Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Thu, 02 Nov 2017 00:35:06 +0700

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Tác giả: Trạch Gia Đích Thông

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1545

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tiến sĩ Wells không để ý đến Lâm Lập, tiếp tục nói.

"Cùng ngày máy gia tốc hạt... Sau đó nổ tung, hình thành một cỗ bão tố, rất không may, lôi điện hướng ngươi cùng Barry Allen đánh xuống, sau đó các ngươi được đưa vào bệnh viện, về sau bởi vì bệnh viện lầm xem bệnh cùng điện lực trục trặc các loại nguyên nhân, ta đem ngươi cùng Barry
Allen nhận được phòng thí nghiệm S.T.A.R."

"Máy gia tốc hạt nổ tung!"

"Barry Allen!"

Lâm Lập đầu 'Ông' chấn động một chút, chuyện phát sinh cùng cái tên này để hắn không dám tin.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Danh sách chương Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Thiểm điện chiến kỵ02/11/2017
52Chương 52Chương 52: Chúng ta là đi trắc ...02/11/2017
53Chương 53Chương 53: Phân tích02/11/2017
54Chương 54Chương 54: Lòng dạ02/11/2017
55Chương 55Chương 55: Thiện02/11/2017
56Chương 56Chương 56: Dung nhập02/11/2017
57Chương 57Chương 57: Tôn trọng02/11/2017
58Chương 58Chương 58: Tỷ thí02/11/2017
59Chương 59Chương 59: Nếu như đánh, cái này ...02/11/2017
60Chương 60Chương 60: Tranh chấp02/11/2017
61Chương 61Chương 61: Ngớ ngẩn02/11/2017
62Chương 62Chương 62: Lợi dụng02/11/2017
63Chương 63Chương 6302/11/2017
64Chương 64Chương 64: Tin tức02/11/2017
65Chương 65Chương 6502/11/2017
66Chương 66Chương 66: Multiplex02/11/2017
67Chương 67Chương 67: Nổi danh02/11/2017
68Chương 68Chương 68: Simon Stagg02/11/2017
69Chương 69Chương 69: Biến hóa02/11/2017
70Chương 70Chương 70: Cải tạo02/11/2017
71Chương 71Chương 71: Chính Nghĩa Khôi Giáp02/11/2017
72Chương 72Chương 72: Đánh lén02/11/2017
73Chương 73Chương 73: Phía sau màn02/11/2017
74Chương 74Chương 74: Đạn xuyên thép cùng sắt ...02/11/2017
75Chương 75Chương 75: Đồ chơi nhỏ02/11/2017
76Chương 76Chương 76: Cứng rắn02/11/2017
77Chương 77Chương 77: Ma thần02/11/2017
78Chương 78Chương 78: Vô đề02/11/2017
79Chương 79Chương 7902/11/2017
80Chương 80Chương 80: Mục tiêu02/11/2017
81Chương 81Chương 81: Vì cái gì02/11/2017
82Chương 82Chương 82: Hợp tác02/11/2017
83Chương 83Chương 83: Tín nhiệm cơ sở02/11/2017
84Chương 84Chương 84: Dẫn xà xuất động02/11/2017
85Chương 85Chương 85: Mist02/11/2017
86Chương 86Chương 86: Truy đuổi02/11/2017
87Chương 87Chương 87: Trúng độc02/11/2017
88Chương 88Chương 88: Té xỉu02/11/2017
89Chương 89Chương 89: Khống chế Eddie02/11/2017
90Chương 90Chương 90: Eddie02/11/2017
91Chương 91Chương 91: Dùng đầu óc chiến đấu ...02/11/2017
92Chương 92Chương 92: Hạn chế02/11/2017
93Chương 93Chương 93: Huấn luyện02/11/2017
94Chương 94Chương 94: Vô đề02/11/2017
95Chương 95Chương 95: Plastique02/11/2017
96Chương 96Chương 96: Cứu vớt02/11/2017
97Chương 97Chương 97: Cải biến02/11/2017
98Chương 98Chương 98: Tin tưởng02/11/2017
99Chương 99Chương 99: Ta muốn nắm giữ Speed ...02/11/2017
100Chương 100Chương 100: Ý đồ02/11/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng