sở Vọng Thư

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6231

Thần Y Tiểu Hòa Thượng Review Rating: 5.75 out of 10 based on 6 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trên núi nghèo quá, nuôi không nổi nửa đại tiểu tử tiểu hòa thượng, sư phụ làm cho hắn hoàn tục xuống núi bản thân chơi. Từ nhỏ không ăn vốn không niệm kinh, ăn mặc không lo, vô ưu vô lự, còn có người sư phụ nuôi tiểu hòa thượng mặt mày ủ rũ hạ sơn, vì nuôi sống bản thân, không bị hoa hoa đô thành phố sáng ngời hoa mắt, tiểu hòa thượng lo liệu bản tâm, bằng vào bản thân sở học, trừng phạt ác dương thiện y thuật cứu người. Kỳ thật hắn đời này lớn nhất phiền não chính là bên người luôn luôn một đám mỹ nhân tìm hắn xem bệnh, hắn mặt mày ủ rũ nhiều lần đối với mỹ nhân đám cường điệu: "Nữ Bồ Tát đám, bệnh tương tư thật sự là không dược nhưng y!"

5 Chương mới cập nhật truyện Thần Y Tiểu Hòa Thượng

Danh sách chương Thần Y Tiểu Hòa Thượng

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Ngươi thật sự có bệnh ...08/11/2017
2Chương 2Chương 2: Hai mươi vạn08/11/2017
3Chương 3Chương 3: Rắm chó không kêu08/11/2017
4Chương 4Chương 4: Tôn Thủy Tiên08/11/2017
5Chương 5Chương 5: Lấy thủ cấp của ngươi ...08/11/2017
6Chương 6Chương 6: Đô thị Sáo Lộ ...08/11/2017
7Chương 7Chương 7: Ca của ta lợi hại ...08/11/2017
8Chương 8Chương 8: Bệnh tâm thần 08/11/2017
9Chương 9Chương 9: Lôi Hỏa Thần Châm ...08/11/2017
10Chương 10Chương 10: Du học về tiến sĩ ...08/11/2017
11Chương 11Chương 11: Ta thích ngươi08/11/2017
12Chương 12Chương 12: Lớn nhẫn kim cương ...08/11/2017
13Chương 13Chương 13: BMW xe BMW08/11/2017
14Chương 14Chương 14: Lĩnh chứng08/11/2017
15Chương 15Chương 15: Ta là Trung y ...08/11/2017
16Chương 16Chương 16: Ta không tha thứ ngươi ...08/11/2017
17Chương 17Chương 17: Mình làm mình chịu08/11/2017
18Chương 18Chương 18: Hôm nay ca thần08/11/2017
19Chương 19Chương 19: Hữu Nghị đệ nhất08/11/2017
20Chương 20Chương 20: Slam Dunk cao thủ ...08/11/2017
21Chương 21Chương 21: Đầu đường Lam Cầu08/11/2017
22Chương 22Chương 22: Đền bù tổn thất ...08/11/2017
23Chương 23Chương 23: Song Hưu gia08/11/2017
24Chương 24Chương 24: Ba ta là Lý Cương ...08/11/2017
25Chương 25Chương 25: Đại Hải Vô Lượng ...08/11/2017
26Chương 26Chương 26: Sợ ngươi chạy 08/11/2017
27Chương 27Chương 27: Ngay cả con chó cũng ...08/11/2017
28Chương 28Chương 28: Ngươi là của ta08/11/2017
29Chương 29Chương 29: Màu lam sao Thuỷ08/11/2017
30Chương 30Chương 30: Giang Nam cửu gia ...08/11/2017
31Chương 31Chương 31: Vàng son lộng lẫy khách ...08/11/2017
32Chương 32Chương 32: Kí tên10/11/2017
33Chương 33Chương 33: Từ đại thiếu lợi hại ...10/11/2017
34Chương 34Chương 34: Yêu tinh10/11/2017
35Chương 35Chương 35: Ta liền cưỡng hiếp ngươi ...10/11/2017
36Chương 36Chương 36: Bởi vì yêu ngươi10/11/2017
37Chương 37Chương 37: Chơi với lửa có ngày ...10/11/2017
38Chương 38Chương 38: Một vạn cái khinh khỉnh ...10/11/2017
39Chương 39Chương 39: Nàng là nữ nhân của ...10/11/2017
40Chương 40Chương 40: Đại Hắc nồi10/11/2017
41Chương 41Chương 41: Một vạn cái nữ nhân ...10/11/2017
42Chương 42Chương 42: Lớn khắc tinh12/11/2017
43Chương 43Chương 43: Căn phòng lớn12/11/2017
44Chương 44Chương 44: Tổng giám đốc12/11/2017
45Chương 45Chương 45: Lão Tiền12/11/2017
46Chương 46Chương 46: Ngươi thật là đẹp mắt ...12/11/2017
47Chương 47Chương 47: Lại gặp chuyên gia ...12/11/2017
48Chương 48Chương 48: Sinh non mà12/11/2017
49Chương 49Chương 49: Mạo danh thế thân ...12/11/2017
50Chương 50Chương 50: Một ức12/11/2017

Truyện Đô Thị Đề Cử