Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Thu, 02 Nov 2017 00:35:06 +0700

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Tác giả: Trạch Gia Đích Thông

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1542

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tiến sĩ Wells không để ý đến Lâm Lập, tiếp tục nói.

"Cùng ngày máy gia tốc hạt... Sau đó nổ tung, hình thành một cỗ bão tố, rất không may, lôi điện hướng ngươi cùng Barry Allen đánh xuống, sau đó các ngươi được đưa vào bệnh viện, về sau bởi vì bệnh viện lầm xem bệnh cùng điện lực trục trặc các loại nguyên nhân, ta đem ngươi cùng Barry
Allen nhận được phòng thí nghiệm S.T.A.R."

"Máy gia tốc hạt nổ tung!"

"Barry Allen!"

Lâm Lập đầu 'Ông' chấn động một chút, chuyện phát sinh cùng cái tên này để hắn không dám tin.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Danh sách chương Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Chương 101: Nói lời giữ lời02/11/2017
102Chương 102Chương 102: Harrison, ta biết bí mật ...02/11/2017
103Chương 103Chương 103: Tướng quân đến02/11/2017
104Chương 104Chương 104: Bản tính02/11/2017
105Chương 105Chương 105: Còn sống02/11/2017
106Chương 106Chương 106: Lập tức02/11/2017
107Chương 107Chương 107: Ronnie cùng Martin02/11/2017
108Chương 108Chương 108: Cold Gun02/11/2017
109Chương 109Chương 109: Nghỉ ngơi02/11/2017
110Chương 110Chương 110: Tiến hành02/11/2017
111Chương 111Chương 111: Đánh nữ cuồng ma Lâm ...02/11/2017
112Chương 112Chương 112: Bị ức hiếp người liên ...02/11/2017
113Chương 113Chương 113: Cáo tri02/11/2017
114Chương 114Chương 11402/11/2017
115Chương 115Chương 115: Nếu như có thể02/11/2017
116Chương 116Chương 116: Vô đề02/11/2017
117Chương 117Chương 117: Sữa02/11/2017
118Chương 118Chương 118: Tâm02/11/2017
119Chương 119Chương 119: Đoạt kính02/11/2017
120Chương 120Chương 120: Đoàn đội người định vị ...02/11/2017
121Chương 121Chương 121: Mặt trái02/11/2017
122Chương 122Chương 122: Cheers, Hero!02/11/2017
123Chương 123Chương 123: Trở lại hiện trường phát ...02/11/2017
124Chương 124Chương 124: Quay lại02/11/2017
125Chương 125Chương 125: Máu02/11/2017
126Chương 126Chương 126: Tia chớp nữ kỵ sĩ ...02/11/2017
127Chương 127Chương 127: Ích kỷ02/11/2017
128Chương 128Chương 128: Sự tình lớn rồi02/11/2017
129Chương 129Chương 129: Ngưỡng mộ02/11/2017
130Chương 130Chương 130: Đặc công trang bị02/11/2017
131Chương 131Chương 131: Xứng đôi02/11/2017
132Chương 132Chương 132: Cisco ngươi nên cùng mặt ...02/11/2017
133Chương 133Chương 133: Chứng minh02/11/2017
134Chương 134Chương 134: Barry chiến đấu02/11/2017
135Chương 135Chương 135: Vì cái gì02/11/2017
136Chương 136Chương 136: Tâm02/11/2017
137Chương 137Chương 137: Đồi phế02/11/2017
138Chương 138Chương 138: Tương lai02/11/2017
139Chương 139Chương 139: San San số hai02/11/2017
140Chương 140Chương 140: Đùa bức02/11/2017
141Chương 141Chương 141: Chuẩn bị02/11/2017
142Chương 142Chương 142: Khôi phục02/11/2017
143Chương 143Chương 143: Triệt tiêu02/11/2017
144Chương 144Chương 144: Tự cứu02/11/2017
145Chương 145Chương 145: Ngươi thiếu hắn 1 cái ...02/11/2017
146Chương 146Chương 146: Ronnie có tin tức02/11/2017
147Chương 147Chương 147: Firestorm02/11/2017
148Chương 148Chương 148: Sẽ cho ngươi02/11/2017
149Chương 149Chương 149: Cải biến02/11/2017
150Chương 150Chương 150: Khục! Ân. . . Tony ...02/11/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng