Thiên Mạc Thần Bổ

Tue, 25 Jul 2017 00:39:56 +0700

Thiên Mạc Thần Bổ

Tác giả: Đông Thành Lệnh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3888

Thiên Mạc Thần Bổ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ninh Nguyệt: "Quế Nguyệt cung khuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam bảng kinh tuyệt, nguyệt hạ kiếm tiên! Thiên cô nương, ngươi cảm thấy ta xứng với ngươi sao?"

Thiên Mộ Tuyết: "Này không trọng yếu!"

Ninh Nguyệt: "Ngươi đến cùng tại sao phải cùng ta kết hôn? Ngươi yêu thích ta điểm nào? Ta đổi. . ."

Thiên Mộ Tuyết: "Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai!"

Ninh Nguyệt: "Ta muốn hối hôn!"

Thiên
Mộ Tuyết: "Được!"

Ninh Nguyệt: "Ai —— Thiên cô nương, cớ gì rút kiếm?"

Thiên Mộ Tuyết: "Không bị người bỏ, chỉ có thủ tiết!"

Ninh Nguyệt, xong!

Đây là một cái ở giang hồ năm tháng bên trong giãy giụa cầu sinh, thuận tiện ăn ăn cơm mềm, cáo mượn oai hùm cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiên Mạc Thần Bổ

Danh sách chương Thiên Mạc Thần Bổ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Ngươi chính là Đạp Nguyệt ...25/07/2017
52Chương 52Chương 52: Vạn quyển Lưu Vân Tự ...25/07/2017
53Chương 53Chương 53: Giang Nam 4 công tử ...25/07/2017
54Chương 54Chương 54: Thiên nhai nơi nào tìm ...25/07/2017
55Chương 55Chương 55: Ma Ảnh tái hiện ♤❄ ...25/07/2017
56Chương 56Chương 56: Thiên Âm Nhã Xá ♤❄ ...25/07/2017
57Chương 57Chương 57: Lại thấy ẩn giấu nhiệm ...25/07/2017
58Chương 58Chương 58: Hàn Giang Ánh Nương ♤❄ ...25/07/2017
59Chương 59Chương 59: Hút thuốc lá có hại ...25/07/2017
60Chương 60Chương 60: Hàn Giang bỏ mình ♤❄ ...25/07/2017
61Chương 61Chương 61: Máu chó tam giác quan ...25/07/2017
62Chương 62Chương 62: Hóa thân ác quỷ ♤❄ ...25/07/2017
63Chương 63Chương 63: Tĩnh Dạ sư thái ♤❄ ...25/07/2017
64Chương 64Chương 64: Bảy vụ đại án ♤❄ ...25/07/2017
65Chương 65Chương 65: Nộ Giao Bang Thiếu bang ...25/07/2017
66Chương 66Chương 66: Không rơi Thiên Mạc Phủ ...25/07/2017
67Chương 67Chương 67: Bất Lão Thần Tiên, thiên ...25/07/2017
68Chương 68Chương 68: Thải hoa đại đạo Dư ...25/07/2017
69Chương 69Chương 69: Chỉ muốn ngươi chết. . ...25/07/2017
70Chương 70Chương 70: Sinh hoạt kỹ năng mới ...25/07/2017
71Chương 71Chương 71: Nửa đêm ám sát ♤❄ ...25/07/2017
72Chương 72Chương 72: Dư Lãng xuất hiện ♤❄ ...25/07/2017
73Chương 73Chương 73: Phong Tiêu Vũ thỉnh cầu ...25/07/2017
74Chương 74Chương 74: Lại 1 sợi oan hồn ...25/07/2017
75Chương 75Chương 75: Võ công rất cao ♤❄ ...25/07/2017
76Chương 76Chương 76: Cầm tiêu hòa minh ♤❄ ...25/07/2017
77Chương 77Chương 77: Cầm Âm Nhã Thi ♤❄ ...25/07/2017
78Chương 78Chương 78: Thải hoa đạo Ninh Nguyệt! ...25/07/2017
79Chương 79Chương 79: Nội dung vở kịch xoay ...25/07/2017
80Chương 80Chương 80: Xét xử công khai Nhạc ...25/07/2017
81Chương 81Chương 81: Giang Châu Long Vương ♤❄ ...25/07/2017
82Chương 82Chương 82: 1 người trấn vạn quân ...25/07/2017
83Chương 83Chương 83: Đao kiếm than khóc ♤❄ ...25/07/2017
84Chương 84Chương 84: Phong hoa tuyệt đại, Nguyệt ...25/07/2017
85Chương 85Chương 85: Chí tinh chí thuần, Vô ...25/07/2017
86Chương 86Chương 86: Vốn không hề một vật, ...25/07/2017
87Chương 87Chương 87: Ta là hắn vị hôn ...25/07/2017
88Chương 88Chương 88: Ta đi rồi, cảm ơn ...25/07/2017
89Chương 89Chương 89: Thải hoa đạo lại ra ...25/07/2017
90Chương 90Chương 90: Vây chặt ♤❄25/07/2017
91Chương 91Chương 91: Quân tử như ngọc, vì ...25/07/2017
92Chương 92Chương 92: Hiệp nữ xuất Kim Lăng ...25/07/2017
93Chương 93Chương 93: Không phụ người trong thiên ...25/07/2017
94Chương 94Chương 94: Vụ án nguyên do ♤❄ ...25/07/2017
95Chương 95Chương 95: Cùng đồ chủy hiện ♤❄ ...25/07/2017
96Chương 96Chương 96: Một đời tội nghiệt, kiếp ...25/07/2017
97Chương 97Chương 97: Kỳ quái hệ thống thăng ...25/07/2017
98Chương 98Chương 98: Người không phận sự miễn ...25/07/2017
99Chương 99Chương 99: Không tên địch ý ♤❄ ...25/07/2017
100Chương 100Chương 100: Tinh thần niệm lực, Vô ...25/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng