Thiên Hoàng Cự Tinh Dưỡng Thành Hệ Thống [Reconvert]

Mon, 17 Sep 2018 09:15:34 +0700

Thiên Hoàng Cự Tinh Dưỡng Thành Hệ Thống [Reconvert]

Tác giả: Ách Dạ Quái Khách

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 915

Thiên Hoàng Cự Tinh Dưỡng Thành Hệ Thống [Reconvert] Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

2000 năm, sắp nhập thế, trăm phế đãi hưng niên đại 2000 năm, đại lục ảnh đàn chính là thời kì giáp hạt thời điểm.
Lâm Khiếu, một kiếp trước bị giải trí công ty giải ước bất nhập lưu nghệ nhân, mang theo ngôi sao chí nguyện hệ thống lại sấm ảnh đàn cùng ảnh đế đối hí,
Cùng đại bài cạnh tranh, từ Hoàng Bột, Văn Chương trong tay giành diễn
một vốn nên vô danh nhân, hất lên giới điện ảnh tân phong bạo !
--------------
Về thể loại Hoa ngu thì bộ này khá ổ

5 Chương mới cập nhật truyện Thiên Hoàng Cự Tinh Dưỡng Thành Hệ Thống [Reconvert]

Danh sách chương Thiên Hoàng Cự Tinh Dưỡng Thành Hệ Thống [Reconvert]

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Thất bại17/09/2018
2Chương 2Minh tinh chí nguyện17/09/2018
3Chương 3Hổ giấy17/09/2018
4Chương 4Mô phỏng huấn luyện17/09/2018
5Chương 5Thử vai (thượng)17/09/2018
6Chương 6Thử vai (hạ)17/09/2018
7Chương 7Cho phép17/09/2018
8Chương 8Khởi động máy nghi thức17/09/2018
9Chương 9Vui vẻ đại bản doanh17/09/2018
10Chương 10Một đời mới minh tinh17/09/2018
11Chương 11Đại bài17/09/2018
12Chương 12Một tuyến hồng tinh17/09/2018
13Chương 13Thu hình (một)17/09/2018
14Chương 14Thu hình (hai)17/09/2018
15Chương 15Thu hình (ba)17/09/2018
16Chương 16Mới nhất nhiệm vụ17/09/2018
17Chương 17Người chủ trì? Không được!17/09/2018
18Chương 18Lại đàm phán17/09/2018
19Chương 19Cung nữ cùng thái giám17/09/2018
20Chương 20Ảnh đế cùng ảnh hậu17/09/2018
21Chương 21Mâu thuẫn17/09/2018
22Chương 22C cấp diễn kỹ17/09/2018
23Chương 23Ảnh đế tiếng vỗ tay17/09/2018
24Chương 24Đào người17/09/2018
25Chương 25Chuyển chiến Ô Lan Bố Thông thảo ...17/09/2018
26Chương 26Hối hận cả một đời17/09/2018
27Chương 27Ta là bạn trai nàng17/09/2018
28Chương 28Tối hôm qua các ngươi làm gì ...17/09/2018
29Chương 29Mercedes Benz ZONDA17/09/2018
30Chương 30Ô Lan Bố Thông17/09/2018
31Chương 31Trang điểm17/09/2018
32Chương 32Ai mạnh hơn?17/09/2018
33Chương 33Mưa hí17/09/2018
34Chương 34Cái bẫy (một)17/09/2018
35Chương 35Cái bẫy (hai)17/09/2018
36Chương 36Giao đấu vua không ngai17/09/2018
37Chương 37Mười phút17/09/2018
38Chương 38Oanh động17/09/2018
39Chương 39Hai bộ phim lớn17/09/2018
40Chương 40Thảm đỏ tú hai đại pháp tắc ...17/09/2018
41Chương 41Kim Mã thảm đỏ tú (một)17/09/2018
42Chương 42Kim Mã thảm đỏ tú (hai)17/09/2018
43Chương 43Kim Mã thảm đỏ tú (ba)17/09/2018
44Chương 44Chu Hưng Trì17/09/2018
45Chương 45Tuyển diễn viên17/09/2018
46Chương 46Định người17/09/2018
47Chương 47Cuối cùng một màn diễn17/09/2018
48Chương 48Hoa Linh Dung17/09/2018
49Chương 49Trở về17/09/2018
50Chương 50Bữa tối17/09/2018