Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Thu, 02 Nov 2017 00:35:06 +0700

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Tác giả: Trạch Gia Đích Thông

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1548

Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tiến sĩ Wells không để ý đến Lâm Lập, tiếp tục nói.

"Cùng ngày máy gia tốc hạt... Sau đó nổ tung, hình thành một cỗ bão tố, rất không may, lôi điện hướng ngươi cùng Barry Allen đánh xuống, sau đó các ngươi được đưa vào bệnh viện, về sau bởi vì bệnh viện lầm xem bệnh cùng điện lực trục trặc các loại nguyên nhân, ta đem ngươi cùng Barry
Allen nhận được phòng thí nghiệm S.T.A.R."

"Máy gia tốc hạt nổ tung!"

"Barry Allen!"

Lâm Lập đầu 'Ông' chấn động một chút, chuyện phát sinh cùng cái tên này để hắn không dám tin.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

Danh sách chương Thiểm Điện Hiệp Chi Thiểm Điện Kỵ Sĩ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Chương 151: Tổn thương, rung động, lực ...02/11/2017
152Chương 152Chương 152: Không dám02/11/2017
153Chương 153Chương 153: Ờ gào! ! !02/11/2017
154Chương 154Chương 154: Đánh bại02/11/2017
155Chương 155Chương 155: Thật sao?02/11/2017
156Chương 156Chương 156: Làm người đâu, đã nói, ...02/11/2017
157Chương 157Chương 157: Đơn giản02/11/2017
158Chương 158Chương 158: Uy hiếp02/11/2017
159Chương 159Chương 159: Hủy diệt02/11/2017
160Chương 160Chương 160: Roy G. Bivolo02/11/2017
161Chương 161Chương 161: Mũi tên? ? ?02/11/2017
162Chương 162Chương 162: Green Arrow đoàn đội02/11/2017
163Chương 163Chương 163: Trúng chiêu02/11/2017
164Chương 164Chương 164: Tách rời Firestorm02/11/2017
165Chương 165Chương 165: Nộ đối02/11/2017
166Chương 166Chương 166: Xảy ra vấn đề02/11/2017
167Chương 167Chương 167: Stein bị bắt02/11/2017
168Chương 168Chương 168: Vũ khí cuối cùng02/11/2017
169Chương 169Chương 169: Phẫn nộ02/11/2017
170Chương 170Chương 170: No! ! !02/11/2017
171Chương 171Chương 171: Cực hạn phẫn nộ02/11/2017
172Chương 172Chương 172: Xin ngươi cho ta một ...02/11/2017
173Chương 173Chương 173: Khát vọng02/11/2017
174Chương 174Chương 174: Một quyền02/11/2017
175Chương 175Chương 175: Đối lập02/11/2017
176Chương 176Chương 176: Ta nói rồi, ngươi không ...02/11/2017
177Chương 177Chương 177: Vì cái gì02/11/2017
178Chương 178Chương 178: Anh hùng02/11/2017
179Chương 179Chương 179: Một góc02/11/2017
180Chương 180Chương 180: Chuẩn bị02/11/2017
181Chương 181Chương 181: Lôi phong bạo ma trận ...02/11/2017
182Chương 182Chương 182: Ở đánh một trận02/11/2017
183Chương 183Chương 183: Tony bản sắt thép Hulk ...02/11/2017
184Chương 184Chương 184: Phát động02/11/2017
185Chương 185Chương 185: Thất bại?02/11/2017
186Chương 186Chương 186: Có qua có lại02/11/2017
187Chương 187Chương 187: Central City hỗn loạn02/11/2017
188Chương 188Chương 188: Tới đi! Để cho ta ...02/11/2017
189Chương 189Chương 189: Reverse-Flash02/11/2017
190Chương 190Chương 190: Kích thích02/11/2017
191Chương 191Chương 191: He Future Flash02/11/2017
192Chương 192Chương 192: Một cái thế giới khác, ...02/11/2017
193Chương 193Chương 193: Tín ngưỡng02/11/2017
194Chương 194Chương 194: Thành đoàn02/11/2017
195Chương 195Chương 195: Khai chiến02/11/2017
196Chương 196Chương 196: Tới đất02/11/2017
197Chương 197Chương 197: Green Arrow02/11/2017
198Chương 198Chương 198: Ngàn dặm tặng. . . ...02/11/2017
199Chương 199Chương 199: Tony02/11/2017
200Chương 200Chương 200: Dị thường02/11/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng