Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Thu, 02 Nov 2017 00:35:06 +0700

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Tác giả: Trạch Gia Đích Thông

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2766

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tiến sĩ Wells không để ý đến Lâm Lập, tiếp tục nói.

"Cùng ngày máy gia tốc hạt... Sau đó nổ tung, hình thành một cỗ bão tố, rất không may, lôi điện hướng ngươi cùng Barry Allen đánh xuống, sau đó các ngươi được đưa vào bệnh viện, về sau bởi vì bệnh viện lầm xem bệnh cùng điện lực trục trặc các loại nguyên nhân, ta đem ngươi cùng Barry
Allen nhận được phòng thí nghiệm S.T.A.R."

"Máy gia tốc hạt nổ tung!"

"Barry Allen!"

Lâm Lập đầu 'Ông' chấn động một chút, chuyện phát sinh cùng cái tên này để hắn không dám tin.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Danh sách chương Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Xuyên việt02/11/2017
2Chương 02Chương 02: Dị thế lai khách02/11/2017
3Chương 03Chương 03: Tia chớp02/11/2017
4Chương 04Chương 04: Quá độ02/11/2017
5Chương 05Chương 05: Barry thức tỉnh02/11/2017
6Chương 06Chương 06: Nguyên nhân cùng lưu lại ...02/11/2017
7Chương 07Chương 07: Khảo thí02/11/2017
8Chương 08Chương 08: Reverse-Flash02/11/2017
9Chương 09Chương 09: Reverse-Flash chạy trốn02/11/2017
10Chương 10Chương 10: The Flash bắt đầu02/11/2017
11Chương 11Chương 11: Cực hạn02/11/2017
12Chương 12Chương 12: Phản đối02/11/2017
13Chương 13Chương 13: Barry chuyện xưa02/11/2017
14Chương 14Chương 14: Y phục chiến đấu02/11/2017
15Chương 15Chương 15: Cứu vớt02/11/2017
16Chương 16Chương 16: Bị phát hiện02/11/2017
17Chương 17Chương 17: Tính toán02/11/2017
18Chương 18Chương 18: Đánh cờ02/11/2017
19Chương 19Chương 19: Kéo, lôi kéo nhau02/11/2017
20Chương 20Chương 20: Vượt duy nguồn năng lượng ...02/11/2017
21Chương 21Chương 21: Một mực xuống02/11/2017
22Chương 22Chương 22: Barry, chúng ta là cả ...02/11/2017
23Chương 23Chương 23: Weather Wizard02/11/2017
24Chương 24Chương 24: Lực lượng của thần02/11/2017
25Chương 25Chương 25: Đánh vỡ02/11/2017
26Chương 26Chương 26: Sắp chết02/11/2017
27Chương 27Chương 27: Phim truyền hình thức thiện ...02/11/2017
28Chương 28Chương 28: Phiền phức02/11/2017
29Chương 29Chương 29: Phụ trách02/11/2017
30Chương 30Chương 30: Gia nhập02/11/2017
31Chương 31Chương 31: Tìm Mardon02/11/2017
32Chương 32Chương 32: Tỉnh lại02/11/2017
33Chương 33Chương 33: Tình thương của cha02/11/2017
34Chương 34Chương 34: Cổ vũ02/11/2017
35Chương 35Chương 35: Nhân vật phản diện trí ...02/11/2017
36Chương 36Chương 36: Bị chế02/11/2017
37Chương 37Chương 37: Điên cuồng Mardon02/11/2017
38Chương 38Chương 38: Trào phúng miệng Barry02/11/2017
39Chương 39Chương 39: Tự tin Barry02/11/2017
40Chương 40Chương 40: Vòi rồng02/11/2017
41Chương 41Chương 41: Dùng tính mạng thủ hộ ...02/11/2017
42Chương 42Chương 42: Trở về02/11/2017
43Chương 43Chương 43: Nấu cơm02/11/2017
44Chương 44Chương 44: Các ngươi. . . Chưa ...02/11/2017
45Chương 45Chương 45: Hoài nghi02/11/2017
46Chương 46Chương 46: Các kế hoạch02/11/2017
47Chương 47Chương 47: Một loại phương pháp khác ...02/11/2017
48Chương 48Chương 48: Ngờ vực vô căn cứ ...02/11/2017
49Chương 49Chương 49: Thăm dò02/11/2017
50Chương 50Chương 50: Cảnh cáo, thứ 2 cái ...02/11/2017