Thiên Mạc Thần Bổ

Tue, 25 Jul 2017 00:39:56 +0700

Thiên Mạc Thần Bổ

Tác giả: Đông Thành Lệnh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5589

Thiên Mạc Thần Bổ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ninh Nguyệt: "Quế Nguyệt cung khuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam bảng kinh tuyệt, nguyệt hạ kiếm tiên! Thiên cô nương, ngươi cảm thấy ta xứng với ngươi sao?"

Thiên Mộ Tuyết: "Này không trọng yếu!"

Ninh Nguyệt: "Ngươi đến cùng tại sao phải cùng ta kết hôn? Ngươi yêu thích ta điểm nào? Ta đổi. . ."

Thiên Mộ Tuyết: "Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai!"

Ninh Nguyệt: "Ta muốn hối hôn!"

Thiên
Mộ Tuyết: "Được!"

Ninh Nguyệt: "Ai —— Thiên cô nương, cớ gì rút kiếm?"

Thiên Mộ Tuyết: "Không bị người bỏ, chỉ có thủ tiết!"

Ninh Nguyệt, xong!

Đây là một cái ở giang hồ năm tháng bên trong giãy giụa cầu sinh, thuận tiện ăn ăn cơm mềm, cáo mượn oai hùm cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiên Mạc Thần Bổ

Danh sách chương Thiên Mạc Thần Bổ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Chương 01: Rồng ngẩng đầu ♤❄25/07/2017
2Chương 02Chương 02: Thiên Sơn Mộ Tuyết ♤❄ ...25/07/2017
3Chương 03Chương 03: Hệ thống Đại Võ Hiệp ...25/07/2017
4Chương 04Chương 04: Thốn thảo tâm ♤❄25/07/2017
5Chương 05Chương 05: Nhạn qua nhổ lông hệ ...25/07/2017
6Chương 06Chương 06: Xích Viêm Đan giá trị ...25/07/2017
7Chương 07Chương 07: Chung quy bị người nhìn ...25/07/2017
8Chương 08Chương 08: Phát động nhiệm vụ mới ...25/07/2017
9Chương 09Chương 09: Trả ngươi công đạo ♤❄ ...25/07/2017
10Chương 10Chương 10: Dù sao không phải trò ...25/07/2017
11Chương 11Chương 11: Trị quốc bình thiên hạ ...25/07/2017
12Chương 12Chương 12: Vượt ngục tử tù ♤❄ ...25/07/2017
13Chương 13Chương 13: Quyết tâm bảo vệ ♤❄ ...25/07/2017
14Chương 14Chương 14: Tấn công địch trái tim ...25/07/2017
15Chương 15Chương 15: Tạ Vân chạy tới ♤❄ ...25/07/2017
16Chương 16Chương 16: Mật Vũ Bách Lý Vu ...25/07/2017
17Chương 17Chương 17: Tàng Vũ Các ♤❄25/07/2017
18Chương 18Chương 18: Tiên Thiên Trường Xuân Thần ...25/07/2017
19Chương 19Chương 19: Tạ Vân chào từ biệt ...25/07/2017
20Chương 20Chương 20: Thiên địa dị tượng, 4 ...25/07/2017
21Chương 21Chương 21: Yêu nghiệt thiên phú tu ...25/07/2017
22Chương 22Chương 22: Bổ khuyết không đủ ♤❄ ...25/07/2017
23Chương 23Chương 23: Bổ khoái đại nhân, thay ...25/07/2017
24Chương 24Chương 24: Kỳ quái ẩn giấu nhiệm ...25/07/2017
25Chương 25Chương 25: Độc chiến 3 đại kim ...25/07/2017
26Chương 26Chương 26: Trí kế lùi địch ♤❄ ...25/07/2017
27Chương 27Chương 27: Kho lúa bên trong manh ...25/07/2017
28Chương 28Chương 28: Kỳ quái ăn mày ♤❄ ...25/07/2017
29Chương 29Chương 29: Kéo tơ bóc kén, nhìn ...25/07/2017
30Chương 30Chương 30: Mạng đầu ♤❄25/07/2017
31Chương 31Chương 31: Hoành Đao Quỷ Kiếm, ngang ...25/07/2017
32Chương 32Chương 32: Ninh Nguyệt đừng chạy ♤❄ ...25/07/2017
33Chương 33Chương 33: Thu lưới ♤❄25/07/2017
34Chương 34Chương 34: Tiểu Trúc Can ♤❄25/07/2017
35Chương 35Chương 35: Ninh Nguyệt thân thế ♤❄ ...25/07/2017
36Chương 36Chương 36: Ám khí quyết đấu ♤❄ ...25/07/2017
37Chương 37Chương 37: Cao thủ thần bí lão ...25/07/2017
38Chương 38Chương 38: Vô Lượng Kiếp Chỉ ♤❄ ...25/07/2017
39Chương 39Chương 39: Gặp lại đã là xa ...25/07/2017
40Chương 40Chương 40: Hung thủ ra nước ♤❄ ...25/07/2017
41Chương 41Chương 41: Giải quyết tại chỗ ♤❄ ...25/07/2017
42Chương 42Chương 42: Tàng thật sâu ♤❄25/07/2017
43Chương 43Chương 43: Tiên thiên đối với tiên ...25/07/2017
44Chương 44Chương 44: Nhân vật thăng cấp huyền ...25/07/2017
45Chương 45Chương 45: Trên cấp 4 hạ cấp ...25/07/2017
46Chương 46Chương 46: Cầm Tâm Kiếm Phách ♤❄ ...25/07/2017
47Chương 47Chương 47: Nửa đêm tiếng đàn ♤❄ ...25/07/2017
48Chương 48Chương 48: Lưu Vân Tự Thiếp ♤❄ ...25/07/2017
49Chương 49Chương 49: Đạp Nguyệt công tử ♤❄ ...25/07/2017
50Chương 50Chương 50: Thiên la địa võng ♤❄ ...25/07/2017