Thanh Đồng Trường Ca

Tue, 17 Apr 2018 14:18:49 +0700

Thanh Đồng Trường Ca

Tác giả: Thí Kiếm Thiên Nhai

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 324

Thanh Đồng Trường Ca Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lồng lộng trong thần điện, thần âm mênh mông cuồn cuộn: Thiên địa có bốn thời đại, Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng, Hắc Thiết, dần dần đồi hủy; chỉ có tin thần người, phương đắc sống mãi. Tiểu tiểu thảo đường trung, giáo huấn ân cần: Văn minh có tứ bước, Man Hoang, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim thịnh thế, dần dần cường thịnh. Thiếu niên hỏi "Lão sư, hiện tại lúc nào thời đại?" Lão giả mỉm cười: "Quá khứ mông muội cùng Man Hoang, thức tỉnh chính mình, đây là Thanh Đồng thời đại." Tiểu cô nương nỉ non: "Lão sư, Hoàng Kim thịnh thế còn bao lâu nữa?" "Chỉ cần không ngừng cố gắng, hay là ngày mai sẽ là!"

5 Chương mới cập nhật truyện Thanh Đồng Trường Ca

Danh sách chương Thanh Đồng Trường Ca

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Khuynh thành công chúa17/04/2018
2Chương 2Nhất minh sát nhân17/04/2018
3Chương 3Tu hành khảo thí17/04/2018
4Chương 4Diện hồng nhãn xích17/04/2018
5Chương 5Thần điện tung tích17/04/2018
6Chương 6Trên trời rơi xuống một vị hôn ...17/04/2018
7Chương 7Liễm khí nhập cốt17/04/2018
8Chương 8Thẳng vào Thuế Phàm17/04/2018
9Chương 9Thần lực đẳng cấp17/04/2018
10Chương 10Quyết đấu17/04/2018
11Chương 11Ngạo cốt17/04/2018
12Chương 12Thao Thiết thịnh yến17/04/2018
13Chương 13Truyền thừa bí cảnh17/04/2018
14Chương 14Gọi tỷ tỷ có khen thưởng17/04/2018
15Chương 15Công chúa sát khí17/04/2018
16Chương 16Hoa Lặc Ba Tử17/04/2018
17Chương 17Một cái tát quất bay17/04/2018
18Chương 18Nửa đêm sợ hãi17/04/2018
19Chương 19Hắc ám thần lực17/04/2018
20Chương 20Mưu đồ Hàn Ninh17/04/2018
21Chương 21Thần Huyết thủy tinh17/04/2018
22Chương 22Mỹ nhân kế17/04/2018
23Chương 23Bích sơn tận cùng Quảng Hàn cung ...17/04/2018
24Chương 24Vì sao tu hành17/04/2018
25Chương 25Sát cơ17/04/2018
26Chương 26Ngươi mới là chân chính ăn hàng ...17/04/2018
27Chương 27Chân truyền17/04/2018
28Chương 28Hàn Ninh có cái chìa khóa17/04/2018
29Chương 29Chân chính khảo nghiệm17/04/2018
30Chương 30Tiên?17/04/2018
31Chương 31Giao ra chân truyền17/04/2018
32Chương 32Chân diện mục17/04/2018
33Chương 33Kinh biến17/04/2018
34Chương 34Hi vọng17/04/2018
35Chương 35Đào xuất sinh thiên17/04/2018
36Chương 36Pháp Tướng cảnh giới17/04/2018
37Chương 37Loan cung xạ Nguyên Thần17/04/2018
38Chương 38Mời17/04/2018
39Chương 39Tiểu tử này cổ quái17/04/2018
40Chương 40Thiết kỵ xông ra17/04/2018
41Chương 41Hai mươi năm trước kẽ phản bội ...17/04/2018
42Chương 42Đồ Long kỹ17/04/2018
43Chương 43Vi sư chính danh17/04/2018
44Chương 44Rống giận17/04/2018
45Chương 45Phủng kiếm17/04/2018
46Chương 46Đại Lương17/04/2018
47Chương 47Linh thức18/04/2018
48Chương 48Phục tùng18/04/2018
49Chương 49Sinh tử bất luận19/04/2018
50Chương 50Khai phủ19/04/2018

Truyện Tiên Hiệp mới đăng