Thiên Đế Tiêu Dao

Sun, 13 Aug 2017 16:17:56 +0700

Thiên Đế Tiêu Dao

Tác giả: Hàn Môn Công Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Convert By: ThiênTửNhi

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 19305

Thiên Đế Tiêu Dao Review Rating: 7.76 out of 10 based on 23 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lăng Thiên, một cái được xưng "Đại lục thứ nhất luyện dược sư" tuyệt thế thiên tài.

Một cái được xưng vạn cổ đệ nhất đế —— "Thiên Đế" nam nhân.

Ngàn năm trước đó, hắn thảm tao Thánh Đế ám toán, phong ấn khốn long quan.

Ngàn năm về sau, hắn tu vi mất hết, phá quan mà ra!

Thánh Đế đã một tay che trời, Thánh Điện đã trở thành thế gian mạnh
nhất tam đại thế lực một trong.

Một đời Thiên Đế, vương giả trở về, quét ngang Bát Hoang, đạp vào đường báo thù, nghiền ép các lộ thiên tài!

5 Chương mới cập nhật truyện Thiên Đế Tiêu Dao

Danh sách chương Thiên Đế Tiêu Dao

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Lăng Thiên13/08/2017
2Chương 02Chương 02: Liền phá mười quan13/08/2017
3Chương 03Chương 03: Ta tất Lăng Thiên13/08/2017
4Chương 04Chương 04: Một bàn tay đập bay ...13/08/2017
5Chương 05Chương 05: Tàng Thư Các13/08/2017
6Chương 06Chương 06: Huyền Thiên Kinh13/08/2017
7Chương 07Chương 07: Tông chủ triệu kiến13/08/2017
8Chương 08Chương 08: Huyết thống mở ra13/08/2017
9Chương 09Chương 09: Đại khai sát giới13/08/2017
10Chương 10Chương 10: Hết thảy đánh chết13/08/2017
11Chương 11Chương 11: Đội chấp pháp13/08/2017
12Chương 12Chương 12: Huyền Thiên cấm địa13/08/2017
13Chương 13Chương 13: Phách Thiên Quyết13/08/2017
14Chương 14Chương 14: Luân Hồi Kiếm13/08/2017
15Chương 15Chương 15: Long Thần điện13/08/2017
16Chương 16Chương 16: Hóa Hình Đan13/08/2017
17Chương 17Chương 17: Trở về tông môn13/08/2017
18Chương 18Chương 18: Sinh Tử Đài13/08/2017
19Chương 19Chương 19: Tử chiến13/08/2017
20Chương 20Chương 20: Phá Thiên Quyền13/08/2017
21Chương 21Chương 21: Thôn Phệ Chân Hỏa13/08/2017
22Chương 22Chương 22: Nửa năm ước hẹn13/08/2017
23Chương 23Chương 23: Luyện đan13/08/2017
24Chương 24Chương 24: Dược Hỏa13/08/2017
25Chương 25Chương 25: Huyết thống đều mở13/08/2017
26Chương 26Chương 26: Phách Thể Vô Song13/08/2017
27Chương 27Chương 27: Huyền Thiên thành13/08/2017
28Chương 28Chương 28: Âm Dương Tông13/08/2017
29Chương 29Chương 29: Tam Thế Hoa13/08/2017
30Chương 30Chương 30: Lạc Hân13/08/2017
31Chương 31Chương 31: Đêm tối tập kích13/08/2017
32Chương 32Chương 32: Âm dương đột kích13/08/2017
33Chương 33Chương 33: Một chiêu miểu sát13/08/2017
34Chương 34Chương 34: Sở Nhạc13/08/2017
35Chương 35Chương 35: Thạch Khải lên trận13/08/2017
36Chương 36Chương 36: Kịch chiến Thạch Khải13/08/2017
37Chương 37Chương 37: Người nào ngăn ta giết ...13/08/2017
38Chương 38Chương 38: Mưa gió nổi lên13/08/2017
39Chương 39Chương 39: Toàn diện khai chiến13/08/2017
40Chương 40Chương 40: Trác Thu13/08/2017
41Chương 41Chương 41: Thủ đoạn tầng tầng13/08/2017
42Chương 42Chương 42: Tiểu long xuất thủ13/08/2017
43Chương 43Chương 43: Tay không diệt địch13/08/2017
44Chương 44Chương 44: Đế vật ra13/08/2017
45Chương 45Chương 45: Lão tổ hiện13/08/2017
46Chương 46Chương 46: Phản đồ ra13/08/2017
47Chương 47Chương 47: chém phản đồ13/08/2017
48Chương 48Chương 48: Tượng đá động13/08/2017
49Chương 49Chương 49: Phá trận13/08/2017
50Chương 50Chương 50: Trảm lão tổ13/08/2017

Truyện Tiên Hiệp mới đăng