Thiên Mạc Thần Bổ

Tue, 25 Jul 2017 00:39:56 +0700

Thiên Mạc Thần Bổ

Tác giả: Đông Thành Lệnh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3942

Thiên Mạc Thần Bổ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ninh Nguyệt: "Quế Nguyệt cung khuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam bảng kinh tuyệt, nguyệt hạ kiếm tiên! Thiên cô nương, ngươi cảm thấy ta xứng với ngươi sao?"

Thiên Mộ Tuyết: "Này không trọng yếu!"

Ninh Nguyệt: "Ngươi đến cùng tại sao phải cùng ta kết hôn? Ngươi yêu thích ta điểm nào? Ta đổi. . ."

Thiên Mộ Tuyết: "Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai!"

Ninh Nguyệt: "Ta muốn hối hôn!"

Thiên
Mộ Tuyết: "Được!"

Ninh Nguyệt: "Ai —— Thiên cô nương, cớ gì rút kiếm?"

Thiên Mộ Tuyết: "Không bị người bỏ, chỉ có thủ tiết!"

Ninh Nguyệt, xong!

Đây là một cái ở giang hồ năm tháng bên trong giãy giụa cầu sinh, thuận tiện ăn ăn cơm mềm, cáo mượn oai hùm cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiên Mạc Thần Bổ

Danh sách chương Thiên Mạc Thần Bổ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Chương 101: Thảo phạt nhiệm vụ ♤❄ ...25/07/2017
102Chương 102Chương 102: Vô lượng 3 kiếp chỉ ...25/07/2017
103Chương 103Chương 103: Cô gái mặc áo đen ...25/07/2017
104Chương 104Chương 104: Tìm đường chết Cao Chi ...25/07/2017
105Chương 105Chương 105: Nhân kiếm hợp nhất ♤❄ ...25/07/2017
106Chương 106Chương 106: Không tìm đường chết sẽ ...25/07/2017
107Chương 107Chương 107: Ánh trăng ngưng Kiếm Thai ...25/07/2017
108Chương 108Chương 108: Trong tiếng đứt ruột nhớ ...25/07/2017
109Chương 109Chương 109: Cà oan ức ♤❄25/07/2017
110Chương 110Chương 110: Bàn Nhược Tự bí ẩn ...25/07/2017
111Chương 111Chương 111: Chạy thoát ♤❄25/07/2017
112Chương 112Chương 112: Bị vu oan? ♤❄25/07/2017
113Chương 113Chương 113: Hủy thi diệt tích❄25/07/2017
114Chương 114Chương 114: Vu sư kết giới❄25/07/2017
115Chương 115Chương 115: Vô Lượng Lục Dương Chưởng❄ ...25/07/2017
116Chương 116Chương 116: Tẩy thoát tội danh❄25/07/2017
117Chương 117Chương 117: Thăm dò hiện trường❄25/07/2017
118Chương 118Chương 118: Tới chậm một bước❄25/07/2017
119Chương 119Chương 119: Tứ Trùng Thương Tâm Độc♤ ...25/07/2017
120Chương 120Chương 120: Vì muôn dân thiên hạ ...25/07/2017
121Chương 121Chương 121: Đạo bất đồng bất tương ...25/07/2017
122Chương 122Chương 122: Thuốc giải cũng có thể ...25/07/2017
123Chương 123Chương 123: Lấy khí ngự đao25/07/2017
124Chương 124Chương 124: Thoát vây25/07/2017
125Chương 125Chương 125: Nhạc Kế Hiền, ngươi đến ...25/07/2017
126Chương 126Chương 126: Xin lỗi, không kìm lòng ...25/07/2017
127Chương 127Chương 127: Công tử bột chính xác ...25/07/2017
128Chương 128Chương 128: Truy sát mà tới ♤ ...25/07/2017
129Chương 129Chương 129: Trung tâm hộ chủ ♤ ...25/07/2017
130Chương 130Chương 130: Dụ rắn ra khỏi hang ...25/07/2017
131Chương 131Chương 131: Tướng mạo kinh người ♤ ...25/07/2017
132Chương 132Chương 132: 1 võng đánh tan ♤ ...25/07/2017
133Chương 133Chương 133: 5 hành tụ hội hòa ...25/07/2017
134Chương 134Chương 134: Thiên Mạc Phủ diệt hết ...25/07/2017
135Chương 135Chương 135: Bệnh tật tìm thấy thuốc ...25/07/2017
136Chương 136Chương 136: Bởi vì tín nhiệm ♤ ...25/07/2017
137Chương 137Chương 137: Tuyệt đối không phải sét ...25/07/2017
138Chương 138Chương 138: Thập Nhị Lâu mục đích ...25/07/2017
139Chương 139Chương 139: Kim Lăng tuyệt đỉnh Thẩm ...25/07/2017
140Chương 140Chương 140: Ninh Nguyệt mất tích ♤ ...25/07/2017
141Chương 141Chương 141: Tâm loạn25/07/2017
142Chương 142Chương 142: Quỳnh Tinh diện mục chân ...25/07/2017
143Chương 143Chương 143: Nhất điểm chu hồng, bình ...25/07/2017
144Chương 144Chương 144: Võ lâm đại hội động ...25/07/2017
145Chương 145Chương 145: Có người muốn gây chuyện ...25/07/2017
146Chương 146Chương 146: Chiêu này Quỳnh Tinh25/07/2017
147Chương 147Chương 147: Nộ Giao Bang làm rối ...25/07/2017
148Chương 148Chương 148: Ninh công tử, chúng ta ...25/07/2017
149Chương 149Chương 149: Nhất Niệm Thương Tang25/07/2017
150Chương 150Chương 150: Có tin ta hay không ...25/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng