Thiên Mạc Thần Bổ

Tue, 25 Jul 2017 00:39:56 +0700

Thiên Mạc Thần Bổ

Tác giả: Đông Thành Lệnh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3891

Thiên Mạc Thần Bổ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ninh Nguyệt: "Quế Nguyệt cung khuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam bảng kinh tuyệt, nguyệt hạ kiếm tiên! Thiên cô nương, ngươi cảm thấy ta xứng với ngươi sao?"

Thiên Mộ Tuyết: "Này không trọng yếu!"

Ninh Nguyệt: "Ngươi đến cùng tại sao phải cùng ta kết hôn? Ngươi yêu thích ta điểm nào? Ta đổi. . ."

Thiên Mộ Tuyết: "Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai!"

Ninh Nguyệt: "Ta muốn hối hôn!"

Thiên
Mộ Tuyết: "Được!"

Ninh Nguyệt: "Ai —— Thiên cô nương, cớ gì rút kiếm?"

Thiên Mộ Tuyết: "Không bị người bỏ, chỉ có thủ tiết!"

Ninh Nguyệt, xong!

Đây là một cái ở giang hồ năm tháng bên trong giãy giụa cầu sinh, thuận tiện ăn ăn cơm mềm, cáo mượn oai hùm cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Thiên Mạc Thần Bổ

Danh sách chương Thiên Mạc Thần Bổ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Chương 151: Thông Linh Kiếm Thai25/07/2017
152Chương 152Chương 152: Tham kiến võ lâm minh ...25/07/2017
153Chương 153Chương 153: Ta là võ lâm minh ...25/07/2017
154Chương 154Chương 154: Chuyển Luân Vương cái chết ...25/07/2017
155Chương 155Chương 155: Kim Dư Đồng tâm tư ...25/07/2017
156Chương 156Chương 156: Nhạc Kế Hiền, chết rồi ...25/07/2017
157Chương 157Chương 157: Ta sẽ từ từ chơi ...25/07/2017
158Chương 158Chương 158: Nổ gãy cổ đạo, phản ...25/07/2017
159Chương 159Chương 159: Mệnh môn bị phế ♤ ...25/07/2017
160Chương 160Chương 160: Ta đến báo án ♤ ...25/07/2017
161Chương 161Chương 161: Quyết chiến đêm trước ♤ ...25/07/2017
162Chương 162Chương 162: Vì sao là ngươi? ♤ ...25/07/2017
163Chương 163Chương 163: Phiên vân phúc vũ ♤ ...25/07/2017
164Chương 164Chương 164: Ngươi là ai ♤25/07/2017
165Chương 165Chương 165: Truy Nguyệt Huyết Thủ ♤ ...25/07/2017
166Chương 166Chương 166: Xin mời minh chủ thu ...25/07/2017
167Chương 167Chương 167: Bốn nữ rời đi25/07/2017
168Chương 168Chương 168: Thiên Mạc Phủ cùng võ ...25/07/2017
169Chương 169Chương 169: Kiên trì25/07/2017
170Chương 170Chương 170: Kiếm Thai dựng dục hoàn ...25/07/2017
171Chương 171Chương 171: Thanh tẩy 25/07/2017
172Chương 172Chương 172: Thi Nhã trọng thương25/07/2017
173Chương 173Chương 173: Quế Nguyệt chết trẻ25/07/2017
174Chương 174Chương 174: Đi trước Thiên Cơ Các ...25/07/2017
175Chương 175Chương 175: Lịch tâm kiếp ♤25/07/2017
176Chương 176Chương 176: Trảm tình ti, minh tâm ...25/07/2017
177Chương 177Chương 177: Thiên Cơ lão nhân ♤ ...25/07/2017
178Chương 178Chương 178: Hoang Cổ hoàng triều ♤ ...25/07/2017
179Chương 179Chương 179: So với ta còn vô ...25/07/2017
180Chương 180Chương 180: Tỷ võ chiêu thân ♤ ...25/07/2017
181Chương 181Chương 181: Bá đạo Thiên Kiếm Môn ...25/07/2017
182Chương 182Chương 182: Thanh niên thần bí cao ...25/07/2017
183Chương 183Chương 183: Long Môn lôi đài ♤ ...25/07/2017
184Chương 184Chương 184: Ngọc Cốt Thần Quyền ♤ ...25/07/2017
185Chương 185Chương 185: Tiến vào Yến Phản Thủy ...25/07/2017
186Chương 186Chương 186: Tử vong kiếm khí25/07/2017
187Chương 187Chương 187: Máu nhuộm Mai Sơn25/07/2017
188Chương 188Chương 188: Nga Mi Tứ Kiếm25/07/2017
189Chương 189Chương 189: Cụt tay25/07/2017
190Chương 190Chương 190: Tam anh chiến thiên nhân ...25/07/2017
191Chương 191Chương 191: Nông Phu Tam Quyền25/07/2017
192Chương 192Chương 192: Thiên thần thiên phạt25/07/2017
193Chương 193Chương 193: Kiếm khí lại nổi lên ...25/07/2017
194Chương 194Chương 194: Vô Cấu kiếm khí25/07/2017
195Chương 195Chương 195: Một cái tát25/07/2017
196Chương 196Chương 196: Ta là võ lâm minh ...25/07/2017
197Chương 197Chương 197: Mỹ nhân trong tuyết ♤ ...25/07/2017
198Chương 198Chương 198: Hối hận rồi ♤25/07/2017
199Chương 199Chương 199: Tuyết lở25/07/2017
200Chương 200Chương 200: Vạn năm huyền băng ♤ ...25/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng